Visit www.benjamins.com

Els mots gramaticals en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Com ja han mostrat diversos autors (Ferrando 2007) l&#8217;estudi de les unitats l&#232;xiques ens forneix de dades ben interessants sobre la llengua del Curial. Aix&#237;, tamb&#233;, gr&#224;cies a l&#8217;an&#224;lisi precisa de les unitats gramaticals, lligades a processos de gramaticalitzaci&#243; profunds, podem descobrir fen&#242;mens interessants, que s&#243;n el reflex de la influ&#232;ncia d&#8217;altres lleng&#252;es amb qu&#232; l&#8217;autor va tenir contacte. L&#8217;adverbi pur &#233;s un bon exemple d&#8217;aquest tipus d&#8217;influ&#232;ncies ling&#252;&#237;stiques, en aquest cas passades pel sed&#224;s de les fonts italianes. Mostrem que l&#8217;&#250;s de pur en el Curial respon a la influ&#232;ncia de l&#8217;itali&#224; a trav&#233;s de les lectures que fonamenten la novel&#183;la. Basem l&#8217;an&#224;lisi del mot pur en el seguiment del seu proc&#233;s de gramaticalitzaci&#243; en catal&#224; antic i medieval, en relaci&#243; amb l&#8217;occit&#224; i l&#8217;itali&#224;, lleng&#252;es que comparteixen aquest mot gramatical.

References

/content/books/9789027273109-28mon
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address