1887
Volume 49, Issue 2-3
 • ISSN 0302-5160
 • E-ISSN: 1569-9781
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

In 1898, a young Dane, Anker Jensen (1878–1937), published a pioneering study in which he investigated the linguistic situation in Aaby, then a village and parish located just west of Aarhus (the second-largest city of Denmark, in Jutland), and today an integrated part of the city. Anker Jensen’s article can safely be considered the first sociolinguistic study in a Danish context, and it may in fact be the world’s first quantitative sociolinguistic study altogether. Jensen’s research was ahead of its time, and written in Danish, and for these reasons it has gone largely unnoticed internationally. In this article, we present an introduction to Anker Jensen’s Aaby study, providing background information and additional context for modern readers, as well as offering an overview of the author’s collected works, both published and unpublished. We also briefly discuss our translation into English of the original 1898 article. The translation is likewise published in this issue of .

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/hl.00114.boe
2023-08-18
2024-07-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Andersen, Henning
  1982 “On the Causes of Linguistic Change. English translation with commentary and an essay on J.H. Bredsdorff”. Historiographia Linguistica91.1–41.
  [Google Scholar]
 2. Arboe, Torben & Inger Schoonderbeek Hansen
  2009 “Århusiansk – byens sprog før og nu” [Aarhusian – the City’s Language Before and Now]. Århushistoriered. bySimon Borchmann, Stefan Iversen, Mette Kunøe & Per Stounbjerg, 71–86. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
  [Google Scholar]
 3. Bell, Allan, Devyani Sharma & David Britain
  2016 “Labov in Sociolinguistics: An introduction”. Journal of Sociolinguistics20:4.399–408. 10.1111/josl.12199
  https://doi.org/10.1111/josl.12199 [Google Scholar]
 4. Bøegh, Kristoffer Friis, Inger Schoonderbeek Hansen & Mette-Marie Møller Svendsen
  . [In press]. “Tegn-et-kort-data fra Aarhus og København – en perceptuel-dialektologisk undersøgelse” [Draw-a-Map Data from Aarhus and Copenhagen – A Perceptual Dialectology Study]. 19. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog ed. by Inger Schoonderbeek HansenAarhus: Nordisk.
  [Google Scholar]
 5. Borish, Steven M.
  1991The Land of the Living: The Danish folk high schools and Denmark’s non-violent path to modernization. Nevada, California: Blue Dolphin Publishing.
  [Google Scholar]
 6. Brix, Hans & Anker Jensen
  eds. 1915Udvalgte danske Vers af Christian Friedrich Wadskiær [Selected Danish Poems by Christian Friedrich Wadskiær]. Copenhagen: Gyldendal.
  [Google Scholar]
 7. eds. 1919H.C. Andersens Eventyr [The Fairy Tales of H.C. Andersen]. Copenhagen: Kristiania.
  [Google Scholar]
 8. eds. 1931H.C. Andersens Eventyr og Historier [The Fairy Tales and Stories of H.C. Andersen]. Copenhagen: Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
  [Google Scholar]
 9. Brøndum-Nielsen, Johs
  1927Dialekter og Dialektforskning [Dialects and Dialectology]. Copenhagen: J.H. Schultz Forlag.
  [Google Scholar]
 10. Chambers, J. K. & Peter Trudgill
  1980Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 11. Chambers, J. K., Sarah Cummins & Jeff Tennant
  2008 “Louis Gauchat (1866–1942), Patriarch of Variationist Linguistics”. Historiographia Linguistica35:1/2.213–275. 10.1075/hl.35.1‑2.18cha
  https://doi.org/10.1075/hl.35.1-2.18cha [Google Scholar]
 12. Christensen, Mette Vedsgaard
  2003 “Etnolekt i Århus: Morfologiske, syntaktiske og pragmatiske træk” [Ethnolect in Aarhus: Morphological, syntactic, and pragmatic traits]. 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sproged. byPeter Widell & Mette Kunøe, 141–151. Aarhus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
  [Google Scholar]
 13. Clausen, H. V.
  1894 “Nordslesvig 1863–93. Den nationale Stilling paa Landet” [Northern Schleswig 1863–93. The national position in the countryside]. Sønderjyske Aarbøgered. byH. P. Hanssen-Nørremølle, Gustav Johannsen & P. Skau, 33–146. Flensburg: Gyldendalske Boghandel.
  [Google Scholar]
 14. Fjalland, Åge
  1929 “Vore folkemål i likvidation” [Our Dialects in Liquidation]. Danske Folkemaal31.39–43.
  [Google Scholar]
 15. Gregersen, Frans
  2016 “Sproghistorie og sprogteori” [Language History and Linguistic Theory]. Dansk Sproghistorie. Bind 1. Dansk tager formed. byEbba Hjort, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen & Laurids Kristian Fahl, 35–77. Aarhus/Copenhagen: Aarhus University Press/The Society for Danish Language and Literature.
  [Google Scholar]
 16. Gregersen, Frans & Tore Kristiansen
  2015 “Indledning: Sprogforandring i virkelig tid” [Introduction: Language change in real time]. Hvad ved vi nu – om danske talesprog?ed. byFrans Gregersen & Tore Kristiansen, 9–45. Copenhagen: Sprogforandringscentret.
  [Google Scholar]
 17. Gudiksen, Asgerd, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer & Iben Stampe Sletten
  2009Dialektforskning i 100 år [Dialectology for 100 Years]. Copenhagen: Museum Tusculanum.
  [Google Scholar]
 18. Hansen, Aage
  1956Udtalen i moderne dansk [The Pronunciation of Modern Danish]. Copenhagen: Gyldendal.
  [Google Scholar]
 19. Hansen, Inger Schoonderbeek
  2007 “Åbydialekt i 1890’erne: om Danmarks første sociolingvist, Anker Jensen” [Aaby Dialect in the 1890s: On Denmark’s first sociolinguist, Anker Jensen]. Ord & Sag271.19–27.
  [Google Scholar]
 20. 2013 “Anker Jensens sprog og sprogsyn: produkt af sin tid?” [Anker Jensen’s Language and Approach to Language: A product of his time?]. Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensened. bySimon Borchmann, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard, Ole Togeby & Peter Widell, 226–240. Aarhus: Aarhus University.
  [Google Scholar]
 21. Hovdhaugen, Even, Fred Karlsson, Carol Henriksen & Bengt Sigurd
  2000The History of Linguistics in the Nordic Countries. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.
  [Google Scholar]
 22. Jensen, Anker
  ed. 1907Lommeordbog i det danske og tyske Sprog med dansk Udtalebetegnelse efter Metode Toussaint-Langenscheidts fonetiske System [Pocket Dictionary in the Danish and German Languages with Danish Pronunciation According to the Method Toussaint-Langenscheidt’s Phonetic System]. [Publication byF. A. Mohr.] Berlin-Schöneberg: Langenscheidt/Copenhagen: Georg Chr. Ursins Efterfølger.
  [Google Scholar]
 23. ed. 1908Taschenwörterbuch der dänischen und deutschen Sprache mit Angabe der dänische Ausprache nach dem phonetischen System der Metode Toussaint-Langenscheidt. [Publication byF. A. Mohr.] Berlin-Schöneberg: Langenscheidt/Copenhagen: Georg Chr. Ursins Efterfølger.
  [Google Scholar]
 24. ed. 1912aMetoula-Sprachführer: Eine verkürzte Methode Toussaint-Langenscheidt: Dänisch. Berlin-Schöneberg: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. [169pp.]
  [Google Scholar]
 25. 1898 “Sproglige forhold i Åby sogn, Århus amt” [The Linguistic Situation in the Parish of Aaby, Aarhus County]. Dania51.213–231.
  [Google Scholar]
 26. 1900 “Folkemål og rigsmål i Sønderjylland” [Dialect and Standard Language in Southern Jutland]. Dania71.65–95.
  [Google Scholar]
 27. 1902aIndfødt og fremmed i modersmålet [Native and Foreign in the Mother Tongue]. Copenhagen: Klein. [73pp.]
  [Google Scholar]
 28. 1902b “Utiltalende københavneri“ [Objectionable Attitudes by Copenhageners]. Aarhus Amtstidende25 August 1902, 1p.
  [Google Scholar]
 29. 1911a “Hvorledes vi taler” [How We Talk]. Aalborg Amtstidende2 March 1911, 1p.
  [Google Scholar]
 30. 1911b “Om Dansk i Mellemskolen” [On Danish in the Middle School]. Riget17 January 1911, 1p.
  [Google Scholar]
 31. 1912bVisen om Tyre Danebod [The Song of Tyre Danebod]. [Brochure relating to Aalborg Katedralskole.] Aalborg. [20pp.]
  [Google Scholar]
 32. 1915aDansk Sproglære for Mellemskole og Realklasse [Danish Primer for Middle School and Secondary School]. Copenhagen. [62pp.]
  [Google Scholar]
 33. 1915bDen gamle danske Rævebog [The Old Danish Fox Book]. [Brochure relating to Aalborg Katedralskole.] Aalborg. [20pp.]
  [Google Scholar]
 34. 1929a “Køn og tal i Åby-målet ved Århus” [Gender and Number in Aaby Dialect near Aarhus]. Danske Folkemaal31.22–24.
  [Google Scholar]
 35. 1929bStudier over H.C. Andersens sprog [Studies in the Language of H.C. Andersen]. Haderslev: Carl Nielsen.
  [Google Scholar]
 36. 1932 “Bemærkninger om indirekte tale” [Remarks on Indirect Speech]. Haderslev Katedralskoles Indbydelsesskrift, 1–12.
  [Google Scholar]
 37. 1933 “Sproglige og stilistiske træk hos Henrik Pontoppidan” [Linguistic and Stylistic Traits of Henrik Pontoppidan]. Haderslev Katedralskoles Indbydelsesskrift, 1–18.
  [Google Scholar]
 38. 1935 “Bemærkninger om nægtelser i dansk og latin” [Remarks on Negation in Danish and Latin]. Acta Philologica Scandinavica101.14–49.
  [Google Scholar]
 39. Jensen, Ella
  1967 “Om sproget i Århus 1900–1910” [On the Language in Aarhus 1900–1910]. Dialektstudier21.197–270.
  [Google Scholar]
 40. Jysk Ordbog [Dictionary of the Jutland Dialects]
  Jysk Ordbog [Dictionary of the Jutland Dialects] 2000ff Ed. byOve Rasmussen, Viggo Sørensen, Torben Arboe, Inger Schoonderbeek Hansen, Nina Grøftehauge, Mette-Marie Møller Svendsen & Kristoffer Friis Bøegh. Founded byPeter Skautrupin 1932 (Available online viawww.jyskordbog.dk, accessed7 February 2023.)
 41. Kiil, Lisbeth
  1996 “Den lærde Anker Jensen 1878–1937” [The Learned Anker Jensen 1878–1937]. Langs fjord og dam (Haderslev), 40–47.
  [Google Scholar]
 42. Køster, Finn
  2011 Omkring Anker Jensen [About Anker Jensen]. Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysked. byTorben Arboe & Inger Schoonderbeek Hansen, 141–151. Aarhus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning.
  [Google Scholar]
 43. Kristiansen, Tore
  2018 “Sociodialectology”. The Handbook of Dialectologyed. byC. Boberg, J. Nerbonne & D. Watt, 106–122. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
  [Google Scholar]
 44. Kristensen, Marius, Anker Jensen & Karl Hude
  1904 “Gamle gadenavne” [Old Street Names]. Danske Studier, 126–127. Copenhagen: Det Schubotheske Forlag.
  [Google Scholar]
 45. Labov, William
  1963 “The Social Motivation of a Sound Change”. WORD19:3.273–309. 10.1080/00437956.1963.11659799
  https://doi.org/10.1080/00437956.1963.11659799 [Google Scholar]
 46. 1966The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.
  [Google Scholar]
 47. Levisen, Carsten, Kristoffer Friis Bøegh, Peter Bakker and Inger Schoonderbeek Hansen
  2023 “The Linguistic Situation in the Parish of Aaby, Aarhus County”, byAnke Jensen. Historiographia Linguistica49(2/3).355-371.10.1075/hl.00113.jen
  https://doi.org/10.1075/hl.00113.jen [Google Scholar]
 48. Maegaard, Marie, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen & Andreas Candefors Stæhr
  2020Standardization as Sociolinguistic Change. A Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas. New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 49. Maegaard, Marie
  2005 “Language Attitudes, Norm and Gender. A presentation of the method and results from a language attitude study”. Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics371.55–80. 10.1080/03740463.2005.10416083
  https://doi.org/10.1080/03740463.2005.10416083 [Google Scholar]
 50. Milroy, James & Lesley Milroy
  1978 “Belfast: Change and variation in an urban vernacular”. Sociolinguistic patterns in British Englished. byPeter Trudgill, 19–36. London: Edward Arnold.
  [Google Scholar]
 51. Mortensen, Karl
  1938 [Eulogy forAnker Jensen.] Haderslev-Samfundets Aarsskrift, 63–64.
  [Google Scholar]
 52. Nielsen, Bent Jul
  1998 “Talesprogsvariationen i Århus – en sociolingvistisk redegørelse og en sammenligning med sproget i Odder” [The Spoken Language Variation in Aarhus – a Sociolinguistic Account and a Comparison with the Language in Odder]. Danske Folkemål401.51–78.
  [Google Scholar]
 53. Nielsen, Niels Løgager
  2012a “Anker Jørgen Jensen”. Aarhus Wiki. [Online publication maintained byAarhus City Archives.] (Available online viawww.aarhuswiki.dk/wiki/Anker_Jørgen_Jensen, accessed7 February 2023.)
  [Google Scholar]
 54. 2012b “Åbyhøj”. Aarhus Wiki. [Online publication maintained byAarhus City Archives.] (Available online viawww.aarhuswiki.dk/wiki/Åbyhøj, accessed7 February 2023.)
  [Google Scholar]
 55. Nielsen, Niels Åge
  1953 “Dialekt, jargon og vulgærsprog i Århus” [Dialect, Jargon, and the Common Language in Aarhus]. Seksten Århusridsed. byVagn Dybdahl, 225–240. Aarhus: Universitetsforlaget.
  [Google Scholar]
 56. Pedersen, Inge Lise
  2002 “Sociolingvisternes dialekter” [The Sociolinguists’ Dialects]. Dialekter – sidste udkald? Modersmål-Selskabets Årbog 2002, 81–93. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag.
  [Google Scholar]
 57. 2003 “Traditional Dialects of Danish and the De-dialectization 1900–2000”. International Journal of the Sociology of Language1591.9–28.
  [Google Scholar]
 58. Petersen, Kathrine Thisted
  2013 “Lokalt regionalsprog eller regionalt rigssprog? – en undersøgelse af Århusdansk” [Local Regional Language or Regional Standard Language? – an Investigation of Aarhus Danish]. NyS – Nydanske Sprogstudier451.9–47. 10.7146/nys.v45i45.16903
  https://doi.org/10.7146/nys.v45i45.16903 [Google Scholar]
 59. 2015 “Århusiansk sprogbrug anskuet i lyset af den igangværende standardiseringsproces” [Aarhusian Usage Viewed in the Light af the Ongoing Standardization Process]. Ord & Sag351.28–44.
  [Google Scholar]
 60. Skautrup, Peter
  1921 “Om Folke- og Sprogblanding i et vestjysk Sogn” [On Population and Language Mixing in a Western Jutlandic Parish]. Danske Studier, 97–111.
  [Google Scholar]
 61. 1931 “Jacob Madsens dansk” [Jacob Madsen’s Danish]. Jacobi Matthie Arhusiensis. De literis libri duo IIed. byChristen Møller & Peter Skautrup, 67–98. Aarhus: Aarhus Stiftbogtrykkeriet.
  [Google Scholar]
 62. 1944–1968Det danske sprogs historie [The History of the Danish Language]. 41vols.Copenhagen: Gyldendals Forlag.
  [Google Scholar]
 63. Trudgill, Peter
  1974The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 64. Zachariassen, Ditte
  2019 “Nye sprogvarianter: en aarhusiansk bydialekt” [New Variants of Language: An urban dialect from Aarhus]. Dialekter i rigt måled. byG. Stubkjær Adamsen & M. Bach Ipsen, 311–328. Hedensted: Modersmål-selskabet.
  [Google Scholar]
 65. . [In press]. “Strong Finals – a Prosodic Feature Projecting ‘More to Come’ in a Danish Urban Dialect”. Nordic Journal of Linguistics.
  [Google Scholar]
 66. Zachariassen, Ditte & Tine Lykkegaard Nielsen
  2021 “‘Eow’, ‘lak’, ‘yani’ og ‘dig’: fire nyere interjektionaler som viser holdninger om vidensforhold” [‘Eow’, ‘lak’, ‘yani’, and ‘dig’: Four newer interjectionals reflecting attitudes relating to knowledge]. NyS: Nydanske Sprogstudier601.150–189.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/hl.00114.boe
Loading
/content/journals/10.1075/hl.00114.boe
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error