Visit www.benjamins.com

Dues notes sobre el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

S&#8217;estudien dues q&#252;estions: (a) la construcci&#243; de la novel&#183;la, la forma del relat i l&#8217;estructura i la perspectiva del discurs, que s&#8217;il&#183;lustren amb el tractament de la relaci&#243; amorosa entre Curial i L&#224;quesis, i (b) el tema de la desgr&#224;cia, la penit&#232;ncia i la recuperaci&#243; de Curial davant la G&#252;elfa. En totes dues q&#252;estions, l&#8217;autor de la novel&#183;la introdueix nombrosos elements de la cultura cl&#224;ssica llatina i es revela m&#233;s aviat modern que medieval.

References

/content/books/9789027273109-19mir
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address