Visit www.benjamins.com

De nou sobre el ms. del <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Estudi codicol&#242;gic del ms. BN 9750 que transmet l&#8217;&#250;nica c&#242;pia coneguda fins al moment del Curial e G&#252;elfa. S&#8217;examinen amb detall els procediments de manipulaci&#243; dels materials i les t&#232;cniques que empraven els copistes tardomedievals per preparar els materials pr&#232;viament a realitzar una c&#242;pia: la tria del paper, la del tipus de proporci&#243;, la forma de marcar les caixes d&#8217;escriptura, els sistemes emprats per assegurar l&#8217;ordre dels plecs dins del volum o dels bifolis dins de cada quadern, etc. Tots aquests elements materials aporten informacions que ens aproximen als ambients en els que aquesta c&#242;pia concreta fou concebuda i realitzada i, si hi afegim les apreciacions que sobre l&#8217;actual relligadura han fet especialistes, tamb&#233; sobre el recorregut que el llibre tingu&#233; poc despr&#233;s d&#8217;acabar-se de copiar, en les seves primeres d&#232;cades d&#8217;exist&#232;ncia.

References

/content/books/9789027273109-01ave
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address