Visit www.benjamins.com

El vocalisme i el consonantisme en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

El vocalisme i el consonantisme del Curial e G&#252;elfa se situen dins de l&#8217;&#224;mbit del catal&#224; occidental, i s&#8217;adeq&#252;en generalment a la pr&#224;ctica habitual dels textos valencians de l&#8217;&#232;poca. Les poques formes que resulten menys corrents en valenci&#224;, i sovint tamb&#233; en els altres parlars, poden explicar-se per factors diversos, com la pressi&#243; culta, el paper del copista, la influ&#232;ncia d&#8217;altres lleng&#252;es o la possible familiaritat de l&#8217;autor de la novel&#183;la amb la diversitat dialectal de la llengua catalana.

References

/content/books/9789027273109-24mar
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address