Visit www.benjamins.com

Expressions multinominals en <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

L&#8217;estudi de les expressions binominals en Curial e G&#252;elfa mostra que aquelles on s&#8217;havia combinat un xenisme amb una glossa en catal&#224;/valenci&#224;, cosa feta sovint per traductors, s&#243;n molt rares. Les combinacions de mots m&#233;s o menys sin&#242;nims per raons estil&#237;stiques s&#243;n m&#233;s freq&#252;ents, per&#242; de lluny no tant com en el Tirant. El fet que hi ha temes comuns en el Tirant i en Curial fa pensar que els dos autors havien estat en contacte. Per&#242; l&#8217;an&#242;nim del Curial no ha llegit mai el Tirant, havent emigrat a It&#224;lia i/o Fran&#231;a. Tornant al seu pa&#237;s s&#8217;haur&#224; instal&#183;lat en el nord del regne de Val&#232;ncia, potser al Maestrat.

References

/content/books/9789027273109-41wit
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address