Visit www.benjamins.com

Aspectes de morfologia nominal en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Les conclusions que s&#8217;extrauen de l&#8217;estudi contrastiu d&#8217;alguns aspectes especialment rellevants de la morfologia nominal del Curial e G&#252;elfa apunten m&#233;s aviat cap a un possible origen valenci&#224; de l&#8217;autor de la novel&#183;la, amb prefer&#232;ncia sobre un hipot&#232;tic origen oriental, i, d&#8217;altra banda, semblen ratificar-ne la composici&#243; cap a mitjan segle XV. A m&#233;s a m&#233;s, l&#8217;estudi comparatiu del text permet aportar noves dades d&#8217;inter&#233;s sobre el catal&#224; del segle XV en general.

References

/content/books/9789027273109-25mar
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address