1887

Un cançoner català del Renaixement a Roma

Les poesies de Joan Salom, astrònom valencià

image of Un cançoner català del Renaixement a Roma

This book contains an edited and contextualized collection of poetry that is preserved, without an author's name, in a manuscript in the Vatican Apostolic Library. The internal and external analysis of the manuscript has made it possible to attribute it to Joan Salom (or Salon), a Franciscan monk who, in addition to being a noted hebraist and astronomer, had an important role in reforming the Gregorian calendar, and who is here also revealed as a poet. Beyond the interest of adding previously unknown lyrics to the Catalan literary production of the 1500s, this songbook is important because it is situated at the time when the new Italian poetic forms of the Renaissance were being introduced in Catalan poetry.

Aquest llibre edita i contextualitza un petit recull de poesies que avui es conserva, sense nom d’autor, dins un manuscrit de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. L’anàlisi interna i externa del manuscrit ha permès atribuir-lo amb tota seguretat a Joan Salom (o Salon), un frare franciscà que, a més d’hebraista i astrònom reconegut –va tenir un paper important en la reforma del calendari gregorià–, se’ns revela, doncs, també com a poeta. A les composicions hi ha elogis a alguns contemporanis, algunes peces de caràcter devot i unes quantes poesies adreçades a un amor frustrat envers una monja barcelonina. Més enllà de l’interès que té augmentar la producció literària catalana del Cinc-cents amb uns textos desconeguts, aquest cançoner és important perquè se situa en el moment en què les noves formes poètiques italianes del renaixement s’introdueixen en la poesia catalana.

http://instance.metastore.ingenta.com/content/books/9789027262868
Loading
/content/books/9789027262868
dcterms_subject,pub_keyword
-contentType:Journal -contentType:Chapter
10
5
Chapter
content/books/9789027262868
Book
false
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error