Visit www.benjamins.com

Les construccions concessives en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

La llengua del Curial e G&#252;elfa mostra una predilecci&#243; especial per les construccions concessives. Comparat amb altres obres emblem&#224;tiques de l&#8217;&#232;poca (Lo somni de Bernat Metge i Tirant lo Blanc de Joanot Martorell) les construccions concessives atenyen en aquest text una freq&#252;&#232;ncia excepcional. Estil&#237;sticament Curial i G&#252;elfa presenta una &#224;mplia gamma de construccions concessives, que fan que aquesta obra es pugui considerar un cas &#250;nic en el catal&#224; antic, perqu&#232; posa en joc solucions modernes com ja que (malgrat que hi t&#233; valor causal m&#233;s que no pas concessiu) i no obstant (que), al costat de formes menys usuals com contra grat, &#8220;mal que pes + datiu&#8221;, pur, si tot, o d&#8217;usos singulars com el de jats que en prosa. La varietat i l&#8217;&#250;s de totes aquestes construccions revelen que el text pertany plenament al segle xv (quan es generalitzen encara que o si b&#233;, i quan jatsia (que) entra en decad&#232;ncia), per&#242; no aporten dades concloents per a determinar la proced&#232;ncia de l&#8217;autor.

References

/content/books/9789027273109-31rof
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address