1887
Volume 49, Issue 1
 • ISSN 0302-5160
 • E-ISSN: 1569-9781
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Summary

In this paper we examine the life and work of Jakób Handel (1888–c.1942), an underappreciated Polish-Jewish scholar whose interests ranged from comparative-historical linguistics and the history of linguistics to classical history and Jewish studies. Apart from printed publications, his contributions include various forms of outreach directed towards the Jewish community in Lviv (Ukrainian [L'viv], Polish , German ). Based among others on the available records of his involvement in professional societies and the reviews of his books, we point to the reasons behind the relative lack of appreciation of his work among contemporary and later scholars despite its in-depth and original nature.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/hl.00097.kil
2022-09-20
2023-09-27
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anonymous
  Anonymous 1899Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1899. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1899]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.
  [Google Scholar]
 2. Anonymous
  Anonymous 1904Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1904. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1904]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.
  [Google Scholar]
 3. Anonymous
  Anonymous 1905Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1905. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1905]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.
  [Google Scholar]
 4. Anonymous
  Anonymous 1906Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1906. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1906]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.
  [Google Scholar]
 5. Anonymous
  Anonymous 1909XLI. sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1907/8; Od 31 października 1907 do 1 stycznia 1909 roku. [41st report of the Academic Reading Room Society in Lviv for the administrative year 1907–1908; From 31 Oct. 1907 till 1 Jan. 1909]. Lwów [Lviv]: Nakładem Towarzystwa.
  [Google Scholar]
 6. Anonymous
  Anonymous 1910aXLII. sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1909; Od 1 stycznia 1909 roku, do 1 stycznia 1910 roku. [42nd report of the Academic Reading Room Society in Lviv for the administrative year 1909; From 1 Jan. 1909 till 1 Jan. 1910]. Lwów [Lviv]: Nakładem Towarzystwa.
  [Google Scholar]
 7. Anonymous
  Anonymous 1910b “Wiadomości osobiste” [Personal notices]. Dziennik Urzędowy c. k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi14:25.455–462.
  [Google Scholar]
 8. Anonymous
  Anonymous 1910c “Rozporządzenia władz: Odznaczenia, mianowania i przeniesienia” [Regulations of the authorities: Decorations, appointments, and transfers]. Muzeum: Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych26:2.187–192.
  [Google Scholar]
 9. Anonymous
  Anonymous 1911a “Z uniwersytetu” [From the university]. Gazeta Lwowska1641, 21 July 1911.4.
  [Google Scholar]
 10. Anonymous
  Anonymous 1911bXLIII. sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1910; Od 1 stycznia 1910 roku do 1 stycznia 1911 roku. [43rd report of the Academic Reading Room Society in Lviv for the administrative year 1910; From 1 Jan. 1910 till 1 Jan. 1911]. Lwów [Lviv]: Nakładem Towarzystwa.
  [Google Scholar]
 11. Anonymous
  Anonymous 1911cJahresbericht des K. K. Zweiten Staats-Gymnasiums in Lemberg veöffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1911. Lemberg [Lviv]: Im Selbstverlage der Lehranstalt.
  [Google Scholar]
 12. Anonymous
  Anonymous 1913aSprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum VII. we Lwowie za rok szkolny 1912/1913. [Report of the principal of the 7th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1912–1913]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.
  [Google Scholar]
 13. Anonymous
  Anonymous 1913bSprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum VIII. we Lwowie za rok szkolny 1913. [Report of the principal of the 8th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1913]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.
  [Google Scholar]
 14. Anonymous
  Anonymous 1913cI. Sprawozdanie Dyrekcyi pryw. żeńskiego gimnazyum z prawem publiczności Józefy S. Goldblatt-Kamerling we Lwowie za rok szkolny 1912/13. [First report of the principal of the private secondary school with the rights of public schools of Józefa S. Goldblatt-Kamerling in Lviv for the school year 1912–1913]. Brody: Drukarnia Feliksa Westa.
  [Google Scholar]
 15. Anonymous
  Anonymous 1917 “Kronika” [Chronicle]. Gazeta Lwowska141, 19 Jan. 1917.3–4.
  [Google Scholar]
 16. Anonymous
  Anonymous 1918 “Kronika” [Chronicle]. Gazeta Lwowska1261, 8 June 1918.3–4.
  [Google Scholar]
 17. Auerbach, Marjan
  1935 Review of Handel (1935a). Eos361.460–463.
  [Google Scholar]
 18. Baudouin de Courtenay, Jan
  1909 “Zarys historji językoznawstwa czyli lingwistyki (glottologji)” [An outline of the history of linguistics (glottology)]. Dzieje myśli [The history of thought], vol.I1, 85–302. Warsaw: s.n.
  [Google Scholar]
 19. Biesaga, Monika
  2017 “Biblioteka gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie (1901–1939)” [The library of the Jewish religious community in Lviv (1901–1939)]. Rocznik Przemyski – Historia53:1.95–109.
  [Google Scholar]
 20. Blatt, G[erson]
  1904 Review of Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes by Antoine Meillet (Paris: Librairie Hachette 1903) Eos10:1.103–108.
  [Google Scholar]
 21. 1914 “O tak zwanym stopniu wzdłużonym w szeregu samogłoski ĕ” [On the so-called lengthened grade in the series of the vowel ĕ]. Eos20:1.23–29.
  [Google Scholar]
 22. Blažek, Václav
  2011 “Indo-European Laryngeals in Afroasiatic Perspective”. Journal of Language Relationship51.1–22.
  [Google Scholar]
 23. Brückner, Aleksander
  1922 Review of Handel (1921). Książka: Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografji15:8–12.315.
  [Google Scholar]
 24. Bubeník, Vít
  1989Hellenistic and Roman Greece as a Sociolinguistic Area. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 10.1075/cilt.57
  https://doi.org/10.1075/cilt.57 [Google Scholar]
 25. 2007 “The Decline of the Ancient Dialects”. A History of Ancient Greek: From the beginnings to Late Antiquityed. byA[nastasios]-F[ivos] Christidis, 482–485. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 26. Bulaxovs'kyj, Leonid Arsenijovyč
  Bulaxovs'kyj, Leonid Arsenijovyč 1975Vybrani praci v pjaty tomax. [Selected works in five volumes]. Vol.11: Zahal’ne movoznavstvo [General linguistics]. Kiev: Naukova dumka.
  [Google Scholar]
 27. C.L.
  C.L. 1936 Review of Handel (1935a). Dziennik Polski61, 6 January 1936.5.
  [Google Scholar]
 28. Cała, Alina
  2012Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła. [The Jew – the eternal enemy? Anti-Semitism in Poland and its roots]. Warsaw: Wydawnictwo Nisza & Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.
  [Google Scholar]
 29. Chmielewski, Janusz
  1954 “Uwagi o znaczeniu języków nieindoeuropejskich dla nauki o języku” [Remarks on the relevance of non-Indo-European languages for linguistic theory]. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN11.25–57.
  [Google Scholar]
 30. Crampa, Jonas
  1972Labraunda: Swedish excavations and researches. Vol.III1, part21: The Greek Inscriptions. Stockholm: Svenska Institutet i Athen.
  [Google Scholar]
 31. Debrunner, Albert & Anton Scherer
  1969Geschichte der griechischen Sprache. Vol.II1: Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch. Berlin: Walter de Gruyter.
  [Google Scholar]
 32. Fellerer, Jan
  2020Urban Multilingualism in East-Central Europe: The Polish dialect of Late-Habsburg Lviv. Lanham, Md.: Lexington Books.
  [Google Scholar]
 33. Friedman, Filip
  1945Zagłada Żydów Lwowskich. [The extermination of the Lviv Jews]. Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna.
  [Google Scholar]
 34. Friedman, Philip
  1980Roads to Extinction: Essays on the Holocaust. Edited byAda June Friedman. New York & Philadelphia: Jewish Publication Society of America & The Conference on Jewish Social Studies.
  [Google Scholar]
 35. Friedrich, Henryk
  1935–1936 Review of Handel (1935a). Poradnik Językowy71.177–179.
  [Google Scholar]
 36. Górowski, Artur
  ed. 1937Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie [Address book of members of the Association of Jewish Humanitarian Societies B’nai B’rith in the Republic of Poland in Cracow]. Cracow: Związek Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych “B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej.
  [Google Scholar]
 37. Grappin, Henri
  1922 Review of Handel (1921). Revue des études slaves2:3/4.313.
  [Google Scholar]
 38. Handel, Jakób
  1910 “Szkolnictwo greckie w świetle nowych dokumentów” [Education in Greece in light of new documents]. Eos16:2.137–160.
  [Google Scholar]
 39. 1912a “O pokrewieństwie języków indoeuropejskich i semickich (Obecny stan badań)” [On the relationship between Indo-European and Semitic languages: Current state of research]. Eos18:1.31–47.
  [Google Scholar]
 40. 1912b “Z greckiej izby szkolnej” [From the Greek classroom]. Wiedza i Postęp1:5.145–150.
  [Google Scholar]
 41. Handel, Iacobus
  1913De lingua communi, in titulos Ionicos irrepente. (= Studia Leopolitana, 1.) Leopoli [Lviv]: Gubrynowicz et Filius.
  [Google Scholar]
 42. Handel, Jakób
  1914Na pograniczu etymologii i mitologii. [On the border between etymology and mythology]. Brody & Lwów [Lviv]: Księgarnia Feliksa Westa. (Repr. inII. Sprawozdanie dyrekcyi pryw. żeńskiego gimnazyum z prawem publiczności Józefy S. Goldblatt-Kamerling we Lwowie za rok szkolny 1913/14 [Second report of the principal of the private secondary school with the rights of public schools of Józefa S. Goldblatt-Kamerling in Lviv for the school year 1913–1914], 1–24. Brody: Drukiem Feliksa Westa 1914.).
  [Google Scholar]
 43. Handel, Jakob
  1917a Review of Zimmern (1915). Wochenschrift für klassische Philologie34:2.25–28.
  [Google Scholar]
 44. Handel, Jakób
  1917b Review of Die Sprachwissenschaft by Kr[istian] Sandfeld-Jensen (Leipzig & Berlin: Teubner 1915) Eos211 (1916).119–120.
  [Google Scholar]
 45. 1919 “Problem rodzaju gramatycznego” [The problem of grammatical gender]. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademji Umiejętności w Krakowie24:9.2–4.
  [Google Scholar]
 46. 1921Problem rodzaju gramatycznego. [The problem of grammatical gender]. (= Prace Komisji Językowej Polskiej Akademji Umiejętności, 9.) Cracow & Warsaw: Gebethner i Wolff.
  [Google Scholar]
 47. 1922a “Problem rodzaju gramatycznego (Das Problem des grammatischen Geschlechtes)”. Bulletin international de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de philologie, classe d’histoire et de philosophie 1919–1920.17–24.
  [Google Scholar]
 48. Handel, Iacobus
  1922b “De vocis apis origine”. Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis, collegis, discipulis, 10–14. Cracow: Krakowska Spółka Wydawnicza.
  [Google Scholar]
 49. 1923a “Ἄλσος : λάσιος = *ϜαλτϜος : *Ϝλατιος”. Eos251.116–117.
  [Google Scholar]
 50. Handel, J[akób]
  1923b Review of “Zwei griechische Wörter” by Otto Lagercrantz (Göteborgs Högskolas Årsskrift361.64–71 1920) Eos251.145–146.
  [Google Scholar]
 51. Handel, Jakób
  1924 “Aryjczycy i Semici (problem pokrewieństwa językowego)” [Arians and Semites (the problem of linguistic relationship)]. Nowe Życie1:4.1–6, 1:5.207–212.
  [Google Scholar]
 52. Handel, Jac
  1925 “Ἄναξ : hebr. ʻanāq” [Ἄναξ : Hebrew ʻanāq]. Eos271.99–100.
  [Google Scholar]
 53. Handel, Jakób
  1927a “Tricesima Sabbata (Horat. Sat. I 9,69)”. Kwartalnik Klasyczny1:4.320–328.
  [Google Scholar]
 54. Handel, J[akób]
  1927b Review of Grundfragen der Sprachwissenschaft by Hermann Güntert (Leipzig: Quelle & Meyer 1925) Kwartalnik Klasyczny1:4.344.
  [Google Scholar]
 55. Handel, Iacobus
  1928 “Sententiae quaedam Horatianae cum Veteris Testamenti locis comparatae”. Eos311.501–504.
  [Google Scholar]
 56. 1929a “Graeco-semitica”. Eos321.19–21.
  [Google Scholar]
 57. Handel, Jakób
  1929b “Z dziedziny semantyki”. Filomata31.111–118, 41.164–171.
  [Google Scholar]
 58. Handel, J[akób]
  1932a Review of Słownik grecko-polski: Do wyboru z pieśni Homera [A Greek-Polish dictionary: For a selection of epic poems by Homer] by Artur Rapaport (Lwów [Lviv] & Warsaw: Książnica Atlas 1932) Przegląd Humanistyczny7:2/3.303–305.
  [Google Scholar]
 59. Handel, Jakób
  1932b “Pogadanki językoznawcze: Dlaczego nazwy drzew i ziemi są rodzaju żeńskiego?” [Linguistic talks: Why nouns for trees and earth are feminine?]. Filomata441.125–130.
  [Google Scholar]
 60. 1932c “O tzw. rodzaju nijakim” [On the so-called neuter gender]. Filomata451.166–170.
  [Google Scholar]
 61. 1933a “Pierwszy eksperyment lingwistyczny” [The first linguistic experiment]. Filomata521.22–26.
  [Google Scholar]
 62. 1933b “O tzw. etymologji ludowej” [On so-called folk etymology]. Filomata461.218–224, 471.274–276, 481.317–323.
  [Google Scholar]
 63. Handel, Iacobus
  1933c “Indoeuropaeo-semitica”. Eos341 (1932–1933).183–193.
  [Google Scholar]
 64. Handel, J[akób]
  1934a “O bankach i bankowości u starożytnych Greków i Rzymian uwag kilka” [Some remarks on banks and banking in ancient Greece and Rome]. Gazeta Bankowa14:2.28–30.
  [Google Scholar]
 65. 1934b “O walutach i monetach starożytnych” [On ancient currencies and coins]. Gazeta Bankowa14:3.53–56.
  [Google Scholar]
 66. 1934c “Zarobki i wydatki w starożytnych Atenach” [Earnings and expenses in ancient Athens]. Gazeta Bankowa14:7.150–153.
  [Google Scholar]
 67. 1934d “Budżet państwowy w Atenach (Dochody)” [The state budget of Athens (revenue)]. Gazeta Bankowa14:14/15.293–295.
  [Google Scholar]
 68. 1934e “Budżet państwowy w Atenach (Wydatki)” [The state budget of Athens (expenditure)]. Gazeta Bankowa14:16/17.319–322.
  [Google Scholar]
 69. H[andel], J[akób]
  1934f “Coś niecoś o podatkach w starożytności” [Something about taxes in antiquity]. Gazeta Bankowa14:23/24.437–439.
  [Google Scholar]
 70. Handel, Jakób
  1935aDzieje językoznawstwa. [A history of linguistics]. (= Bibljoteka Filomaty, 16.) Lwów [Lviv]: Uniwersytet.
  [Google Scholar]
 71. H[andel], J[akób]
  1935b “Handel i przemysł w starożytnej Grecji” [Trade and industry in ancient Greece]. Gazeta Bankowa15:7/8.121–123.
  [Google Scholar]
 72. Handel, Jakób
  1935c “Zagadnienie indoeuropejsko-semickie w ostatnim dziesięcioleciu” [The Indo-European-Semitic issue in the last decade]. Eos36:2.209–220.
  [Google Scholar]
 73. Handel, Jakub
  1936a “Gerson Blatt (w dwudziestą rocznicę śmierci)” [Gerson Blatt (on the twentieth anniversary of his death)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki60 (187), 4 Oct. 1936.5–6.
  [Google Scholar]
 74. H[andel], J[akób]
  1936b “Import i eksport w Rzymie i Aleksandrji” [Import and export in Rome and Alexandria]. Gazeta Bankowa16:2.29–31.
  [Google Scholar]
 75. Handel, Jakób
  1936c “Graziadio Isaia Ascoli (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Graziadio Isaia Ascoli (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki44 (171), 14 June 1936.6.
  [Google Scholar]
 76. 1936d “Antoine Meillet nie żyje” [Antoine Meillet has passed away]. Chwila18:6320.10.
  [Google Scholar]
 77. 1936e “Michał Bréal (Z cyklu: Sylwetki językoznawców-Żydów)” [Michel Bréal (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki47 (174), 5 July 1936.6.
  [Google Scholar]
 78. 1936f “Heimann Steinthal (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Heymann Steinthal (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki53 (180), 16 Aug. 1936.7.
  [Google Scholar]
 79. 1936g “Teodor Benfey (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Theodor Benfey (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki50 (177), 26 July 1936.6.
  [Google Scholar]
 80. 1936h “Lazarus Geiger (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Lazarus Geiger (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki55 (182), 30 Aug. 1936.5.
  [Google Scholar]
 81. 1937a “Religioni et Musis amicus”. Chwila19:6417.10–11.
  [Google Scholar]
 82. Handel, Jakub
  1937b “Aktualna data historyczna: Dwutysiąclecie cesarza Augusta” [A current historical date: Bicentenary of Emperor Augustus]. Chwila19:6653.9.
  [Google Scholar]
 83. 1937c “Prekursor syjonizmu na tronie Cezarów (Wspomnienie historyczne z okazji dwudziestolecia Deklaracji Balfoura)” [Precursor of Zionism on the throne of the Caesars (A historical memoir on the 20th anniversary of the Balfour Declaration)]. Chwila19:6698.9–10.
  [Google Scholar]
 84. 1937d “Największy geniusz Rzymu jako protektor Żydów” [Rome’s greatest genius as a protector of the Jews]. Chwila19:6753.9–10.
  [Google Scholar]
 85. Handel, Jakób
  1937e “Jakub Freudenthal (W trzydziestą rocznicę skonu)” [Jacob Freudenthal (on the thirtieth anniversary of his death)]. Chwila19:6533a.9–10.
  [Google Scholar]
 86. Handel, Jakub
  1937f “Błp. Artur Rapaport” [Artur Rapaport Z”L]. Eos38:3.418–420.
  [Google Scholar]
 87. 1937g “Teodor Gomperz (Z perspektywy ćwierćwiecza)” [Theodor Gomperz (From the perspective of a quarter of a century)]. Chwila19:6624.10.
  [Google Scholar]
 88. 1938a “Gerson Blatt”. Almanach i leksykon Żydostwa polskiego21.248–257.
  [Google Scholar]
 89. 1938b “Antoninus i Rabbi (Z cyklu: Filosemici na tronie)” [Antoninus and Rabbi (From the series: Philosemites on the throne)]. Chwila20:6844a.10–11.
  [Google Scholar]
 90. 1938c “Mene mene tekel ufarsin (Z cyklu: ‘Filosemici’ na tronie)” [Mene mene tekel ufarsin (From the series: ‘Philosemites’ on the throne)]. Chwila20:6781a.9–10.
  [Google Scholar]
 91. 1938d “Rasmus Kristian Rask (w 120-tą rocznicę ukazania się wiekopomnego dzieła językoznawczego)” [Rasmus Kristian Rask (on the 120th anniversary of the publication of a memorable linguistic study)]. Chwila20:6925.10–11.
  [Google Scholar]
 92. 1938e “Epikurejska teoria o powstaniu języka” [Epicurean theory of the origin of language]. Filomata1061.197–201.
  [Google Scholar]
 93. 1939a “Żydowska Sybilla: Z pogranicza helleńsko-judejskiego” [The Hebrew Sibyl: From the Hellenic-Judean border]. Chwila21:7172a.9.
  [Google Scholar]
 94. 1939b “Mistrzowskie trio” [A master trio]. Chwila21:7322a.9–11.
  [Google Scholar]
 95. 1939c “Ludwik Friedländer (W trzydziestą rocznicę zgonu)” [Ludwig Friedländer (on the thirtieth anniversary of his death)]. Chwila21:7266a.9–10.
  [Google Scholar]
 96. 1939d “Wilhelm Jerusalem”. Chwila21:7225a.9.
  [Google Scholar]
 97. Handke, Kwiryna & Ewa Rzetelska-Feleszko
  1977Przewodnik po językoznawstwie polskim. [An outline of Polish linguistics]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  [Google Scholar]
 98. Heinz, Adam
  1978Dzieje językoznawstwa w zarysie. [A history of linguistics in outline]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  [Google Scholar]
 99. Hrozný, Friedrich
  1915 “Die Lösung des hethitischen Problems”. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft561.17–50.
  [Google Scholar]
 100. 1917Die Sprache der Hethiter: Ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm, ein Entzifferungsversuch. Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung.
  [Google Scholar]
 101. Janelli, M[arian] & J[an] Piątek
  eds. 1913Kalendarzyk profesorski Tow. Naucz. Szkół Wyższych na rok 1913 [Professor’s calendar of the Association of Higher Education Teachers for the year 1913]. Lwów [Lviv]: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych.
  [Google Scholar]
 102. Janik, Michał
  1922 “Studja z zakresu języka” [Research on language]. Nowa Reforma411, 8 April 1922.1.
  [Google Scholar]
 103. Jespersen, Otto
  1924The Philosophy of Grammar. London: Allen & Unwin.
  [Google Scholar]
 104. Kilarski, Marcin
  2013Nominal Classification: A history of its study from the classical period to the present. (= Studies in the History of the Language Sciences, 121.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 10.1075/sihols.121
  https://doi.org/10.1075/sihols.121 [Google Scholar]
 105. Kocur, Kacper
  2019 “Prasa żydowska w Polsce” [The Jewish press in Poland]. Dziennikarstwo i Media121.11–26. 10.19195/2082‑8322.12.2
  https://doi.org/10.19195/2082-8322.12.2 [Google Scholar]
 106. Koerner, E. F. K[onrad]
  1978Western Histories of Linguistic Thought: An annotated chronological bibliography, 1822–1976. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 10.1075/sihols.11
  https://doi.org/10.1075/sihols.11 [Google Scholar]
 107. 2004 “Toward a Historiography of Polish Linguistics”. Essays in the History of LinguisticsbyE. F. K[onrad] Koerner, 159–174. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. [Originally published inLingua Posnaniensis441.53–64 2002] 10.1075/sihols.104
  https://doi.org/10.1075/sihols.104 [Google Scholar]
 108. Koerner, E. F. K[onrad] & Aleksander Szwedek
  2001 “Editors’ Introduction”. Towards a History of Linguistics in Poland: From the early beginnings to the end of the twentieth centuryed. byE. F. K[onrad] Koerner & Aleksander Szwedek, ix–xx1. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 10.1075/sihols.102
  https://doi.org/10.1075/sihols.102 [Google Scholar]
 109. Kuryłowicz, Jerzy
  1934 “W sprawie genezy rodzaju gramatycznego” [On the origin of grammatical gender]. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności39:10.5–8.
  [Google Scholar]
 110. 1935Études indoeuropéennes 1. (= Prace Komisji Językowej Polskiej Akademji Umiejętności, 21.) Cracow: Gebethner i Wolff.
  [Google Scholar]
 111. Łapot, Mirosław
  2017 “Uczniowie żydowscy w szkołach średnich we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej” [Jewish students in the high schools of Lviv during Galician autonomy]. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Pedagogika26:1.309–321. 10.16926/p.2017.26.21
  https://doi.org/10.16926/p.2017.26.21 [Google Scholar]
 112. Levin, Saul
  1995Semitic and Indo-European. Vol.I1: The Principal Etymologies, with Observations on Afro-Asiatic. (= Current Issues in Linguistic Theory, 129.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 10.1075/cilt.129
  https://doi.org/10.1075/cilt.129 [Google Scholar]
 113. 2002Semitic and Indo-European. Vol.II1: Comparative Morphology, Syntax and Phonetics. (= Current Issues in Linguistic Theory, 226.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 10.1075/cilt.226
  https://doi.org/10.1075/cilt.226 [Google Scholar]
 114. Liberman, Anatoly
  2010A Bibliography of English Etymology. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press.
  [Google Scholar]
 115. Luraghi, Silvia
  2011 “The Origin of the Proto-Indo-European Gender System: Typological considerations”. Folia Linguistica45:2.435–463. 10.1515/flin.2011.016
  https://doi.org/10.1515/flin.2011.016 [Google Scholar]
 116. Marrus, Michael R[obert]
  ed. 1989The “Final Solution” outside Germany. Vol.II1. (= The Nazi Holocaust: Historical articles on the destruction of European Jews, 4.) Westport & London: Meckler.
  [Google Scholar]
 117. Meillet, Antoine
  1922 Review of Handel (1921). Bulletin de la Société de linguistique de Paris231.25.
  [Google Scholar]
 118. Milewski, Tadeusz
  1947Zarys językoznawstwa ogólnego. [Outline of general linguistics]. Vol.I1: Teoria językoznawstwa [Linguistic theory]. (With a preface byTadeusz Lehr-Spławiński.) Lublin & Cracow: Wydawnictwo Towarzystwa Ludoznawczego.
  [Google Scholar]
 119. Møller, Herm[ann]
  1917Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen Konsonanten. Copenhagen: Høst & Søn.
  [Google Scholar]
 120. Pilarczyk, Krzysztof
  1995 “Prof. Mojżesz Schorr: Szkic bio-bibliograficzny” [Prof. Moses Schorr: A bio-bibliographic sketch]. Prof. Mojżesz Schorr: Materiały z sesji naukowej, Kraków, 16 XI 1993 [Prof. Moses Schorr: Proceedings of a symposium, Cracow, 16 Nov. 1993] ed. byKrzysztof Pilarczyk, 7–12. Cracow: Polska Akademia Umiejętności.
  [Google Scholar]
 121. Pisulińska, Joanna
  2012Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939). [The community of historians in Lviv during the interwar period (1918–1939)]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  [Google Scholar]
 122. 2017 “Scholars of Jewish Origin in the Community of Historians in Lwów, 1918–1939”. Polin: Studies in Polish Jewry291.141–156.
  [Google Scholar]
 123. Porzeziński, Wiktor
  1923 Review of Handel (1921). Eos261.132–134.
  [Google Scholar]
 124. Rapaport, Artur
  1935 Review of Handel (1935a). Chwila: Dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych60031, 7 December 1935.11.
  [Google Scholar]
 125. Raum der Namen
  Raum der Namen 2022 Berlin: Holocaust-Denkmal. (https://www.holocaust-denkmal-berlin.de/raum-der-namen) Accessed: 29 June 2022.
 126. Rędziński, Kazimierz
  2016 “Studenci żydowscy we Lwowie w latach 1918–1939” [Jewish students in Lviv in the years 1918–1939]. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Pedagogika251.581–601. 10.16926/p.2016.25.42
  https://doi.org/10.16926/p.2016.25.42 [Google Scholar]
 127. Royen, Gerlach
  1929Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde: Historisch-kritische Studie, mit besonderer Berücksichtigung des Indogermanischen. (= Anthropos Linguistische Bibliothek, 4.) Vienna: Mechitharisten-Buchdruckerei.
  [Google Scholar]
 128. Różański, Przemysław
  2004 “Pogrom lwowski 22 listopada 1918 roku w świetle zeznań organizacji syjonistycznej złożonych przed komisją Morgenthaua” [The Lviv pogrom of 22 November 1918 in light of the Zionist organisation’s depositions before the Morgenthau Commission]. Kwartalnik Historii Żydów2111.347–358.
  [Google Scholar]
 129. Rozwadowski, Jan
  1910 “Współczesny stan językoznawstwa indoeuropejskiego” [The contemporary state of Indo-European linguistics]. Eos16:1.40–59.
  [Google Scholar]
 130. Rudnicki, Szymon
  1993 “From ‘Numerus Clausus’ to ‘Numerus Nullus’”. From Shtetl to Socialism: Studies from Polined. byAntony Polonsky, 359–382. Liverpool: Liverpool University Press. 10.2307/j.ctv36zrbt.25
  https://doi.org/10.2307/j.ctv36zrbt.25 [Google Scholar]
 131. S[inko], T[adeusz]
  1914 “Nowe organy filologii u nas” [New publications in philology]. Eos20:1.107–108.
  [Google Scholar]
 132. Saussure, Ferdinand de
  1879Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig: B. G. Teubner.
  [Google Scholar]
 133. Schorr, M[ojżesz]
  1899Organizacya Żydów w Polsce (od najdawniejszych czasów aż do r. 1772). [The organisation of Jews in Poland (From the earliest times until 1772)]. Lwów [Lviv]: Nakładem Własnym.
  [Google Scholar]
 134. Schorr, Mojżesz
  1936 “Z moich wspomnień zawodowych na terenie Lwowa (Lwów – ośrodek walki o język hebrajski w szkole)” [From my professional reminiscences from Lviv (Lviv – a centre of the struggle for the place of the Hebrew language in schools)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki57 (184), 13 September 1936.5–6.
  [Google Scholar]
 135. Schwyzer, Eduard
  1939Griechische Grammatik: Auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik. Vol.I1: Allgmeiner Teil: Lautlehre, Wortbildung, Flexion. Munich: C. H. Beck.
  [Google Scholar]
 136. Skarżyński, Mirosław
  ed. 2010Henryk Ułaszyn: Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie, wspomnienia [Henryk Ułaszyn: From Kopiowata onto university chairs, memories]. Kraków: Księgarnia Akademicka.
  [Google Scholar]
 137. Slings, S[imon] R[oelof]
  1994 “Geschiedenis van het Ionisch”. Hermeneus661.80–88.
  [Google Scholar]
 138. Smoczyński, Wojciech
  ed. 2004The Young Kuryłowicz: A collection of articles. (Translated byAxel Holvoet.) Cracow: Poligrafix.
  [Google Scholar]
 139. Sroka, Łukasz T.
  2014 “Members of the ‘Leopolis’ Humanitarian Society in Lvov (1899–1938): A group portrait”. Scripta Judaica Cracoviensia121.99–119.
  [Google Scholar]
 140. Stendig, Samuel
  1936 Review of Handel (1935a). Diwrej Akiba1:130, 2 October 1936.27–28.
  [Google Scholar]
 141. 1937 “Pedagogowie żydowscy w Polsce współczesnej” [Jewish educators in contemporary Poland]. Almanach Szkolnictwa Żydowskiego w Polsce31.13–44.
  [Google Scholar]
 142. stp
  stp 1936 Review of Handel (1935a). Gazeta Lwowska1951, 27 Aug. 1936.2.
  [Google Scholar]
 143. Svitavský, Otakar
  1922 Review of Handel (1921). Časopis pro moderní filologii a literatury81.167–170.
  [Google Scholar]
 144. The Central Database of Shoah Victims’ Names
  The Central Database of Shoah Victims’ Names 2022 Jerusalem: Yad Vashem. (https://yvng.yadvashem.org) Accessed: 29 June 2022.
 145. Toczek, Alfred
  2006 “Habilitacje historyków lwowskich (1865–1918)” [Habilitations of historians in Lviv (1865–1918)]. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku [The multicultural circle of historians in Lviv in the 19th and 20th centuries] ed. byLeonid Zashkil’nyak & Jerzy Maternicki, vol.IV1, 368–385. Lwów [Lviv] & Rzeszów: Ivan Franko National University of Lviv & University of Rzeszów.
  [Google Scholar]
 146. Urbańczyk, Stanisław
  1968Szkice z dziejów języka polskiego. [Outlines of the history of the Polish language]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  [Google Scholar]
 147. 1993Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950). [Two hundred years of Polish linguistics (1751–1950)]. Cracow: Secesja.
  [Google Scholar]
 148. 1995 “Polscy językoznawcy żydowskiego pochodzenia” [Polish linguists of Jewish origin]. Prof. Mojżesz Schorr: Materiały z sesji naukowej, Kraków, 16 XI 1993 [Prof. Moses Schorr: Proceedings of a symposium, Cracow, 16 Nov. 1993] ed. byKrzysztof Pilarczyk, 19–25. Cracow: Polska Akademia Umiejętności.
  [Google Scholar]
 149. Witkowski, Stanisław
  1936a “Powstanie rodzaju gramatycznego rzeczowników” [The origin of the grammatical gender of nouns]. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności41:6.159–160.
  [Google Scholar]
 150. 1936b “Die Entstehung des grammatischen Geschlechts bei den Substantiven”. Bulletin international de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres221.94–97.
  [Google Scholar]
 151. Witkowski, Stanisław & Andrzej Gawroński
  1916 “Gustaw Gerson Blatt”. Eos211.136–141.
  [Google Scholar]
 152. Wittlin, Józef
  1954 “Pro domo mea”. Kultura – Szkice, Opowiadania, Sprawozdania4 (78).37–52.
  [Google Scholar]
 153. Wrona, Grażyna
  2011 “Polish Scientific Magazines on Classical Philology, Archaeology and Prehistory in the Period 1918–1939”. Studies in Ancient Art and Civilization151.263–274.
  [Google Scholar]
 154. Wundt, Wilhelm
  1900Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Vol.I1: Die Sprache. 3rd ed.Leipzig: Engelmann.
  [Google Scholar]
 155. Zagórowski, Zygmunt
  ed. 1924Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych [A directory of teachers in universities, secondary schools, vocational schools, teacher seminars and directory of scientific institutions and school authorities]. Lwów [Lviv] & Warsaw: Książnica Polska.
  [Google Scholar]
 156. ed. 1926Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych [A directory of teachers in universities, secondary schools, vocational schools, teacher seminars and directory of scientific institutions and school authorities]. Vol.II1. Warsaw & Lwów [Lviv]: Książnica – Atlas.
  [Google Scholar]
 157. Zimmern, Heinrich
  1915Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylonischen Kultureinfluß. Leipzig: Alexander Edelmann.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/hl.00097.kil
Loading
/content/journals/10.1075/hl.00097.kil
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error