Visit www.benjamins.com

Les perífrasis aspectuals en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

L&#8217;objectiu de l&#8217;estudi que presentem &#233;s analitzar al detall l&#8217;&#250;s perifr&#224;stic del Curial e G&#252;elfa a fi d&#8217;aportar una pe&#231;a m&#233;s al trencaclosques ling&#252;&#237;stic d&#8217;aquesta obra an&#242;nima. Per a dur a terme aquesta tasca, hem considerat oport&#250; relacionar els usos perifr&#224;stics del Curial amb els usos perifr&#224;stics de la llengua antiga i cl&#224;ssica. Concretament, compararem, amb dades qualitatives i quantitatives, la perifrasaci&#243; verbal de l&#8217;obra amb la perifrasaci&#243; dels textos dels segles XII al XVI, partint dels textos que ofereix el Corpus Informatitzat del Catal&#224; Antic (CICA).

References

/content/books/9789027273109-27mon
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address