Visit www.benjamins.com

Tipologia dels noms propis en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

En aquest estudi sobre l&#8217;onom&#224;stica del Curial e G&#252;elfa (CeG) es recullen i es classifiquen tots els noms propis que apareixen a la novel&#183;la, tot comentant-ne els aspectes m&#233;s rellevants (aix&#242; pot incloure&#8217;n el possible origen, les variants formals, la significaci&#243;&#8230;); hi ha, per tant, sengles apartats dedicats als noms de lloc, als noms de persona i a les refer&#232;ncies mitol&#242;giques, molt freq&#252;ents en aquesta obra. En forma d&#8217;ap&#232;ndix s&#8217;inclou l&#8217;&#237;ndex onom&#224;stic del CeG, amb la indicaci&#243; dels cap&#237;tols on apareix cada nom.

References

/content/books/9789027273109-39tur
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address