Visit www.benjamins.com

La imatge de l’escriptura al <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Al Curial e G&#252;elfa, com en altres textos coetanis, els personatges mostren les seues relacions amb l&#8217;escriptura, reflectint aix&#237; els usos quotidians d&#8217;aquesta eina intel&#183;lectual. L&#8217;escriptura interactua com un mitj&#224; de comunicaci&#243; entre particulars i entre institucions, i fa la funci&#243; de garantir la fiabilitat de les relacions comunicatives i legals, en tant que la societat ha dipositat la fides publica en ella. Al Curial observem que els escrits citats o reportats ens donen dades qualitatives sobre les funcions informatives, legislatives, administratives, ficcionals i d&#8217;altra mena que se&#8217;ls atorgava en els diferents estaments socials, de manera que ens forneixen una imatge molt viva&#231; de les situacions comunicatives &#8211;des de la Cancelleria reial als usos privats&#8211; que envoltaven l&#8217;encara an&#242;nim autor d&#8217;aquesta novel&#183;la.

References

/content/books/9789027273109-13esc
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address