1887
Volume 1, Issue 2
 • ISSN 2665-9336
 • E-ISSN: 2665-9344
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

This paper aims to study a kind of interrogative in Yi which surfaces as an AA form commonly viewed as AA/Reduplicative Question. It explores the interrogative motivation, question type, generative mechanism and syntactic derivation of AA Question. We first assume that (i) AA question in Yi is a kind of alternative question, which is reduced successively from A-or-not-A and A-not-A question and (ii) the [+Q] feature of AA question does not result from reduplication but from other reasons. To justify these two assumptions, we use tests including adverb tests, modal tests, tag question tests, SFP tests, Q & A tests, and cross-language investigation and sociolinguistic survey. The findings include (i) the [+Q] feature of AA question results from the existence of an abstract interrogative morpheme, (ii) the phenomenon of reduplication is just a kind of byproduct with the syntactic derivation of AA question and (iii) AA question, diachronically speaking, is essentially a kind of alternative question, which is reduced successively from A-or-not-A and A-not-A question to meet the economic principle of language.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/alal.20012.zha
2020-12-11
2023-12-03
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bolinger, Dwight
  (1978) Yes|no questions are not alternative questions. Hiz, Henry (ed.), Questions, Springer, vol.1, Synthese language library, 87–105. 10.1007/978‑94‑009‑9509‑3_3
  https://doi.org/10.1007/978-94-009-9509-3_3 [Google Scholar]
 2. Chen, Meijin
  (1993) Hanyu yu yi xie hanzangxi yuyan yiwenju yiwen shouduan de leixing gongxing [On typological universals regarding ways of forming interrogatives between Chinese and some Sino-Tibetan family languages]. Yuyan Yanjiu [Language Studies] 1: 21–31.
 3. Chen, Shilin , Bian Shiming and Li Xiuqing
  (1985) Yiyu Jianzhi [A Sketchy Grammar of Yi]. National Publishing House.
 4. Dai, Qingxia and Fu Ailan
  (2001) Zangmianyu de shifei yiwenju [On yes-no questions in Tibetan-Burman langauges]. Zhongguo Yuwen [Studies of The Chinese Language] 5: 390–398.
 5. Dai, Qingxia and Zhu Yanhua
  (2010) Zangmianyu xuanze yiwen fanchou jufa jiegou de yanbianlian [On the evolution chain of the syntactic structure of the alternative interrogative category in Tibetan Burman languages]. Hanyu Xuebao [Journal of Chinese] 2: 2–13.
 6. Dong, Fang
  (2011) Leixingxue shijiao xia de zhengfanwenju yanjiu [A typological study to A-not-A Questions]. MA thesis, Shanghai Normal University.
 7. Fu, Ailan and Hu Suhua
  (2001) Liangshan Yiyuweici de chongdie [On reduplication of predicates in Liangshan Yi]. InProceedings of Chinese ethnic language and literature research, 17–37. National Publishing House.
  [Google Scholar]
 8. Huang, C.-T. James
  (1991) Modularity and Chinese A-NOT-A Questions [A]. In C. Georgopoulos and R. Ishihara (eds.), Interdisciplinary Approaches to Linguistics: Essays in Honor of Yuki Kuroda, 305–332. Kluwer Academic Publishers. 10.1007/978‑94‑011‑3818‑5_16
  https://doi.org/10.1007/978-94-011-3818-5_16 [Google Scholar]
 9. Huang, C.-T. James , Yen-hui Audrey Li , and Yafei Li
  (2009) The Syntax of Chinese. Cambridge University Press. 10.1017/CBO9781139166935
  https://doi.org/10.1017/CBO9781139166935 [Google Scholar]
 10. Liu, Danqing
  (2005) Julei ji yiwenju he qishiju: yufa diaocha yanjiu shouce jiexuan [sentence type, question and imperative excerpted from the Handbook of Grammar Investigation]. Yuyan Kexue [Language Sciences] 5: 78–98.
 11. (2008) Weici chongdie yiwenju de yuyan gongxing jiqi jieshi [On language universals and its explanation regarding questions formed by reduplicated-predicates]. Yuyanxue Luncong [Series of Linguistics] 38: 144–164.
 12. Liu, Hongyong
  (2016) The emergence of reduplicative polar interrogatives. Language Sciences54: 26–42. 10.1016/j.langsci.2015.10.001
  https://doi.org/10.1016/j.langsci.2015.10.001 [Google Scholar]
 13. Luo, Xinru and Peng Hongliang
  (2012) Guangxi xiangyu zhong de chongdieshi fanfu wenju [On reduplicative questions in Guangxi Xiang]. Hanyu Xuebao [Journal of Chinese] 4: 59–63.
 14. Luo, Futeng
  (1996) Shandong fangyan li de fanfu wenju [On reduplicative question in Shandong dialect]. Fangyan [Dialect] 3: 229–234.
 15. Ma, Xingguo
  (1990) Yiyu yiwen yuqici bianxi [On differentiation of interrogative particles in Yi]. Xi’nan Minzu Xueyuan Xuebao [Journal of Southwest Nationalities College] 1: 43–47.
 16. Ni, Dabai
  (1982) Zangmian, Miaoyao, Dongtai zhu yuyan ji hanyu yiwenju jiegou de yitong [On differences regarding the structure of interrogatives among Tibetan Burman, Miao-Yao, Dong-Tai and Chinese]. Yuyan Yanjiu [Language Studies] 1: 249–258.
 17. Paul, Hagstrom
  (2005) A-not-A questions. In Martin Everaert and Henk van Riemsdijk (eds.), The Blackwell Companion to Syntax (Syncom), vol.1, ch.7. Blackwell.
  [Google Scholar]
 18. Paul, Law
  (2006) Adverbs in A-not-A Questions in Mandarin Chinese. Journal of East Asian Linguistics15: 97–136. 10.1007/s10831‑005‑4916‑5
  https://doi.org/10.1007/s10831-005-4916-5 [Google Scholar]
 19. Sun, Hongkai
  (1995) Zangmianyu yiwen fangshi shixi – jianlun hanyu zangmianyu tezhi wenju de goucheng he laiyuan [On ways of forming questions in Tibetan-Burman languages including discussions on the composition and origin of wh-questions in Mandarin Chinese and Tibetan-Burman languages]. Minzu Yuwen [Minority Languages of China] 5: 1–11.
 20. Wang, Qin
  (2015) Hanyu fangyan zhengfan wenju leixingxue tantao [On typological exploration on A-not-A Questions in dialects of Chinese]. Fuyang shifan xueyuan xuebao [Journal of Fuyang Normal College] 2: 50–55.
 21. Xu, Jie
  (2001) Pubian yufa yuanze yu hanyu yufa xianxiang [General principles of universal grammar and phenomena of Chinese grammar]. Peking University Press.
 22. Xiang, Mengbing
  (2002) Kejiahua fanfu wenju zhong de heyin xianxiang [On fusion in reduplicative questions of Kejia dialect]. Yuyanxue Luncong [Series of Linguistics] 25: 152–167.
 23. Zhai, Huifeng
  (2014) Yiyu dongbu fangyan babaohua de shifei yiwenju [On yes-no question in Babao dialect of the eastern dialect of Yi]. Qiannan minzu shifan xueyuan xuebao [Journal of Qiannan Normal College for Nationalities] 4:20–24.
 24. Zhao, Xiaodong , and Xiong Anhui
  (2011) Yiyu zhong de zhengfan wenju [On A-not-A Questions in Yi]. Qiannan minzu shifan xueyuan xuebao [Journal of Qiannan Normal College for Nationalities] 1:42–48.
 25. Zhu, Dexi
  (1991) “V-Neg-VO” yu “VO-Neg-V” liangzhong fanfu wenju zai hanyu fangyan zhong de fenbu [On distributions of two reduplicative questions “V-Neg-VO” and “VO-Neg-V” among Chinese dialects]. InProceedings of celebrating Prof. JiXianlin’s Eightieth Birthday, 209–223. Jiangxi People’s Publishing House.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/alal.20012.zha
Loading
/content/journals/10.1075/alal.20012.zha
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error