1887
Volume 7, Issue 2
 • ISSN 2211-7245
 • E-ISSN: 2211-7253
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

Within the Netherlands, Content and Language Integrated Learning (CLIL) in foreign language teaching can be considered a sibling of ‘Language Oriented Content Teaching’ (LOCT), a pedagogy in mainstream classes with second language learners of Dutch, where Dutch is used as language of instruction. This article characterizes two decades of research on LOCT through Dutch in multilingual schools and discusses its relevance for CLIL development. A distinctive feature is the discourse coalition between subject and language researchers, teacher educators, curriculum development staff and others. Their cooperation furthered the identification of disciplinary literacies and subject specific language pedagogies which can be seen as a renewed conceptualization of content obligatory language (Snow, Met, & Genesee, 1989). LOCT work in the Dutch context shows how content obligatory language that is relevant and feasible can be identified and included in content teachers’ pedagogies, findings that might be useful for the further development of CLIL.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/dujal.18001.haj
2019-01-10
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Alons, L., Bosch, P., Van Huijstee, M., Morshuis, J., Riteco, A., & Verboog, M.
  (2006) Coachen op taal. In gesprek over taalgerichte didactiek. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 2. Appel, R.
  (1984) Immigrant children learning Dutch. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second-language acquisition. Dordrecht: Foris.
  [Google Scholar]
 3. Appel, R., & Kuiken, F.
  (2006) Nederlands als tweede taal. Geschiedenis van een jong vakgebied. InJ. Coenen & M. Hoefnagel (Eds.), Symposium NT2 revisited. 25 Jaar Nederlands als tweede taal: De stand van zaken (Cd-rom). Amsterdam: WAP.
  [Google Scholar]
 4. Beacco, J., Fleming, M., Thürmann, E., & Völlmer, H.
  (2015) The language dimension of all subjects: A handbook for curriculum development and teacher training. Strasbourg: Council of Europe.
  [Google Scholar]
 5. Boer, C. van den
  (2003) Als je begrijpt wat ik bedoel: Een zoektocht naar verklaringen voor achterblijvende prestaties van allochtone leerlingen in het wiskundeonderwijs. Utrecht: CD-ß Press.
  [Google Scholar]
 6. Boxtel, C. van, & Van Drie, J.
  (2009) Enhancing historical reasoning: A key topic in Dutch history education. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 8(2), 140–153.
  [Google Scholar]
 7. Brinton, D., Snow, M. A., & Wesche, M.
  (2003) Content-based second language instruction. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 10.3998/mpub.8754. (originally published in 1989).
  https://doi.org/10.3998/mpub.8754 [Google Scholar]
 8. Brok, P. den, Van Eerde, H. A. A., & Hajer, M.
  (2010) Classroom interaction studies as a source for teacher competencies: The use of multiple instruments for studying teacher competencies in multicultural schools. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16 (6), 747–763.
  [Google Scholar]
 9. Canagarajah, S.
  (2011) Translanguaging in the classroom: Emerging issues for research and pedagogy. Applied Linguistics Review, 2, 1–28.
  [Google Scholar]
 10. Chamot, A., & O’Malley, M.
  (1994) CALLA handbook: Implementing the cognitive academic language learning approach. Reading, MA: Addison Wesley.
  [Google Scholar]
 11. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D.
  (2010) Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 12. Dale, L., & Tanner, R.
  (2012) CLIL-activities. A resource for content and language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 13. Dalton-Puffer, C.
  (2011) Content-and-Language Integrated Learning: From practice to principles?Annual Review of Applied Linguistics, 31, 182–204. 10.1017/S0267190511000092
  https://doi.org/10.1017/S0267190511000092 [Google Scholar]
 14. Deen, J. Y., & Hacquebord, H. I.
  (2001) Content-based language teaching: Language in the mathematics classroom. InC. J. W. Zwart, & M. M. H. Bax (Eds.), Reflections on language and language learning (pp.221–235). Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 15. Deen, J., Hajer, M., & Koole, T.
  (Eds.) (2008) Interaction in two multicultural mathematics classrooms. Mechanisms of inclusion and exclusion (NWO-reeks Sociale Cohesie; No. 15). Amsterdam: Aksant.
  [Google Scholar]
 16. Dijk, G. van
  (2011) Learning language learning technology. Language proficiency in the technology classroom. InM. de Vries (Ed.), Positioning technology education in the curriculum (pp.165–188). Rotterdam: Sense Publishers. 10.1007/978‑94‑6091‑675‑5_13
  https://doi.org/10.1007/978-94-6091-675-5_13 [Google Scholar]
 17. Dijk, G. van, Poorthuis, H., & Hajer, M.
  (2012) Natuur- en scheikundedidactiek en taal: De leerling verklaart. Derived from ​www​.ecent​.nl​/artikel​/2502​/taal​ontwikkelende​+didactiek​+voor​+binask/ (27February 2018).
  [Google Scholar]
 18. Dijk, G. van, Hajer, M., Scharten, R., & De Vos, B.
  (2013) Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 19. Dijk, G. van, & Hajer, M.
  (2017) Teaching the language of technology: Towards a research agenda. InM. J. de Vries (Ed.), Handbook of technology education (pp.537–549). Rotterdam: Springer. doi:  10.1007/978‑3‑319‑44687‑5_40
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-44687-5_40 [Google Scholar]
 20. Dijk, G. van
  (2018) Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: Een ontwerpgericht onderzoek (Unpublished PhD dissertation). Universiteit Utrecht.
 21. Drie, J. van, & Van Boxtel, C.
  (2011) In essence I’m only reflecting: Teaching strategies for fostering historical reasoning in whole-class discussion. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 10(1), 55–66.
  [Google Scholar]
 22. Drie, J. van
  (Ed.) (2012) Taalgericht vakonderwijs in de mens- en maatschappijvakken. Een handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Expertisecentrum Mens en Maatschappij.
  [Google Scholar]
 23. Drie, J. van, Braaksma, M., & Van Boxtel, C.
  (2014) Beter schrijven bij geschiedenis; Effecten van schrijfinstructie op algemene tekstkwaliteit en historisch redeneren. Levende Talen Tijdschrift, 15(3), 3–14.
  [Google Scholar]
 24. Drie, J. van, & Van de Ven, P.
  (2017) Moving ideas: An exploration of students’ use of dialogue for writing in history. Language and Education, 31(6), 1–17.
  [Google Scholar]
 25. Ecchevaria, J., Vogt, D., & Short, D.
  (2000) Making content comprehensible for English. The SIOP model. New York, NY: Pearson.
  [Google Scholar]
 26. Eerde, D. van, Hajer, M., Riteco, A., & Swank, G.
  (2006) De taalontwikkelende vakleerkracht: Een discussie over focus van professionalisering en onderzoek. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76(1), 39–48.
  [Google Scholar]
 27. Eerde, H. A. A. van
  (2005) Taalontwikkeling in de wiskundeles. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 12–18.
  [Google Scholar]
 28. Eerde, H. A. A. van, & Hajer, M.
  (2008) The integration of mathematics and language learning in multiethnic schools. InM. Cesar & K. Kompulainen (Eds.), Social interactions in multicultural settings (pp.269–296). Rotterdam: Sense Publishers.
  [Google Scholar]
 29. Elbers, E.
  (2013) Iedere les een Nederlandse taalles? Taal- en vakonderricht in het beroepsonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 14(4), 14–27.
  [Google Scholar]
 30. Elzen, M. den, Oorschot, F., Visser, A., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
  (2018) Redeneren en formuleren bij mens- en maatschappijvakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 31. Evers-Vermeul, J., De Graaff, H. C. J., Schaap, H. & Van Silfhout, G.
  (2014) Verzamelde werken van “Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: Een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk”. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 32. Gibbons, P., & Hammond, J.
  (2005) Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 20(1), 6–30.
  [Google Scholar]
 33. Haan, D. de
  (1994) Deep Dutch. Towards an operationalization of school language skillsDissertation, University of Amsterdam.
 34. Hacquebord, H. I.
  (1989) Tekstbegrip van Turkse en Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs (Unpublished PhD dissertation). Groningen University.
 35. (1999) Samenwerkend woorden leren als vorm van content based language learning; een succesvolle aanpak?Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 58(1), 63–70.
  [Google Scholar]
 36. Hajer, M.
  (1996) Leren in een tweede taal. Interactie in een meertalige mavo-klas. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 37. (1998) De bruikbaarheid van de content-based approach in de Nederlandse context. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 58(1), 201–209.
  [Google Scholar]
 38. (2000) Creating a language-promoting classroom: Content-area teachers at work. InJ. K. Hall & L. S. Verplaetse (Eds.), Second and foreign language learning through classroom interaction, (pp.265–285) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  [Google Scholar]
 39. (2005) Taalgericht vakonderwijs: Tijd voor een nieuw vijfjarenplan. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 3–11.
  [Google Scholar]
 40. (2006) Inspiring teachers to work with content-based language instruction. InI. Lindberg & K. Sandwall (Eds.), Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola (pp.27–46.) Gothenburg: Institutet för Svenska som Andraspråk.
  [Google Scholar]
 41. Hajer, M., Meestringa, T., & Miedema, M.
  (2000) Taalgericht vakonderwijs: Een nieuwe impuls voor taalbeleid. Levende Talen Tijdschrift, 1(1), 34–43.
  [Google Scholar]
 42. Hajer, M., Van der Laan, E., & Meestringa, T.
  (2010) Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 43. Hajer, M., & Meestringa, T.
  (2014) Handboek taalgericht vakonderwijs (3rd ed.). Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 44. Hammond, J.
  (2006) High challenge, high support: Integrating language and content instruction for diverse learners in an English literature classroom. Journal of English for Academic Purposes, 5(4), 269–283. 10.1016/j.jeap.2006.08.006
  https://doi.org/10.1016/j.jeap.2006.08.006 [Google Scholar]
 45. (2012) Hope and challenge in The Australian curriculum: Implications for EAL students and their teachers. Australian Journal of Language and Literacy, 35(2), 223–240.
  [Google Scholar]
 46. Hilst, B. van
  (2000) Instrumenten voor taalbeleid bekeken. Levende Talen Tijdschrift, 1(3), 5–12.
  [Google Scholar]
 47. Hoeven, J. van der, & Evers-Vermeul, J.
  (2015) Tekstsoorten en genres in het voortgezet onderwijs: Kansen voor vakgericht taalonderwijs. Levende Talen Magazine, 102(5), 22–27.
  [Google Scholar]
 48. Knežić, D.
  (2011) Socratic dialogue and teacher-pupil interaction (Unpublished PhD dissertation). Utrecht University.
 49. Knežić, D., Elbers, E. P. J. M., Wubbels, T., & Hajer, M.
  (2013) Teachers’ education in socratic dialogue: Some effects on teacher-learner interaction. Modern Language Journal, 97(2), 490–505. 10.1111/j.1540‑4781.2013.12014.x
  https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2013.12014.x [Google Scholar]
 50. Knippenberg, M. van
  (2010) Nederlandse in het middelbaar beroepsonderwijs. Een case study in de opleiding helpende zorg (Unpublished PhD dissertatie). Tilburg University.
 51. Lagabaster, D., & García, O.
  (2014) Translanguaging: Towards a dynamic model of bilingualism at school. Cultura y Educación, 26(3), 557–572. 10.1080/11356405.2014.973671
  https://doi.org/10.1080/11356405.2014.973671 [Google Scholar]
 52. Leeuw, B. van der, & Meestringa, T.
  (2011) Eisen aan schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo/vwo. Levende Talen Tijdschrift, 12(2), 14–24.
  [Google Scholar]
 53. (2014) Genres in schoolvakken: Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 54. (2015) Using genre to improve consistency across the literacy curriculum in Dutch secondary education. InV. Boszik (Ed.), Improving literacy skills across learning. CIDREE yearbook (pp.15–36) Budapest: HIERO.
  [Google Scholar]
 55. (2018) Redeneren en formuleren bij Nederlands en andere vakken. Een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 56. Leeuw, B. van der, Meestringa, T., Van Silfhout, G., Smit, J., Hoogeveen, M., Prenger, J., Langberg, M., & Jansma, N.
  (2017) Nederlands: Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 57. Linthorst, R., & De Glopper, K.
  (2015) De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: Lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken. Pedagogische Studiën, 92(2), 150–166.
  [Google Scholar]
 58. Marsman, P., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
  (2018) Redeneren en formuleren bij de kunstvakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 59. McKenney, S., & Reeves, M.
  (2012) Conducting educational design research. London: Routledge.
  [Google Scholar]
 60. Meestringa, T., & Tordoir, A.
  (1999) Taalbeleid in de lespraktijk. Aanbevelingen op grond van zes casestudies ‘Taalbeleid in de praktijk van het voortgezet onderwijs’. Utrecht: APS/SLO.
  [Google Scholar]
 61. Nuffic
  Nuffic (2010) Competentieprofiel van de tto-docent. Derived from https://​www​.nuffic​.nl​/bestanden​/documenten​/competentie​profiel-van-de-tto-docent (5July 2018).
  [Google Scholar]
 62. Oxford, R.
  (1990) Language learning strategies: What every teacher should know. Rowley, MA: Newbury House.
  [Google Scholar]
 63. Paus, J., Rodenboog, M., Schalk, H., Sijbers, J., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
  (2018) Redeneren en formuleren bij de natuurwetenschappelijke vakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 64. Prenger, J.
  (2005) Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs (Unpublished PhD dissertation). Groningen University.
 65. Prenger, J., & De Glopper, K.
  (2014) Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 27–36.
  [Google Scholar]
 66. Schleppegrell, M.
  (2004) The language of schooling; A functional linguistics perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  [Google Scholar]
 67. Schooten, E. van, & Emmelot, Y.
  (2004) De integratie van taal- en zaakvakonderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamminstituut.
  [Google Scholar]
 68. Short, D., Ecchevaria, J., & Richards-Tutor, C.
  (2011) Research on academic literacy development in sheltered instruction classroomsLanguage Teaching Research, 15(3), 363–380. 10.1177/1362168811401155
  https://doi.org/10.1177/1362168811401155 [Google Scholar]
 69. Silfhout, G. van
  (2014) Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (PhD dissertation). University of Utrecht, LOT.
 70. Smit, J.
  (2013) Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms (Unpublished PhD dissertation). Utrecht University.
 71. Snow, M. A., & Brinton, D. M.
  (1997) The content-based classroom; perspectives in integrating language and content. White Plains, NY: Longman.
  [Google Scholar]
 72. Snow, M. A.
  (1998) Trends and issues in content-based instruction. Annual Review of Applied Linguistics, 18, 243–267. 10.1017/S0267190500003573
  https://doi.org/10.1017/S0267190500003573 [Google Scholar]
 73. Snow, M. A., Met, M., & Genesee, F.
  (1989) A conceptual framework for the integration of language and content instruction. TESOL Quarterly, 23, 201–217. 10.2307/3587333
  https://doi.org/10.2307/3587333 [Google Scholar]
 74. Stam, B., & Van Drie, J.
  (2013) Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs. Amsterdam: Expertisecentrum Mens en Maatschappij.
  [Google Scholar]
 75. Stoel, G. L., Van Drie, J. P., & Van Boxtel, C. A. M.
  (2015) Teaching towards historical expertise. Developing a pedagogy for fostering causal reasoning in history. Journal of Curriculum Studies, 47(1), 49–76. 10.1080/00220272.2014.968212
  https://doi.org/10.1080/00220272.2014.968212 [Google Scholar]
 76. Swart, F., De Graaff, R., Onstenk, J., & Knežić, D.
  (2017) Teacher educators’ personal practical knowledge of language, Teachers and Teaching, 24(2), 166–182. 10.1080/13540602.2017.1368477
  https://doi.org/10.1080/13540602.2017.1368477 [Google Scholar]
 77. Teunissen, F.
  (Red.) (1990) Werken aan Nederlands als tweede taal. Een programmatisch kader voor de projectgroep NT2. ’s-Hertogenbosch: KPC.
  [Google Scholar]
 78. Tolboom, J., Wijers, M., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
  (2018) Redeneren en formuleren bij de wiskundevakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 79. Verspoor, M., & Edelenbosch, P.
  (2011) Tweetalig onderwijs zorgt voor een duurzame voorsprong. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 3–13.
  [Google Scholar]
 80. Wilschut, A., & Van der Rijt, D.
  (2014) ‘De Romeinen vinden ons wilde barbaren’. Perspectiefgebruik bij schrijven en spreken over Nederlandse geschiedenis. Kleio, 55(7), 62–67.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/dujal.18001.haj
Loading
/content/journals/10.1075/dujal.18001.haj
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error