Visit www.benjamins.com

Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Hem estudiat el l&#232;xic del Curial e G&#252;elfa dins el context de l&#8217;evoluci&#243; del catal&#224; al s. xv. Posem atenci&#243; especial sobre els elements que representen una novetat (primeres atestacions d&#8217;un mot o variant i d&#8217;un sentit) o que, inversament, resulten m&#233;s propis d&#8217;estadis evolutius anteriors. Aix&#242; ens ha perm&#232;s concretar l&#8217;aportaci&#243; d&#8217;aquesta obra a la hist&#242;ria del l&#232;xic catal&#224; en vessants de tan de relleu com ara: (a) la incorporaci&#243; de cultismes en un context de rellatinitzaci&#243; de les lleng&#252;es rom&#224;niques i dins una obra en qu&#232; &#233;s molt palesa la reflexi&#243; filol&#242;gica; (b) la pres&#232;ncia de manlleus d&#8217;altres lleng&#252;es (franc&#232;s, occit&#224;, itali&#224;, espanyol), en bona part condicionada per les fonts de l&#8217;obra i per ambient poliglota en qu&#232; degu&#233; escriure&#8217;s; i (c) la caracteritzaci&#243; dels dialectes catalans a la darreria de l&#8217;edat mitjana i, doncs, la possible adscripci&#243; dialectal del text

References

/content/books/9789027273109-37mar
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address