1887
image of Development of the word order of the reflexive enclitic sě/se dependent on a finite verb in Czech
translations of the Gospel of Matthew from the 14th to the 21st century
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

The paper studies the development of several properties of the reflexive enclitic / dependent on a finite verb in the Czech language. We focus on the word order position of the reflexive and on the influence which the length of the initial phrase has on the position. We also investigate the shift of the reflexive from an enclitic into a prosodically indifferent clitic. Nine Czech translations of the Gospel of Matthew from the 14th to the 21st century are used as language material.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/jhl.21029.cec
2023-08-17
2023-09-29
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. ČSP: Český studijní překlad
  ČSP: Český studijní překlad 2009 Available atwww.obohu.cz/bible/
 2. BiblDrážď: Bible drážďanská. 1360s. Kyas, Vladimír
  (ed.) 1981Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Praha: Academia.
  [Google Scholar]
 3. BiblOl: Bible olomoucká. 1417. Kyas, Vladimír
  (ed.) 1981Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Praha: Academia.
  [Google Scholar]
 4. BiblMlyn: Bible mlynářčina
  BiblMlyn: Bible mlynářčina (ca. 1450–1475) Deposited in National Library of the Czech Republic, sign. XVII.A.10. Available atwww.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XVII_A_10___0TZULP2-cs/
 5. BilBen: Bible benátská – „Biblí česká“
  BilBen: Bible benátská – „Biblí česká“ 1506 Venezia: Hermann Liechtenstein.
 6. BilMel: Bible Melantrichova – „Biblí česká“
  BilMel: Bible Melantrichova – „Biblí česká“ 1570 4th edition. Praha: Jiří Melantrich z Aventinu st. Available atwww.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__54_A_6______0YW85T4-cs/
 7. BilKral: Bible kralická – „Biblí české díl šestý“
  BilKral: Bible kralická – „Biblí české díl šestý“ 1594 Kralice: Bratrská tiskárna.
 8. BiblSvat: Bible svatováclavská – „Druhý díl Biblí, totižto Nový zákon“
  BiblSvat: Bible svatováclavská – „Druhý díl Biblí, totižto Nový zákon“ 1677 Praha: Dědictví sv. Václava.
 9. BiblSýk: Sýkora, Jan Ladislav
  BiblSýk: Sýkora, Jan Ladislav 1909Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista: Podle Vulgaty se stálým ohledem na text původní (řecký) přeložil a úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora. Část první: Evangelia. Praha: Dědictví svatojanské.
  [Google Scholar]
 10. Agresti, Alan
  2002Categorical Data Analysis. Hoboken: Wiley. 10.1002/0471249688
  https://doi.org/10.1002/0471249688 [Google Scholar]
 11. Bartoň, Josef
  2009Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem. Praha: Česká biblická společnost.
  [Google Scholar]
 12. Benjamini, Yoav & Yosef Hochberg
  1995 Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society. Series B:.–. 10.1111/j.2517‑6161.1995.tb02031.x
  https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x [Google Scholar]
 13. Cardinaletti, Anna & Michal Starke
  1999 The Typology of Structural Deficiency: A Case Study of the Three Classes of Pronouns. Clitics in the Languages of Europeed. byHenk van Riemsdijk, –. Berlin: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110804010.145
  https://doi.org/10.1515/9783110804010.145 [Google Scholar]
 14. Ćavar, Damir & Chris Wilder
  1999 “Clitic Third” in Croatian. Clitics in the Languages of Europeed. byHenk van Riemsdijk, –. Berlin: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110804010.429
  https://doi.org/10.1515/9783110804010.429 [Google Scholar]
 15. Čech, Radek, Pavel Kosek, Olga Navrátilová & Ján Mačutek
  2019a Wackernagel’s Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech: Competition or Cooperation?Jazykovedný časopis:.–. 10.2478/jazcas‑2019‑0057
  https://doi.org/10.2478/jazcas-2019-0057 [Google Scholar]
 16. 2019b Full Valency and the Position of Enclitics in the Old Czech. Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019)ed. byXinying Chen & Ramon Ferrer-i-Cancho, –. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics. 10.18653/v1/W19‑7910
  https://doi.org/10.18653/v1/W19-7910 [Google Scholar]
 17. Dittmann, Robert & Jiří Just
  2017Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century. Turnhout: Brepols.
  [Google Scholar]
 18. Ertl, Václav
  1924 Příspěvek k pravidlu o postavení příklonek. Naše řeč:.–; :.–.
  [Google Scholar]
 19. Franks, Steven & Tracy H. King
  2000A Handbook of Slavic Clitics. New York: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 20. Grepl, Miroslav
  1968 Vliv slovanských jazyků na ustalování syntaktické struktury novodobé češtiny. Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Prazeed. byBohuslav Havránek , –. Praha: Academia.
  [Google Scholar]
 21. Halpern, Aaron
  1995On the Placement and Morphology of Clitics. Stanford: CSLI Publications.
  [Google Scholar]
 22. Hochberg, Yosef & Ajit T. Tamhane
  1987Multiple Comparison Procedures. New York: Wiley. 10.1002/9780470316672
  https://doi.org/10.1002/9780470316672 [Google Scholar]
 23. Junghanns, Uwe
  2002 Klitische Elemente im Tschechischen: eine kritische Bestandaufnahme. Linguistische Beiträge zur Slavistik IXed. byThomas Daiber, –. München: Sagner.
  [Google Scholar]
 24. Karlík, Petr
  2017 Přechodník. Nový encyklopedický slovník češtinyed. byPetr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 25. Kosek, Pavel
  2017 Vývoj českých klitik. Nový encyklopedický slovník češtinyed. byPetr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 26. 2011Enklitika v češtině barokní doby. Brno: Host.
  [Google Scholar]
 27. Kosek, Pavel, Radek Čech & Olga Navrátilová
  2020 The Influence of the Latin Pretext on the Word Order of Pronominal Enclitics in the 1st Edition of the Old Czech Bible. Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntaxed. bySandra Birzera & Imke Mendoza, –. Berlin: de Gruyter Mouton.
  [Google Scholar]
 28. 2018a Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce. Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerkyed. byPetr Malčík, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 29. 2018b Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. Slavia:.–.
  [Google Scholar]
 30. Kosek, Pavel, Radek Čech, Olga Navrátilová & Martin Horák
  2020a Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické:.–.
  [Google Scholar]
 31. 2020b Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické:.–.
  [Google Scholar]
 32. Kosek, Pavel, Radek Čech, Olga Navrátilová & Ján Mačutek
  2018a On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics:–.
  [Google Scholar]
 33. 2018b Word Order of Reflexive in Finite Verb Phrases in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis:.–. 10.4467/20834624SL.18.017.8853
  https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.017.8853 [Google Scholar]
 34. Kučera, Doman
  2020 Slovosled se ve frázi VF v Sýkorově překladu Matoušova evangelia. Master’s thesis: Masaryk University, Brno. Avalaible athttps://is.muni.cz/th/o20fg/Anotace_Mt_Syk09.pdf?info=1
  [Google Scholar]
 35. Kyas, Vladimír
  1997Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad.
  [Google Scholar]
 36. Lenertová, Denisa
  2001 On Clitic Placement: Topicalization and CP-Structure in Czech. Current Approaches to Formal Slavic Linguisticsed. byPeter Kosta & Jens Frasek, –. Berlin: Peter Lang.
  [Google Scholar]
 37. Migdalski, Krzysztof
  2016Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages. Wrocław: Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego.
  [Google Scholar]
 38. Mathesius, Vilém
  1947Spisovná čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich.
  [Google Scholar]
 39. Navrátilová, Olga, Pavel Kosek, Radek Čech & Martin Horák
  2020 Slovosled pronominálních forem mi, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh. Bohemistyka:. –.
  [Google Scholar]
 40. Pajović, Nemanja
  2020 Slovosled pronominálních enklitik ve staročeském Pasionálu. Master’s thesis: Masaryk University, Brno. Avalaible at 〈https://is.muni.cz/auth/th/z9d41/〉.
  [Google Scholar]
 41. Palková, Zdena
  1994Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.
  [Google Scholar]
 42. Pancheva, Roumyana
  2005 The Rise and Fall of Second-Position Clitics. Natural Language and Linguistic Theory:.–. 10.1007/s11049‑003‑2510‑y
  https://doi.org/10.1007/s11049-003-2510-y [Google Scholar]
 43. Panevová, Jarmila & Petr Karlík
  2017 Reflexivní sloveso. Nový encyklopedický slovník češtinyed. byPetr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 44. Pergler, Jiří
  2016 K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní. Slovo a slovesnost:.–.
  [Google Scholar]
 45. Radanović-Kocić, Vesna
  1996 The Placement of Serbo-Croatian Clitics: A Prosodic Approach. Approaching Second: Second Position Clitics and Related Phenomenaed. byAaron Halpern & Arnold Zwicky, –. Stanford: CSLI Publications.
  [Google Scholar]
 46. Šlosar, Dušan
  1981Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno: UJEP.
  [Google Scholar]
 47. The Clementine Vulgate Project
  The Clementine Vulgate Project. Avalaible atvulsearch.sourceforge.net/
 48. Toman, Jindřich
  2004 Ertlova diskuse českých klitik. Čeština – univerzália a specifika 5ed. byZdeňka Hladká & Petr Karlík, –. Brno: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 49. 2000 Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích. Čeština – univerzália a specifika 2ed. byZdeňka Hladká & Petr Karlík, –. Brno: Masarykova univerzita.
  [Google Scholar]
 50. Uhlířová, Ludmila, Petr Kosta & Ludmila Veselovská
  2017 Klitikon. Nový encyklopedický slovník češtinyed. byPetr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 51. Uličný, Oldřich
  2017 Český pravopis. Nový encyklopedický slovník češtinyed. byPetr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 52. Večerka, Radoslav
  1989Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax I, Die lineare Satzorganisation. Freiburg i. Br: Weiher.
  [Google Scholar]
 53. Večerka, Radoslav & Dušan Šlosar
  2017 Vývoj českých klitik. Nový encyklopedický slovník češtinyed. byPetr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, –. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  [Google Scholar]
 54. Vintr, Josef
  2008 Bible (staroslověnský překlad, české překlady). Lexikon české literatury. 4/II U–Ž, Dodatky A–Řed. byLuboš Merhaut , –. Praha: Academia.
  [Google Scholar]
 55. Zaliznjak, Andrej
  2008Drevněrusskije enklitiki. Moskva: Jazyki slavjanskich kuľtur.
  [Google Scholar]
 56. Zikánová, Šárka
  2009Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500-1620). Praha: Karolinum.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/jhl.21029.cec
Loading
/content/journals/10.1075/jhl.21029.cec
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keywords: Bible translation ; word order ; Czech language ; reflexive sě/se ; enclitic ; diachrony ; clitic
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error