Visit www.benjamins.com

Óláfr Þórðarson and the ‘Norse alphabet’

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.

Buy this article

Price: £15.00+Taxes
Add to favourites

A thirteenth-century Icelandic grammarian’s account of runic writing

The full text of this article is not currently available.
/content/journals/10.1075/nowele.69.2.03ras
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
/content/journals/10.1075/nowele.69.2.03ras
Loading

Data & Media loading...

Loading

Full text loading...

References

A = Manuscript AM 748 Ib 4to, The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík. – Photographic reproductions online at: URL ‹www.am.hi.is:8087/VefHandritalisti.aspx›, sub AM 748 I b 4to (accessedApril 14, 2016).
Bandle, O . et al.
(eds.) 2002The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages, Vol. 1. (Handbücher zur Sprach- und Kommuni kationswissenschaft 22,1). Berlin, New York: de Gruyter.
Bæksted, A
1942Islands runeindskrifter. (Bibliotheca Arnamagnæana, 2). København: Munksgaard.
Björn Magnússon Ólsen
1883Runerne i den oldislandske literatur. København: Gyldendal.
(ed.) 1884Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda tilligemed de grammatiske afhandlingers prolog og to andre tillæg. København: Knudtzon.
Brøndum-Nielsen, J
1950–1973Gammeldansk grammatik i sproghistorisk fremstilling, Vols. 1–8. Under medvirkning af K. M. Nielsen & M. Stoklund. København: Schultz / Akademisk Forlag. [Vol. 1 = 2. ændr. udg., København: Schultz, 1950; 1. udg.: 1928.]
Cleasby, R. & G. Vigfusson
1957An Icelandic-English dictionary (2nd ed.). With a supplement by W. A. Craigie. Oxford: Clarendon.
Danske Runeindskrifter
. InNational Museum of Denmark. Digital collections. Rune database = University of Copenhagen. Department of Nordic Research. Databases. Online at: URL‹runer.ku.dk› (accessedOctober 6, 2015).
Dillmann, F.-X
1996 Les runes dans la littérature norroise. À propos d’une découverte archéologique en Islande. Proxima Thulé2. 51–89.
Finnur Jónsson
1910 Runerne i den norsk-islandske digtning og litteratur. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 2. R., 25.283–308.
(ed.) 1927Óláfr Þórðarson, Málhljóða- og málskrúðsfræði. Grammatisk-retorisk afhandling. København: Høst & Søn.
Fritzner, J. & F. Hødnebø
1972Ordbog over det gamle norske sprog, Vols. 1–4. Oslo et al .: Universitetsforlaget.
Gammeldansk ordbog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Online at: URL ‹gammeldanskordbog.dk/› (accessedOctober 14, 2015).
Haugen, E
1976The Scandinavian Languages. An Introduction to their History. London: Faber and Faber.
1984Die skandinavischen Sprachen. Eine Einführung in ihre Geschichte (2nd ed.). Hamburg: Buske.
Hreinn Benediktsson
1965Early Icelandic script as illustrated in vernacular texts from the twelfth and thirteenth centuries. Reykjavík: The Manuscript Institute of Iceland.
Jacobsen, L. & E. Moltke
1941–1942Danmarks runeindskrifter. Under medvirkning af A. Bæksted & K. M. Nielsen. Vol. 1: Atlas (1941); Vol. 2: Text (1942); Vol. 3: Registre (1942). København: Munksgaard.
Janzén, A . et al.
1947Personnamn. (Nordisk kultur 7). Stockholm et al.: Bonnier et al.
Kalkar O
1881–1976Ordbog til det ældre danske sprog (1300–1700), Vols. 1–6. København: Universitets-Jubilæets Danske Samfund / Akademisk Forlag.
Karker, A
1993Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie. København: Reitzel.
Kjartan Ottósson
. 2002 Old Nordic: A definition and delimitation of the period. In O. Bandle . et al. (eds.), The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages,787–793.
Knirk, J.E
2002 Runes: origin, development of the futhark, functions, applications, and methodological considerations. In O. Bandle et al.(eds.), The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages,634–648.
Krömmelbein, T
(ed.) 1998Óláfr Þórðarson Hvítaskáld, Dritte Grammatische Abhandlung. Oslo: Novus.
Kålund, K
1892–1894Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftssamling, Vol. 2. København: Gyldendal.
Moltke, E
1976Runerne i Danmark og deres oprindelse. København: Forum.
Nordic names
[ed. by J. Pfaff ]. Online at: URLwww.nordicnames.de/ (accessedApril 15, 2016).
Olsen, M
1933 De norröne runeinnskrifter. In O. von Friesen (ed.), Runorna, 83–113. (Nordisk kultur 6). Stockholm et al.: Bonnier et al.
Olsen, M . et al.
(eds.) 1941–1990Norges innskrifter med de yngre runer, Vols. 1–6. Oslo: Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.
ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog. Københavns Universitet – Dictionary of Old Norse prose . University of Copenhagen. Online at: URL ‹onp.ku.dk/› (accessed September 23, 2015).
Peterson, L
2007Nordiskt runnamnslexikon (5th ed.). Uppsala: Institutet för Språk och Folkminnen.
Raschellà, F.D
1983 Die altisländische grammatische Literatur. Forschungsstand und Perspektiven zukünftiger Untersuchungen. Göttingische Gelehrte Anzeigen235.271–316.
1994 Rune e alfabeto latino nel trattato grammaticale di Óláfr Þórðarson. In Gísli Sigurðsson et al.(eds.), Sagnaþing helgað Jónasi Kristjánssyni sjötugum, 679–690. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.
2000 Vowel change in thirteenth-century Icelandic: A first-hand witness. In M. Dallapiazza et al.(eds.), International Scandinavian and medieval studies in memory of Gerd Wolfgang Weber, 383–389. Trieste: Parnaso.
2004 Tradizione locale e modelli stranieri nella terminologia grammaticale islandese medievale. In V. Dolcetti Corazza & R. Gendre (eds.), I Germani e gli altri. II parte, 3–37. Alessandria: Edizioni dell’Orso.
2007 Old Icelandic grammatical literature: The last two decades of research (1983–2005). In J. Quinn , et al .(eds.), Learning and understanding in the Old Norse world. Essays in honour of Margaret Clunies Ross, 341–372. Turnhout: Brepols. doi: 10.1484/M.TCNE‑EB.3.4081
. Forthcoming. [year of manuscript: 2012] The notation of umlaut vowels in the Old Icelandic grammatical treatises. In G. Waxenberger et al.(eds.), From hieroglyphs to netspeak: On the relation of script and sound. Proceedings of the Second international conference on comparative historical graphemics, Munich September 9–11, 2010. Wiesbaden: Reichert. (Manuscript available from the author; email: ‹zavras@alice.it›.)
Schulte, M
2015 Runology and historical sociolinguistics: On runic writing and its social history in the first millennium. Journal of Historical Sociolinguistics1. 87–110. doi: 10.1515/jhsl‑2015‑0004
Seip, D.A
1954Palæografi B: Norge og Island, ed. by J. Brøndum-Nielsen . (Nordisk kultur 28,B). Stockholm et al.: Bonnier et al.
Sigurður Nordal
1931Codex Wormianus (The Younger Edda). MS. no. 242 fol. in the Arnemagnean Collection in the University Library of Copenhagen. (Corpus codicum Islandicorum medii ævi 2). Copenhagen: Levin & Munksgaard.
Skautrup, P
1944Det danske sprogs historie. Vol. 1: Fra guldhornene til Jyske Lov. København: Gyldendal.
Spurkland, T
1991En fonografematisk analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen . PhD thesis. Universitet i Oslo.
2005Norwegian runes and runic inscriptions. Woodbridge: Boydell.
Þórgunnur Snædal
1998 [publ. 2000]. Íslenskar rúnir í norrænu ljósi. Árbók hins íslenzka fornleifafélags94. 5–33.
2000–2001 [publ. 2003]. Rúnaristur á Íslandi. Árbók hins íslenzka fornleifafélags96. 5–68. – Cf. “leiðrétting” (correction) by Þórður Tómasson, Rúnaristur á Íslandi. Árbók hins íslenzka fornleifafélags 97 (2002–2003 [publ. 2004]). 185.
W = Manuscript AM 242 fol., The Arnamagnæan Institute, Copenhagen. – Photographic reproductions online at: URL ‹www.e-pages.dk/ku/621/› (accessedApril 14, 2016).
Wessén, E
1945Fragments of the Elder and the Younger Edda: AM 748 I and II 4:o. (Corpus codicum Islandicorum medii ævi 17). Copenhagen: Munksgaard.
Wills, T
(ed.) 2001The foundation of grammar. An edition of the first section of Óláfr Þórðarson’s Grammatical Treatise . PhD thesis, University of Sydney. Online at: URL ‹homepages.abdn.ac.uk/cgi-bin/cgiwrap/wag017/mg-new.cgi?idl=1&nf=1&w=go› (accessedOctober 14, 2015).
http://jbenjamins.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/nowele.69.2.03ras
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address