1887
Volume 63, Issue 1
 • ISSN 0019-0829
 • E-ISSN: 1783-1490
USD
Buy:$35.00 + Taxes
Preview this article:

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/itl.63.03gee
1984-01-01
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Adorno, T.W.
  (1964) : Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt : Suhrkamp.
 2. Al Kasimi, A.
  (1980) : Dictionaries for translation. Lecture held on August 22 during the Lexicography Summer School. Exeter.
  [Google Scholar]
 3. Bahr, J.
  (1978) : Ist Lexikographie eine Wissenschaft?Zeitschrift für germanistische Linguistik6:97–98.
  [Google Scholar]
 4. De Tollenaere, F.
  (1980) : Some afterthoughts at the parting of the ways. In W. Pijnenburg & F. de Tollenaere (eds), Proceedings of the second international Round Table Conference on Historical Lexicography. Dordrecht : Foris.
 5. Dubois, C. & Dubois, J.
  (1971) : Introduction à la lexicographie. Paris : Larousse.
 6. Geeraerts, D.
  (1981) : Paradigma en paradox. Een onderzoek naar een paradigmatische betekenistheorie en haar kentheoretische achtergronden. Unpubl. diss., K.U. Leuven . English translation to be published in 1984 by University Press, Louvain.
 7. (1982) : Stereotype en prototype. Forum der Letteren23:248–258.
  [Google Scholar]
 8. (1983a) : Ontwikkelingen in de lexicografische theorievorming. To be published inJaarboek v.d. Stichting I.N.L. 1981–1982.
  [Google Scholar]
 9. (1983b) : Prototype theory and diachronie semantics. To be published inIndogermanische Forschungen.
  [Google Scholar]
 10. (1983c) : Review of B. Schaeder, Lexikographie als Praxis und Theorie. To be published inJournal of Pragmatics.
  [Google Scholar]
 11. (1983d) : Lexicografie en linguïstiek : Reichling gerehabiliteerd. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde99:186–206.
  [Google Scholar]
 12. Geeraerts, D. & Janssens, G.
  (1982) : Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands. Assen : Van Gorcum.
 13. Habermas, J.
  (1968) : Erkentniss und Interesse. Frankfurt : Suhrkamp.
 14. Hartmann, R.
  (1980) : The pragmatic dimension : the role of situational context. Lecture held on August 22 during the Lexicography Summer School. Exeter.
  [Google Scholar]
 15. Heestermans, J.
  (1979) : Stellingen bij ' Naar ' , ' naast ' , ' langs ' en ' in ' . Een onomasiologisch-semasiologische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries. Den Haag : Nijhoff.
 16. Henne, H. , Drosdowski, G. & Wiegand, E.
  (1977) : Nachdenken über Wörterbücher. Mannheim : Bibliographisches Institut.
 17. Landheer, R.
  (1981) : Ambiguité et le dictionnaire. Lecture held on April 29 during the Collogue 'Le dictionnaire'. Amsterdam.
 18. Malkiel, Y.
  (1962) : A typological classification of dictionaries on the basis of distinctive features. In F. Householder & S. Saportateds ), Problems in lexicography. Bloomington : Indiana University Press.
 19. (1976) : Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago : University Press.
 20. Putnam, H.
  (1975) : The meaning of Meaning. In H. Putnam , Mind, Language, and reality. Philosophical papers II. Cambridge : University Press.
 21. Quemada, B.
  (1968) : Les dictonnaires du français moderne1539–1863. Paris : Didier.
 22. Reichenbach, H.
  (1951) : The rise of scientific philosophy. Berkeley : University Press.
 23. Rosch, E.R.
  (1977) : Human categorization. In N. Warren (ed.) , Studies in cross-cultural psychology. New York : Academic Press.
 24. (1978) : Principles of categorization. In E.R. Rosch & B.B. Lloyd (eds), Cognition and categorization. Hillsdale N.J. : Erlbaum.
 25. Rey, A.
  (1970) : Typologie génétique des dictionnaires. In J. Rey-Debove (ed.), La lexicographie. Paris : Didier/Larousse.
 26. Sebeok, T.A.
  (1962) : Materials for a typology of dictionaries. Lingua11:363–374.
  [Google Scholar]
 27. Tomasczyk, J.
  (1979) : Dictionaries : users and uses. Glottodidactica12:103–119.
  [Google Scholar]
 28. Van Nieuwstadt, M.
  (1971) : Van ' aardgetrouw ' tot 'aziatisch ' . Materiaal voor een taal- en ideologiekritiek van het fascisme. Nijmegen : SUN.
 29. Von Wartburg, W.
  (1939) : Betrachtungen über das Verhältnis von historischer und deskriptiver Sprachwissenschaft. In Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally . Genève : Georg.
 30. Wiegand, H.E.
  (1977) : Einige grundlegende semantisch-pragmatische Aspekte von Wörterbucheintragen. Kopenhagener Beitrage zur germanistische Linguistik12:59–149.
  [Google Scholar]
 31. Zgusta, L.
  (1971) : Manual of lexicography. Den Haag : Mouton.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/itl.63.03gee
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error