Visit www.benjamins.com

Usos sintàctics dels verbs copulatius en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Estudi detallat dels usos dels verbs copulatius i quasicopulatius en el Curial e G&#252;elfa (ex. &#233;sser, estar, parer, semblar, romandre, restar). Analitza i contrasta aquesta obra medieval amb un corpus important d&#8217;obres representatives del segle XV de diferent proced&#232;ncia geogr&#224;fica a fi de caracteritzar-lo ling&#252;&#237;sticament en el seus context i situar-lo cronol&#242;gicament.

References

/content/books/9789027273109-30ram
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address