Visit www.benjamins.com

Setting the standard

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.

Buy this article

Price: £15.00+Taxes
Add to favourites

Are teachers better speakers of Standard Dutch?

The full text of this article is not currently available.
/content/journals/10.1075/dujal.5.1.03del
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
/content/journals/10.1075/dujal.5.1.03del
Loading

Data & Media loading...

Loading

Full text loading...

References

Auer, P
(2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque , J. van der Auwera , & D. Geeraerts (Eds.), Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative (pp.7–42). Berlin & New York: De Gruyter Mouton.
Baayen, R.H
(2008) Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511801686
Bourdieu, P
(2001) Langage et pouvoir symbolique. Paris: Seuil.
Cornips, L. , & De Vogelaer, G
(2009) Variatie en verandering in het Nederlandse genus. Taal en Tongval, 22, 1–12. doi: 10.5117/TET2009.1.CORN
De Caluwe, J
(2009) Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde, 14(1), 8–25. doi: 10.5117/NEDTAA2009.1.TUSS339
De Decker, B. , & Vandekerckhove, R
(2012) Stabilizing features in substandard Flemish: The chat language of Flemish teenagers as a test case. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, LXXIX(2), 129–148.
De Schutter, G
(1980) Norm en normgevoelens bij Nederlandstaligen in België. De Nieuwe Taalgids, 73, 73–109.
De Vogelaer, G
(2005) Subjectsmarkering in de Nederlandse en Friese dialecten. Ghent: Doctoral dissertation.
Delarue, S
(2013) Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard?In T. Kristiansen & S. Grondelaers (Eds.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: Experimental studies (pp.193–226). Oslo: Novus.
(2014) Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 67, 219–248.
Delarue, S. , & De Caluwe, J
(2015) Eliminating social inequality by reinforcing Standard Language Ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools. Current Issues in Language Planning, 16(1-2), 8–25. doi: 10.1080/14664208.2014.947012
Delarue, S. & Van Lancker, I
. (accepted). De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk: strategieën van Vlaamse leraren en leerlingen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Department of Education and Training
(2015) Flemish education in figures 2013-2014. Retrieved fromhttps://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/flemish-education-in-figures-2013-2014.
Deprez, K
(1981) Naar een eigen identiteit. Resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguïstisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen: perspektieven voor verder onderzoek. Kessel-Lo: Doctoral dissertation.
FAND II = Goossens, J. , Taeldeman, J. , & Verleyen, G
(2000) Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II & III. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
FAND IV = De Wulf, C. , Goossens, J. , & Taeldeman, J
(2005) Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV. De consonanten. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Geeraerts, D
(2001) Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: Gedrag, beleid, attitudes. Ons Erfdeel, 44(3), 337–344.
Geerts, G
(1985) Taalvariatie en taalnormen in Vlaanderen. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1, 85–112.
Ghyselen, A.-S
(2015) Stabilisering van tussentaal? Het taalrepertorium in de Westhoek als casus. Taal & Tongval, 67(1), 43–95. doi: 10.5117/TET2015.1.GHYS
Grondelaers, S. , & Speelman, D
(2013) Can speaker evaluation return private attitudes towards stigmatised varieties? Evidence from emergent standardisation in Belgian Dutch. In T. Kristiansen & S. Grondelaers (Eds.), Language (De)standardisation in late Modern Europe: Experimental studies (pp.171–191). Oslo: Novus.
Grondelaers, S. , & Van Hout, R
(2011) The standard language situation in the Low Countries: Top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics, 23(3), 199–243. doi: 10.1017/S1470542711000110
(2012) Where is Dutch (really) heading? The classroom consequences of destandardization. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 41–58. doi: 10.1075/dujal.1.1.05gro
Hosmer, D.W. , & Lemeshow, S
(2000) Applied logistic regression. New York: Wiley-Interscience. doi: 10.1002/0471722146
Lenz, A
(2003) Struktur und Dynamik des Substandards. Eine Studie zum Westmiddeldeutschen (Wittlich/Eifel). Stuttgart: Steiner.
MAND I = De Schutter, G. , Van den Berg, B. , Goeman, T. , & De Jong, T
(2005) Morfologische atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel I: Meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden, vorming van verkleinwoorden, geslacht bij zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bezittelijk voornaamwoord. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Plevoets, K
(2008) Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfo-syntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands. Unpublished doctoral dissertation, Katholieke Universiteit Leuven.
(2013) De status van de Vlaamse tussentaal. Een analyse van enkele socio-economische determinanten. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129(3), 191–233.
SAND I = Barbiers, S. , Bennis, H. , De Vogelaer, G. , Devos, M. , & Van der Ham, M
(2005) Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel I: Pronomina, congruentie en vooropplaatsing. Amsterdam: Amsterdam University Press. doi: 10.5117/9789053567012
Smet, P
(2011) Samen taalgrenzen verleggen. Conceptnota. Retrieved fromwww.ond.vlaanderen.be/nieuws/2011/doc/talennota_2011.pdf.
Stroop, J
(2004) Wat over niet en dat . In J. De Caluwe , G. De Schutter , M. Devos , & J. Van Keymeulen (Eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (pp.761–770). Ghent: Academia Press.
Taeldeman, J
(1993) Welk Nederlands voor de Vlamingen?In L. De Grauwe & J. de Vos (Eds.), Van Sneeuwpoppen tot Tasmuurtje. Aspecten van de Nederlandse taal- en literatuurstudie (pp.9–28). Ghent: Bond Gentse Germanisten.
(2008) Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal en Tongval, 60(1), 26–50.
(2009) Linguistic stability in a language space. In P. Auer & J.E. Schmidt (Eds.), Language and space: An international handbook of linguistic variation (pp.355–374). Berlin: Mouton de Gruyter.
Van de Velde, H. , & Houtermans, M
(1999) Vlamingen en Nederlanders over de uitspraak van nieuwslezers. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie (pp.451–462). Delft: Eburon.
Van Hoof, S. , & Jaspers, J
(2012) Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128(2), 97–125.
Van Hout, R. , De Schutter, G. , De Crom, E. , Huinck, W. , Kloots, H. , & Van de Velde, H
(1999) De uitspraak van het Standaard-Nederlands. Variatie en varianten in Vlaanderen en Nederland. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie (pp.183–196). Delft: Eburon.
Van Istendael, G
(2008) Plezier en pijn van het Nederlands. InSamen beleid maken in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Beleidscahier, Vol. 3 (pp.29–33). Brussels: Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Vandenbroucke, F
(2007) De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Retrieved fromond.vvkso-ict.com/vvksomain/nieuwsflash/berichten/talennota.pdf
Vandenbussche, W
(2010) Standardisation through the Media. The case of Dutch in Flanders. In P. Gilles , J. Scharloth , & E. Ziegler (Eds.), Variatio Delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation (pp.309–322). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Willemyns, R
(2003) Dutch. In A. Deumert & W. Vandenbussche (Eds.), Germanic Standardizations. Past to Present (pp.93–125). Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/impact.18.05wil
(2005) Verkavelingsbrabants: Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen?Neerlandica extra Muros, 43(3), 27–40.
http://jbenjamins.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/dujal.5.1.03del
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address