Visit www.benjamins.com

Valencianitat del <i>Curial</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

L&#8217;autor analitza les caracter&#237;stiques del text del Curial que ens ha arribat (vocalisme &#224;ton, consonantisme, morfologia, l&#232;xic) que denoten una filiaci&#243; clarament occidental i espec&#237;ficament valenciana, amb continu&#239;tat en els parlars actuals, caracter&#237;stiques que contrasten amb les de textos coetanis d&#8217;&#224;rea oriental. L&#8217;acumulaci&#243; d&#8217;aquests trets confirma la valencianitat del Curial.

References

/content/books/9789027273109-40ven
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address