Visit www.benjamins.com

Precaucions metodològiques per a l’estudi lingüístic del <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

L&#8217;estudi ling&#252;&#237;stic del Curial exigeix analitzar pr&#232;viament els trets materials del manuscrit, la seua transmissi&#243;, les fonts, l&#8217;onom&#224;stica i la revisi&#243; cr&#237;tica de les interpretacions que se n&#8217;han donat i adoptar una metodologia rigorosa que permeta situar l&#8217;obra en un moment, un context i, si &#233;s possible, en una &#224;rea geogr&#224;fica aproximada. Si la dialectologia i la socioling&#252;&#237;stica diacr&#242;niques han perm&#232;s caracteritzar ling&#252;&#237;sticament i situar espacialment un bon nombre de textos medievals, les dificultats per a estudiar el Curial, a causa de la seua singularitat ling&#252;&#237;stica i liter&#224;ria, no poden servir de pretext per a no aplicar una metodologia exigent a aquesta obra

References

/content/books/9789027273109-03fer
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address