1887
Volume 35, Issue 1
 • ISSN 0929-7332
 • E-ISSN: 1569-9919

Abstract

Abstract

The is a cornerstone of English prescriptivism. For Dutch, however, it is unknown whether this concept is equally important. The goal of this paper is to investigate which stance towards variation is taken in Dutch prescriptivism, and what arguments are used to support this stance. I address these questions by looking at 236 usage advice items from 73 Dutch prescriptive publications concerning the comparative particles and . This data shows a clear division in the allowance of variation. With the standard comparative ), variation is often allowed, but with equative constructions () only one form is ever accepted. Furthermore, the allowance of variation decreases over time. The argumentation that is used shows few patterns, and is frequently completely absent. This indicates the existence of an (‘assertion without proof’) tradition in Dutch prescriptivism since 1900.

Available under the CC BY-NC 4.0 license.
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/avt.00006.meu
2018-12-03
2024-05-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/avt.00006.meu.html?itemId=/content/journals/10.1075/avt.00006.meu&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Albakry, Mohammed
  2007 “Usage Prescription Rules in Newspaper Language.” Southern Journal of Linguistics, 31 (2): 28–56.
  [Google Scholar]
 2. Haeseryn, Walter
  1999 “Normatieve taalkunde.” De Nederlandse taalkunde in kaarted. by W. Smedts and P. C. Paardekooper , 237–248. Leuven/Amersfoort: Acco.
  [Google Scholar]
 3. Hubers, Ferdy & Helen de Hoop
  2013 “The effect of prescriptivism on comparative markers in spoken Dutch.” Linguistics in the Netherlands 2013ed. by S. Aalberse and A. Auer , 89–101. Amsterdam: John Benjamins. 10.1075/avt.30.07hub
  https://doi.org/10.1075/avt.30.07hub [Google Scholar]
 4. Maureau, Hans
  1979Goed en begrijpelijk schrijven. Een analyse van 40 jaar schrijfadviezen. Muiderberg: Dick Coutinho.
  [Google Scholar]
 5. Milroy, James & Leslie Milroy
  1999 [1985]Authority in Language: Investigating Standard English. London: Routledge.
  [Google Scholar]
 6. Paardekooper, P. C.
  1950 “Als en dan bij vergelijkingen”. De Nieuwe Taalgids43: 160–167.
  [Google Scholar]
 7. 1970 “Groter als.” De Nieuwe Taalgids63: 329–337.
  [Google Scholar]
 8. Peters, Pam
  2006 “English Usage: Prescription and Description.” Handbook of English Linguisticsed. by B. Aarts and A. McMahon , 759–780. Malden, MA: Blackwell. 10.1002/9780470753002.ch32
  https://doi.org/10.1002/9780470753002.ch32 [Google Scholar]
 9. Peters, Pam , & Wendy Young
  1997 “English grammar and the lexicography of usage.” Journal of English Linguistics25(4): 315–331. 10.1177/007542429702500406
  https://doi.org/10.1177/007542429702500406 [Google Scholar]
 10. Postma, Gertjan
  2006 “Van groter dan naar groter als – structurele oorzaken voor het verval van het comparatieve voegwoord dan .” Nederlandse Taalkunde11: 2–22.
  [Google Scholar]
 11. Reinarz, Lukas , Hugo de Vos & Helen de Hoop
  2016 “Conflicting Constraints in the Comparative Cycle.” Journal of Germanic Linguistics28(4): 403–425. 10.1017/S1470542716000131
  https://doi.org/10.1017/S1470542716000131 [Google Scholar]
 12. Stenetorp, Pontus , Sampo Pyysalo , Goran Topić , Tomoka Ohta , Sophie Ananiadou & Jun’ichi Tsujii
  2012 “ brat: a Web-based Tool for NLP-Assisted Text Annotation.” Proceedings of the Demonstrations Session at EACL 2012.
  [Google Scholar]
 13. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A.
  1963 “ Dan en als bij vergelijkingen.” De Nieuwe Taalgids56: 259–268.
  [Google Scholar]
 14. de Rooij, Jaap
  1965 “Als-of-dat.” PhD diss., Radboud Universiteit.
  [Google Scholar]
 15. 1972 “Als of dan.” De Nieuwe taalgids65: 199–209.
  [Google Scholar]
 16. Stroop, Jan
  2011 “De lange arm van de grammatici.” Praagse perspectieven 7. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 24 en 25 maart 2011ed. by Z. Hrnčířová , E. Krol , K. Mercks , J. Pekelder and J. Ultzen , 137–153. Prague: Prague University Press.
  [Google Scholar]
 17. 2014 “‘t Ene ‘dan’ is ‘t andere niet.” Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. ed. by F. Van de Velde , H. Smessaert , F. Van Eynde and S. Verbrugge , 447–457. Leuven: Leuven University Press. 10.2307/j.ctt14jxsr0.33
  https://doi.org/10.2307/j.ctt14jxsr0.33 [Google Scholar]
 18. Vandenbussche, Wim , Roland Willemyns , Jetje De Groof & Eline Vanhecke
  2005 “Taming thistles and weed amidst the wheat: language gardening in 19th century Flanders.” Linguistic purism in the Germanic languagesed. by W. Davies and N. Langer , 46–61. Berlin: de Gruyter. 10.1515/9783110901351.46
  https://doi.org/10.1515/9783110901351.46 [Google Scholar]
 19. van der Meulen, Marten
  . Forthcoming. “Language should be pure and grammatical: Values in prescriptivism in the Netherlands 1917–2016.” Values and Multiplicity: Identity and Fluidity in Prescriptivism and Descriptivism ed. by D. Chapman and J. D. Rawlins . Bristol: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 20. Veering, Jan
  1966Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging. Delft: Van Markens Drukkerij.
  [Google Scholar]
 21. van der Sijs, Nicoline
  2004Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu.
  [Google Scholar]
 22. van der Wal, Marijke & Cor van Bree
  1992Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.
  [Google Scholar]
 23. van Wingerden, Wouter
  2017Maar zo heb ik het geleerd! : de waarheid achter 50 taalkwesties. Utrecht: Van Dale.
  [Google Scholar]
 24. Aalbrecht, Heidi
  2008Schrijfstijl. De basis van een goede tekst. Amsterdam: Augustus.
  [Google Scholar]
 25. Ansems, Joost
  1988Van woord tot tekst. Een basiscursus praktische taalvaardigheid voor onderwijs en zelfstudie. Culemborg: Phaedon.
  [Google Scholar]
 26. Apeldoorn, Cornels & S. Pot
  1983Twijfelgevallen Nederlands. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 27. Bakels, Floris
  1956Goed Taalgebruik. Amsterdam: Scheltema & Holkema.
  [Google Scholar]
 28. de Berg, Jaap
  1999 [1996]Trouw schrijfboek. Amsterdam: Muntinga.
  [Google Scholar]
 29. Blom, M. C. , Jan van de Laar & Marja Verburg
  1999Stijlgids: Leidraad voor financieel-economische teksten. Amsterdam: Het Financiële Dagblad.
  [Google Scholar]
 30. de Boer, Theo
  2011Van Dale Taalhandboek Nederlands. Gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale.
  [Google Scholar]
 31. Bouman, Jolanda
  2006Hoe schrijf je dat? Schrijftips en taalregels. Zaltbommel: Thema, uitgeverij van Schouten en Nelissen.
  [Google Scholar]
 32. Braas, Cees & Job Krijgsman
  2001 [1996]Taaltopics. Formuleren. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  [Google Scholar]
 33. Charivarius [pseudonym of Gerard Nolst Trenité]
  Charivarius [pseudonym of Gerard Nolst Trenité] 1940Is dat goed Nederlands?Amsterdam: De Spieghel.
  [Google Scholar]
 34. Damsteegt, Boudewijn Cornelis
  1964 [1948] Inde doolhof van het Nederlands. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
  [Google Scholar]
 35. Daniëls, Wim
  1995Verbeter uw tekst. Den Haag: Sdu Uitgever.
  [Google Scholar]
 36. 2011Teksten redigeren. Wat elke redacteur moet weten maar nooit ergens kan vinden. Houten: Unieboek.
  [Google Scholar]
 37. 2005Gids voor de eindredacteur. Amsterdam: Veen.
  [Google Scholar]
 38. Dezaire, Pieter
  1964Ons Nederlands, een taal- en stijlboek. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 39. Doeve, Rob & Ton den Boon
  1996Taal in bedrijf. De belangrijkste kwesties uit de Van Dale Taalbrief. Utrecht: Kosmos – Z&K.
  [Google Scholar]
 40. Dominicus, Foort Cornelis
  1962 [1961]Schrijft u ook zulk Nederlands?Den Haag: Van Goor en Zonen.
  [Google Scholar]
 41. Edens, Bert & Eva Lindeboom
  1994De taal- en stijlgids. Amsterdam: VNU/BPA.
  [Google Scholar]
 42. van Eijk, Inez
  1984 [1982]De Taalhulp. Amsterdam: Bakker.
  [Google Scholar]
 43. 1999De nieuwe Taalhulp. Amsterdam: Contact.
  [Google Scholar]
 44. Gerritsen, Susanne
  2001 [1998]Schrijfgids voor economen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  [Google Scholar]
 45. van Gessel, Han , Bas van Kleef & Jan Tromp
  1997de Volkskrant Het nieuwe stijlboek. Den Haag: SDU.
  [Google Scholar]
 46. Haje, Christian F.
  1932Taalschut. Schrijf weer Nederlands. Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij.
  [Google Scholar]
 47. Halink, Yvonne , Frans van Eemeren & Robert Grootendorst
  eds. 1993Taalbaak. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  [Google Scholar]
 48. Harthoorn-Lokhorst, H. J. A.
  ed. 1984Schrijf beter spreek beter. Amsterdam: The Reader’s Digest.
  [Google Scholar]
 49. Heerink, Marcel
  2006 [2005]Praktische schrijfgids. Amsterdam: Pearson Education.
  [Google Scholar]
 50. 2007Rapporteren. Amsterdam: Pearson Education.
  [Google Scholar]
 51. Heidbuchel, Hendrik
  1962Hoe zeg en schrijf ik het?Hasselt: Heideland.
  [Google Scholar]
 52. Hermans, Mariët
  1992De kleine schrijfgids. Adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling. Muiderberg: D. Coutinho.
  [Google Scholar]
 53. Hermkens, Hendrik
  1974 [1966]Verzorgd Nederlands. Den Bosch: Malmberg.
  [Google Scholar]
 54. van der Horst, P. J.
  1988Taal en Tekst van A tot Z: Praktische handleiding voor schriftelijk taalgebruik . Zutphen: Thieme.
  [Google Scholar]
 55. Houthuys, Astrid & Ludo Permentier
  2016Schrijven: leer de knepen van het vak. Leuven: Davidsfonds/WPG Uitgevers.
  [Google Scholar]
 56. Houët, Henriëtte
  2000aPrisma Handboek van de Nederlandse taal. Utrecht: Spectrum.
  [Google Scholar]
 57. 2000bSchrijfstandaard. Raadgever bij taalkwesties. Den Haag: Performa Human Resources Information.
  [Google Scholar]
 58. 2002Kramers Stijlgids. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 59. Jansen, Carel , Michael Steehouder & Marnix Gijsen
  2004Professioneel communiceren: Taal- en communicatiegids. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 60. de Jong, Jaap
  ed. 1993Handboek Bedrijfscorrespondentie. Groningen: Nijhoff.
  [Google Scholar]
 61. Kempeneers, Paul
  1981 [1974]Tips voor taalzuivering. Leuven: Acco.
  [Google Scholar]
 62. Klein, Maarten & Mieke Visscher
  1996Handboek verzorgd Nederlands. Amsterdam: Contact.
  [Google Scholar]
 63. Koenen, Liesbeth & Rik Smits
  1999 [1995]Basishandleiding Nederlands. Utrecht: Bijleveld.
  [Google Scholar]
 64. 2004Handboek Nederlands. Utrecht: Bijleveld.
  [Google Scholar]
 65. Kolkhuis Tanke, Johan
  1975 Inverzorgd Nederlands en prettig leesbaar. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 66. Ligtvoet, Arjen
  2005Stijlwijzer schriftelijk rapporteren. Amsterdam: Tekstridder.
  [Google Scholar]
 67. Meijers, Jan
  1959Allerlei taalkwesties. Amsterdam: Moussault.
  [Google Scholar]
 68. Nieuwenhuijsen, Peter
  1990Beter Nederlands. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 69. Overduin, Boudewijn
  1986Rapporteren. Het schrijven van rapporten, nota’s, scripties en artikelen. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 70. Pak, Dick
  2004Taaldilemma’s: taalquizzen met uitleg. Den Haag: Uitgeverij Pak.
  [Google Scholar]
 71. 2007Taaldilemma’s 3: met nieuwste spelling. Den Haag: Uitgeverij Pak.
  [Google Scholar]
 72. Pol, Jan H. J. van de
  1996 [1993] Ingoed Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  [Google Scholar]
 73. de Raat, Friederike
  2012Hoe bereidt je een paard?Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
  [Google Scholar]
 74. Renkema, Jan
  1989 [1979]. Schrijfwijzer. Den Haag: Staatsuitgeverij.
  [Google Scholar]
 75. de Rijk, Peter
  1994Grammaticale tips. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 76. Rogier, Louis
  1963 [1944]. Nederlandse briefstijl. Zwolle: Tjeenk Willink.
  [Google Scholar]
 77. Sanders, Ewoud & Koos Metselaar
  2000Stijlboek NRC Handelsblad. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
  [Google Scholar]
 78. Schaafsma, Eddy
  2013Elsevier Stijlboek. Amsterdam: Elsevier Boeken.
  [Google Scholar]
 79. Schaars, Frans A. M.
  2006Belangrijkste regels van onze Nederlandse standaardtaal. Nijmegen: Valkhof Pers.
  [Google Scholar]
 80. Smeyers, Jos
  1955Ik schrijf zonder fouten. Leuven: Davidsfonds/Literair.
  [Google Scholar]
 81. van Son, Jos & Cor F. K. Verheul
  1996Spellingwijzer. Apeldoorn: Auctor.
  [Google Scholar]
 82. Staverman, Werner & Wytze Brandsma
  1956Slecht Nederlands. Groningen: Wolters Noordhoff.
  [Google Scholar]
 83. Taaladviesdienst
  Taaladviesdienst 2009Taal-top-100. Den Haag: Genootschap Onze Taal.
  [Google Scholar]
 84. de Taalclub (pseudonym of Yge Foppema)
  de Taalclub (pseudonym of Yge Foppema) 1943Onze eigen taal. Handboek van de Taalclub. Den Haag: De Schouw.
  [Google Scholar]
 85. de Taalclub (pseudonym of Wim Daniëls)
  de Taalclub (pseudonym of Wim Daniëls) 2008Groter als. Nieuwe regels voor het Nederlands van nu. Den Bosch: Adr. Heinen.
  [Google Scholar]
 86. Tiggeler, Eric
  2000Taalwijzer voor de overheid. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  [Google Scholar]
 87. 2001Vraagbaak Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  [Google Scholar]
 88. 2006Check je tekst! Tips en checklists om snel beter te schrijven. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  [Google Scholar]
 89. Timmers, Corriejanne
  1994Timmers over taal. Apeldoorn: Auctor.
  [Google Scholar]
 90. Veering, Jan
  1959Spelenderwijs zuiver Nederlands. Amsterdam: Becht.
  [Google Scholar]
 91. Verdenius, Andries
  1943 Inde Nederlandse taaltuin, wandelingen en waarnemingen. Amsterdam: Elsevier.
  [Google Scholar]
 92. Vries, Ton de
  2004De Communicatiewijzer: Handboek voor schriftelijk taalgebruik. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 93. Wagenaar, Pyter
  2008Voor de vorm: taalvraagbaak voor schrijvers. Amsterdam: Augustus.
  [Google Scholar]
 94. Wageningen, J. C. van
  1946Even tijd voor onze taal!Leiden: Sijthoff.
  [Google Scholar]
 95. van Wingerden, Wouter
  2017Maar zo heb ik het geleerd! : de waarheid achter 50 taalkwesties. Utrecht: Van Dale.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/avt.00006.meu
Loading
/content/journals/10.1075/avt.00006.meu
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): comparatives; Dutch language; prescriptivism; variation
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error