Visit www.benjamins.com

Les construccions condicionals de <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

El treball analitza les estructures condicionals que apareixen en Curial e G&#252;elfa, articulades fonamentalment entorn de la conjunci&#243; si. A trav&#233;s d&#8217;aquestes, aborda l&#8217;estudi dels esquemes verbals can&#242;nics de cada tipus de condicional, tot comparant-los amb els apareguts en altres textos catalans i valencians posteriors a la primera meitat del segle xiv. D&#8217;aquesta manera, comprovem que Curial e G&#252;elfa presenta el sistema propi del catal&#224; de mitjans del segle xv, que es vincula m&#233;s estretament amb les obres valencianes i que manifesta algunes especificitats rellevants com ara l&#8217;alt &#237;ndex d&#8217;aparici&#243; de la combinaci&#243; &#8220;imperfet subjuntiu &#8211; condicional ria&#8221;.

References

/content/books/9789027273109-26mol
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address