Visit www.benjamins.com

Metaphor evolution and survival in Hungarian public discourse on the Trianon peace treaty

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.

Buy this article

Price: £15.00+Taxes
Add to favourites

The full text of this article is not currently available.
/content/journals/10.1075/msw.6.2.05put
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
/content/journals/10.1075/msw.6.2.05put
Loading

Data & Media loading...

Loading

Full text loading...

References

Cameron, L
(2009) The discourse dynamics approach to metaphor and metaphor-led discourse analysis. Metaphor and Symbol, 24(2), 63–89. doi: 10.1080/10926480902830821
De Cillia, R. , Reisigl, M. , & Wodak, R
(1999) The discursive construction of national identities. Discourse & Society, 10(2), 149–172. doi: 10.1177/0957926599010002002
Deignan, A
(2012) Figurative language in discourse. In H-J. Schmid (Ed.), Cognitive pragmatics (pp.437–463). Berlin & Boston: Mouton de Gruyter.
Dénes, I.Z
(2001) Európai mintakövetés - nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.
Framenet project
Grady, J.E
(1999) A typology of motivation for conceptual metaphor. Correlation vs resemblance. In R.W. Gibbs Jr & G.J. Steen (Eds.), Metaphor in cognitive linguistics (pp.79–100). Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/cilt.175.06gra
Goatly, A
(2007) Washing the brain – Metaphor and hidden ideology: Discourse approaches to politics, society and culture. Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/dapsac.23
Gyáni, G
(2012) Nemzet, kollektív emlékezet és public history. Történelmi Szemle, 54(3), 357–375.
Johnson, M
(1987) The body in the mind. The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Kiss, Gy. Cs
(2002) Hungarológia és nemzeti mítoszok. Korunk, 13(11), 90–93.
Kövecses, Z
(2005) Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge & New York: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511614408
(2011) Methodological issues in conceptual metaphor theory. In S. Handl & H.-J. Schmid (Eds.), Windows to the mind: Metaphor, metonymy and conceptual blending (pp.23–39). Berlin: Walter de Gruyter.
(2015) Where metaphors come from Reconsidering context in metaphor. Oxford & New York: Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780190224868.001.0001
. (Manuscript). Conceptual metaphor theory.
Lakoff, G
(1993) The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought (pp.202–252). Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139173865.013
Lakoff, G. , & Johnson, M
(1980) Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Musolff, A
(2004) Metaphor and conceptual evolution. Metaphoric.de 2004(7). www.metaphorik.de/de/journal/07/metaphor-and-conceptual-evolution.html
(2010a) Metaphor in discourse history. In M.E. Winters , H. Tissari , & K. Allah (Eds.), Historical cognitive linguistics (pp.70–93). Berlin & New York: Walter de Gruyter.
(2010b) Metaphor, nation and the holocaust: The concept of the body politic. New York & London: Routledge.
(2013) The heart of Europe. Synchronic variation and historical trajectories of a political metaphor. In K. Fløttum (Ed.), Speaking of Europe: Approaches to complexity in European political discourse (pp.135–150). Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/dapsac.49.07mus
Semino, E
(2009) Metaphor and situational motivation. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, 14, 221–233.
(2008) Metaphor in discourse. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Steen, G.J. , Dorst, A.G. , Herrmann, J.B. , Kaal, A. , & Krennmayr, T
(2010) Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757–788. doi: 10.1515/cogl.2010.024
Talmy, L
(2000) Toward a cognitive semantics. Volume I. Concept structuring systems. Cambridge, MA: MIT Press.
van Dijk, T.A
(2009) Society and discourse. How social contexts influence text and talk. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511575273
van Leeuwen, T
(2008) Discourse and practice. New tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195323306.001.0001
Zeidler, M
(2002) A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Budapest: Teleki László Alpítvány.
Zinken, J. , Hellsten, I. , & Nerlich, B
(2008) Discourse metaphors. In R.M. Frank , R. Dirven , T. Ziemke , & E. Bernárdez (Eds.), Body, language and mind. Vol. II. Sociocultural situatedness (pp.363–386). Berlin: Mouton de Gruyter.
Zinken, J
(2003) Ideological imagination: Intertextual and correlational metaphors in political discourse. Discourse & Society, 14(4), 507–523. doi: 10.1177/0957926503014004005
Act No 45
2010On the testimony for national cohesion. Retrieved fromwww.vajma.info/docs/Nemzeti-osszetartozas-torveny.pdf
Balsai, I
(2002) Az Országgyűlés 6. ülésnapja, 2002. június 4-én, kedden. Retrieved fromwww.parlament.hu/naplo37/006/n006_008.htm
Bernáth, Z
(2010) Vádemelés az összeomlott békerendszer felett, a romok alól. Budapest: Heraldika Kiadó.
Bethlen, I
(1933) Angliai előadásai. Budapest: Genius.
Duray, M
(2008) A trianoni ítélet három nemzedék távlatából. In E. Raffay & Sz. Archimédesz (Eds.), Trianon átírta Európát (pp.29–38). Budapest: Trianon Kutatóintézet.
Gratz, G
(1935) A forradalmak kora. Magyarország története 1918–1920. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Juhász, Gy
(1969) Magyarország külpolitikája 1919–1945. Budapest: Kossuth Kiadó.
Király, Z
(1989) Az Országgyűlés 41. ülése, 1989. március 10-én, pénteken. In Az országgyűlés naplója , Vol. 3 (pp.3494–3498). Budapest.
Nagy, L. Zs
(1987) Trianon a magyar társadalom tudatában. Századvég, 3, 5–25.
Lángi, A.M
(1998) Nyilatkozatok a trianoni békeparancs ellen. In D. Kiss (Ed.), Trianon kalendárium (pp.62–69). Budapest: Trianon Társaság.
Lőkkös, J
(2010) Trianonról a 21. század elején. Budapest: Püski Kiadó.
Molnár, E
(Ed.) (1964) Magyarország története. 2. kötet. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.
Ottlik, L
(1928) Új Hungária felé. Magyar Szemle, 4(1), 1–9.
Pelczné Gáll, I
(2011) Ünnepi beszéd a Nemzeti Összetartozás Napjának tiszteletére rendezett kopjafa avatáson Bükkaranyoson. www.pgi.hu/pgi/images/stories/media/2011_junius/nn%20bukkaranyos.pdf
Raffay, E
(1995) A magyar tragédia: Trianon 75 éve. Budapest: Püski Kiadó.
(1999) A szétszórtság nemzete. In P. Lakatos (Ed.), Bűnünk és bajunk Trianon (pp.7–15). Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó,
Ránki, Gy
(Ed.) (1984) Magyarország története tíz kötetben. 1/8 kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Romsics, I
(2001) A trianoni békeszerződés. Budapest: Osiris.
Szekfű, Gy
(1934) Három nemzedék és ami utána következik. Budapest: Egyetemi Nyomda.
Zakariás, G.S
(1933) A revízió útja. Budapest: Erdélyi Férfiak Egyesülete.
http://jbenjamins.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/msw.6.2.05put
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address