1887
Volume 5, Issue 1
 • ISSN 2211-7245
 • E-ISSN: 2211-7253
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

In this paper, Grondelaers and Van Hout’s statement that “the highest nonvirtual stratum of Belgian Dutch is documented by the speech of Belgian teachers” (2011, p. 219) is put to the test. Using production data from two corpora of contemporary spoken Dutch, mixed models binary logistic regression was carried out, focussing on 11 phonological and morpho-syntactic variables. The results show that teachers indeed use significantly less non-standard variants than other highly educated professionals. Moreover, there is also a difference between teachers of Dutch and teachers of other school subjects. By means of an exploratory content analysis of the sociolinguistic interviews, a few possible explanatory factors are discussed: teacher training, hypocorrection, and a difference in linguistic expectations. Especially the latter factor seems to be in play: teachers feel more pressured to adhere to the standard norm than the informants from the ‘laymen’ corpus.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/dujal.5.1.03del
2016-06-27
2023-12-08
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Auer, P
  (2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque , J. van der Auwera , & D. Geeraerts (Eds.), Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative (pp.7–42). Berlin & New York: De Gruyter Mouton.
  [Google Scholar]
 2. Baayen, R.H
  (2008) Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511801686
  https://doi.org/10.1017/CBO9780511801686 [Google Scholar]
 3. Bourdieu, P
  (2001) Langage et pouvoir symbolique. Paris: Seuil.
  [Google Scholar]
 4. Cornips, L. , & De Vogelaer, G
  (2009) Variatie en verandering in het Nederlandse genus. Taal en Tongval, 22, 1–12. doi: 10.5117/TET2009.1.CORN
  https://doi.org/10.5117/TET2009.1.CORN [Google Scholar]
 5. De Caluwe, J
  (2009) Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde, 14(1), 8–25. doi: 10.5117/NEDTAA2009.1.TUSS339
  https://doi.org/10.5117/NEDTAA2009.1.TUSS339 [Google Scholar]
 6. De Decker, B. , & Vandekerckhove, R
  (2012) Stabilizing features in substandard Flemish: The chat language of Flemish teenagers as a test case. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, LXXIX(2), 129–148.
  [Google Scholar]
 7. De Schutter, G
  (1980) Norm en normgevoelens bij Nederlandstaligen in België. De Nieuwe Taalgids, 73, 73–109.
  [Google Scholar]
 8. De Vogelaer, G
  (2005) Subjectsmarkering in de Nederlandse en Friese dialecten. Ghent: Doctoral dissertation.
  [Google Scholar]
 9. Delarue, S
  (2013) Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard?In T. Kristiansen & S. Grondelaers (Eds.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: Experimental studies (pp.193–226). Oslo: Novus.
  [Google Scholar]
 10. (2014) Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 67, 219–248.
  [Google Scholar]
 11. Delarue, S. , & De Caluwe, J
  (2015) Eliminating social inequality by reinforcing Standard Language Ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools. Current Issues in Language Planning, 16(1-2), 8–25. doi: 10.1080/14664208.2014.947012
  https://doi.org/10.1080/14664208.2014.947012 [Google Scholar]
 12. Delarue, S. & Van Lancker, I
  . (accepted). De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk: strategieën van Vlaamse leraren en leerlingen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  [Google Scholar]
 13. Department of Education and Training
  (2015) Flemish education in figures 2013-2014. Retrieved fromhttps://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/flemish-education-in-figures-2013-2014.
  [Google Scholar]
 14. Deprez, K
  (1981) Naar een eigen identiteit. Resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguïstisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen: perspektieven voor verder onderzoek. Kessel-Lo: Doctoral dissertation.
  [Google Scholar]
 15. FAND II = Goossens, J. , Taeldeman, J. , & Verleyen, G
  (2000) Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II & III. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  [Google Scholar]
 16. FAND IV = De Wulf, C. , Goossens, J. , & Taeldeman, J
  (2005) Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV. De consonanten. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  [Google Scholar]
 17. Geeraerts, D
  (2001) Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: Gedrag, beleid, attitudes. Ons Erfdeel, 44(3), 337–344.
  [Google Scholar]
 18. Geerts, G
  (1985) Taalvariatie en taalnormen in Vlaanderen. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1, 85–112.
  [Google Scholar]
 19. Ghyselen, A.-S
  (2015) Stabilisering van tussentaal? Het taalrepertorium in de Westhoek als casus. Taal & Tongval, 67(1), 43–95. doi: 10.5117/TET2015.1.GHYS
  https://doi.org/10.5117/TET2015.1.GHYS [Google Scholar]
 20. Grondelaers, S. , & Speelman, D
  (2013) Can speaker evaluation return private attitudes towards stigmatised varieties? Evidence from emergent standardisation in Belgian Dutch. In T. Kristiansen & S. Grondelaers (Eds.), Language (De)standardisation in late Modern Europe: Experimental studies (pp.171–191). Oslo: Novus.
  [Google Scholar]
 21. Grondelaers, S. , & Van Hout, R
  (2011) The standard language situation in the Low Countries: Top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics, 23(3), 199–243. doi: 10.1017/S1470542711000110
  https://doi.org/10.1017/S1470542711000110 [Google Scholar]
 22. (2012) Where is Dutch (really) heading? The classroom consequences of destandardization. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 41–58. doi: 10.1075/dujal.1.1.05gro
  https://doi.org/10.1075/dujal.1.1.05gro [Google Scholar]
 23. Hosmer, D.W. , & Lemeshow, S
  (2000) Applied logistic regression. New York: Wiley-Interscience. doi: 10.1002/0471722146
  https://doi.org/10.1002/0471722146 [Google Scholar]
 24. Lenz, A
  (2003) Struktur und Dynamik des Substandards. Eine Studie zum Westmiddeldeutschen (Wittlich/Eifel). Stuttgart: Steiner.
  [Google Scholar]
 25. MAND I = De Schutter, G. , Van den Berg, B. , Goeman, T. , & De Jong, T
  (2005) Morfologische atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel I: Meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden, vorming van verkleinwoorden, geslacht bij zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bezittelijk voornaamwoord. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 26. Plevoets, K
  (2008) Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfo-syntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands. Unpublished doctoral dissertation, Katholieke Universiteit Leuven.
  [Google Scholar]
 27. (2013) De status van de Vlaamse tussentaal. Een analyse van enkele socio-economische determinanten. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129(3), 191–233.
  [Google Scholar]
 28. SAND I = Barbiers, S. , Bennis, H. , De Vogelaer, G. , Devos, M. , & Van der Ham, M
  (2005) Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel I: Pronomina, congruentie en vooropplaatsing. Amsterdam: Amsterdam University Press. doi: 10.5117/9789053567012
  https://doi.org/10.5117/9789053567012 [Google Scholar]
 29. Smet, P
  (2011) Samen taalgrenzen verleggen. Conceptnota. Retrieved fromwww.ond.vlaanderen.be/nieuws/2011/doc/talennota_2011.pdf.
  [Google Scholar]
 30. Stroop, J
  (2004) Wat over niet en dat . In J. De Caluwe , G. De Schutter , M. Devos , & J. Van Keymeulen (Eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (pp.761–770). Ghent: Academia Press.
  [Google Scholar]
 31. Taeldeman, J
  (1993) Welk Nederlands voor de Vlamingen?In L. De Grauwe & J. de Vos (Eds.), Van Sneeuwpoppen tot Tasmuurtje. Aspecten van de Nederlandse taal- en literatuurstudie (pp.9–28). Ghent: Bond Gentse Germanisten.
  [Google Scholar]
 32. (2008) Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal en Tongval, 60(1), 26–50.
  [Google Scholar]
 33. (2009) Linguistic stability in a language space. In P. Auer & J.E. Schmidt (Eds.), Language and space: An international handbook of linguistic variation (pp.355–374). Berlin: Mouton de Gruyter.
  [Google Scholar]
 34. Van de Velde, H. , & Houtermans, M
  (1999) Vlamingen en Nederlanders over de uitspraak van nieuwslezers. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie (pp.451–462). Delft: Eburon.
  [Google Scholar]
 35. Van Hoof, S. , & Jaspers, J
  (2012) Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128(2), 97–125.
  [Google Scholar]
 36. Van Hout, R. , De Schutter, G. , De Crom, E. , Huinck, W. , Kloots, H. , & Van de Velde, H
  (1999) De uitspraak van het Standaard-Nederlands. Variatie en varianten in Vlaanderen en Nederland. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie (pp.183–196). Delft: Eburon.
  [Google Scholar]
 37. Van Istendael, G
  (2008) Plezier en pijn van het Nederlands. InSamen beleid maken in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Beleidscahier, Vol. 3 (pp.29–33). Brussels: Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
  [Google Scholar]
 38. Vandenbroucke, F
  (2007) De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Retrieved fromond.vvkso-ict.com/vvksomain/nieuwsflash/berichten/talennota.pdf
  [Google Scholar]
 39. Vandenbussche, W
  (2010) Standardisation through the Media. The case of Dutch in Flanders. In P. Gilles , J. Scharloth , & E. Ziegler (Eds.), Variatio Delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation (pp.309–322). Frankfurt am Main: Peter Lang.
  [Google Scholar]
 40. Willemyns, R
  (2003) Dutch. In A. Deumert & W. Vandenbussche (Eds.), Germanic Standardizations. Past to Present (pp.93–125). Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/impact.18.05wil
  https://doi.org/10.1075/impact.18.05wil [Google Scholar]
 41. (2005) Verkavelingsbrabants: Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen?Neerlandica extra Muros, 43(3), 27–40.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/dujal.5.1.03del
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error