Visit www.benjamins.com

L’é tengut baix e sota peu

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

El Curial és una obra molt rica des d’un punt de vista lingüístic, a causa en part de la seua extensió, però també de les seues característiques estilístiques i del fet que combina la narració amb els diàlegs vius i la veu del narrador. Des d’un punt de vista cronològic presenta fenòmens propis de meitat del segle xv, juntament amb altres que ja resultaven arcaïtzants en aquest moment i d’altres que encara eren ben innovadors. Des d’un punt de vista diatòpic, molts d’aquests fenòmens reapareixen en obres d’autors valencians i s’han mantingut en aquest parlar fins a l’actualitat, cosa que apunta cap a una possible autoria valenciana.

References

/content/books/9789027273109-29per
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address