1887
Volume 6, Issue 1
 • ISSN 2210-2116
 • E-ISSN: 2210-2124
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Old Finnish (1540–1809) shows variation between non-promotional and promotional passives. Historically, there is reason to suppose that the Finnic passive was originally promotional and that a shift to a non-promotional passive already took place during Proto-Finnic times. At first sight, the Old Finnish promotional passive could be based on contact with German, Swedish, and the classical languages — but it could also be a Proto-Finnic remnant conserved partially through these language contacts. To ascertain which is the case, I apply the notion advanced by Timberlake (1977) that a syntactic process of reanalysis and extension will first proceed in contexts which are least marked from the viewpoint of the new analysis, to a corpus of Old Finnish texts. The result is that some texts do indeed exhibit a stepwise generalization of non-promotional passives with, for example, indefinite and divisible arguments. This generalization is restricted to non-periphrastic passives: periphrastic passives are generally promotional. I argue that this state of affairs is best explained by assuming that a Proto-Finnic promotional passive remained in use in the language of the Finnish educated elite until early Old Finnish times, and that the non-promotional passive of Old Finnish is innovative.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/jhl.6.1.02des
2016-09-12
2024-06-20
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. 1526 Swedish New Testament = Thet nyia Testamentit på Swensko af år 1526. runeberg.org/nt1526/
  [Google Scholar]
 2. Agricola, Rucouskiria, 1544 = Mikael Agricolan Teokset osa I, Porvoo: Werner Söderström OY 1987. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/agricola/agri2ut1_rdf.xml
  [Google Scholar]
 3. A = Agricola, Se Wsi Testamenti, 1548 = Mikael Agricolan Teokset osa II, Porvoo: Werner Söderström OY 1987. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/agricola/agri2ut1_rdf.xml
  [Google Scholar]
 4. B = Biblia: Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi, 1642. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 15.12.2006. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/biblia/biblia_coll_rdf.xml
  [Google Scholar]
 5. Martti, Kristoffer kuninkaan maanlaki, ?1580 = Setälä, E.N. , Nyholm. M. (ed.) 1905: Legisterium Sveciae Christophorianum 1 Codex Holmiensis B 96. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 82. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/lait/lait_coll_rdf.xml
  [Google Scholar]
 6. S = Parvio, Martti (ed.): Ericus Erici. Postilla I and II. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990 [1988].
  [Google Scholar]
 7. Almqvist, Ingrid
  1987Om objektsmarkering vid negation i finskan. (Studia Fennica Stockholmiensia 1). Stockholm: Almqvist and Wiksell.
  [Google Scholar]
 8. Anttila, Raimo
  1989Historical and Comparative Linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory 6). Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 9. Barðdal, Jóhanna & Valéria Molnár
  2003 The Passive in Icelandic—Compared to Mainland Scandinavian. Structures of Focus and Grammatical Relations. ed. by Jorunn Hetland & Valéria Molnár , 231–260. Tübingen: Max Niemeyer. doi: 10.1515/9783110949483.231
  https://doi.org/10.1515/9783110949483.231 [Google Scholar]
 10. Barðdal, Jóhanna , Thórhallur Eythórsson , & Tony Kim Dewey
  2014 Alternating Predicates in Icelandic and German: A Sign-Based Construction Grammar Account. Working Papers in Scandinavian Syntax93. 51–101.
  [Google Scholar]
 11. De Smit, Merlijn
  2006Language Contact and Structural Change. An Old Finnish Case Study. (Studia Fennica Stockholmiensia 8). Stockholm: Almqvist and Wiksell.
  [Google Scholar]
 12. 2010 On Some Problems of Old Finnish Syntax. Sanoista kirjakieliin: Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 259)ed. by Sirkka Saarinen , Kirsti Siitonen & Tanja Vaittinen , 113–128. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
  [Google Scholar]
 13. 2011 The Polypersonal Passives of Old Finnish. Finnisch-Ugrische Mitteilungen34. 51–73.
  [Google Scholar]
 14. Denison, Norman
  1957The Partitive in Finnish (Annales Academiae scientiarum Fennicae Series B 108). Helsinki: Suomalainen tiedeakademia.
  [Google Scholar]
 15. Fanego, Teresa
  2004 On Reanalysis and Actualization in Syntactic Change: The Rise and Development of English Verbal Gerunds. Diachronica21: 1. 5–55. doi: 10.1075/dia.21.1.03fan
  https://doi.org/10.1075/dia.21.1.03fan [Google Scholar]
 16. Givón, Talmy
  2001aSyntax. An Introduction. Volume1. Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 17. 2001bSyntax. An Introduction. Volume2. Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 18. Hakulinen, Lauri
  1979Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, lisätty ja ajanmukaistettu painos. Keuruu: Otava.
  [Google Scholar]
 19. Hakulinen, Auli
  1982 Subjektikategoria vai nominaalijäsenten subjektimaisuus. Lauseenjäsennyksen perusteet. Seminaari Seilissä 9.10.9.1982ed. by Kaisa Häkkinen , 17–33. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys.
  [Google Scholar]
 20. Hakulinen, Auli , Maria Vilkuna , Riitta Korhonen , Vesa Koivisto , Tarja-Riitta Heinonen , & Irja Alho
  eds. 2008Iso suomen kieliopin verkkoversio. scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
  [Google Scholar]
 21. Harris, Alice C. & Lyle Campbell
  1995Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. (Cambridge Studies in Linguistics 74). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511620553
  https://doi.org/10.1017/CBO9780511620553 [Google Scholar]
 22. Häkkinen, Kaisa
  1994Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. Porvoo: Werner Söderström OY.
  [Google Scholar]
 23. 1997 Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen?Sananjalka39. 31–53.
  [Google Scholar]
 24. 2001 Millaista oli keskiajan suomi. Congressus Internationalis Fenno- Ugristarum9parsIV. 320–327. Tartu.
  [Google Scholar]
 25. Ikola, Osmo
  1959 Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Sananjalka1. 39–60.
  [Google Scholar]
 26. 1966 “Päästä meitä pahasta”: eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys. Sananjalka8. 28–38.
  [Google Scholar]
 27. 1968 Zum Objekt in den ostseefinnischen Sprachen. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum2parsI. 187–195. Helsinki.
  [Google Scholar]
 28. Inaba, Nobufumi
  2007 Vanhan kirjasuomen asema diakronisessa kielentutkimuksessa: tapaus datiivigenetiivi. Virittäjä111. 582–590.
  [Google Scholar]
 29. Itkonen, Terho
  1974 Ergatiivisuutta suomessa (1). Virittäjä78. 379–398.
  [Google Scholar]
 30. 1980 Spesies suomessa ja germaanisissa kielissä. Virittäjä84. 27–38.
  [Google Scholar]
 31. Itkonen-Kaila, Marja
  1992 “Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda.” Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen raamatunsuomennokseen. Virittäjä96. 137–164.
  [Google Scholar]
 32. 1997Mikael Agricolan Uusi Testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. Suomi 184. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  [Google Scholar]
 33. Kallio, Petri
  2012 The Prehistoric Germanic Loanword Strata in Finnic. A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 266)ed. by Riho Grünthal & Petri Kallio , 225–238. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
  [Google Scholar]
 34. Kettunen, Lauri
  1943Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 86). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
  [Google Scholar]
 35. Kouri, Erkki
  1984Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin Postillan lähteet. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 129). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.
  [Google Scholar]
 36. Lees, Aet
  2006 The Undergoer in Passive Clauses in Estonian and Finnish. Selected Papers From the 2005 Conference of the Australian Linguistic Societyed. by Keith Allan . Australian Linguistic Society. Available atwww.als.asn.au/.
  [Google Scholar]
 37. Lehikoinen, Laila & Silvia Kiuru
  1989Kirjasuomen kehitys. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  [Google Scholar]
 38. Lehtinen, Tapani
  1984Itämerensuomen passiivin alkuperästä. Suomi 129. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  [Google Scholar]
 39. 1985 Vanhan persoonallisen passiivin jatkajiako?Virittäjä76. 270–289.
  [Google Scholar]
 40. 2007Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. (Tietolipas 215). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  [Google Scholar]
 41. Leinonen, Marja
  2000 Evidentiality in Komi Zyryan. Evidentials: Turkic, Iranian and Neighbouring Languagesed. by Lars Johanson & Bo Utas , 419–440. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: 10.1515/9783110805284.419
  https://doi.org/10.1515/9783110805284.419 [Google Scholar]
 42. Merimaa, Heidi
  2007 Mikael Agricolan kielen muoto- ja lauserakenteen erikoispiirteitä. Agricolan aikaed. by Kaisa Häkkinen & Tanja Vaittinen , 103–117. Helsinki: BTJ Kustannus.
  [Google Scholar]
 43. Muli, Eeva
  2003Om den svenska syntaxens inflytande i texter skrivna på tornedalälvsmeänkieli. Lisensiaattityö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  [Google Scholar]
 44. Nau, Nicole
  1995Möglichkeiten und Mechanismen kontaktbewegten Sprachwandels. Unter besonderer Berücksichtigung des Finnischen. München: LINCOM.
  [Google Scholar]
 45. Ojajärvi, Aulis
  1950Sijojen merkitystehtävistä Itä-Karjalan Maaselän murteissa. Nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi ja partitiivi. Vertaileva funktio-opillinen tutkimus (Suomalais- Ugrilaisen Seuran Toimituksia 97). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
  [Google Scholar]
 46. Ojansuu, Heikki
  1909Mikael Agricolan kielestä. Suomi IV: 7. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  [Google Scholar]
 47. Palkki, Riitta , Petri Lauerma , & Pirkko Kuutti
  2009 Historiallinen löytö: Rudimenta—uusi suomen varhaiskielioppi. Virittäjä113. 2–17.
  [Google Scholar]
 48. Posti, Lauri
  1961 Itämerensuomalaisen verbitaivutuksen kysymyksiä. Virittäjä65. 351–365.
  [Google Scholar]
 49. 1975 Fragen der ostseefinnischen Verbalflexion II. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum3ParsI. 327–334. Tallinn.
  [Google Scholar]
 50. Remes, Hannu
  1983Viron kielioppi. Porvoo: Werner Söderström OY.
  [Google Scholar]
 51. Ritter, Ralf-Peter
  1989Untersuchungen zum Partitiv im Wepsischen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 26). Wiesbaden: Harrassowitz.
  [Google Scholar]
 52. Sammallahti, Pekka
  1977 Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. Virittäjä81. 119–136.
  [Google Scholar]
 53. Sands, Kristina & Lyle Campbell
  2001 Non-Canonical Subjects and Objects in Finnish. Non- Canonical Marking of Subjects and Objects. ed. by Alexandra Aikhenvald , Robert Dixon , & Masayuki Onishi , 251–305. Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/tsl.46.10san
  https://doi.org/10.1075/tsl.46.10san [Google Scholar]
 54. Setälä, Emil Nestor
  1883Lauseopillinen tutkimus Koillis-Satakunnan kansankielestä. Suomi II: 16. 1–235.
  [Google Scholar]
 55. Shore, Susanna
  1988Onko suomessa passiivia? (Suomi 133). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  [Google Scholar]
 56. Siro, Paavo
  1957 Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana. Virittäjä61. 181–190.
  [Google Scholar]
 57. Suojanen, Matti Kalevi
  1977Mikael Agricolan teosten indefiniittipronominit: totalitiivit (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 334). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  [Google Scholar]
 58. Szabó, László
  1965 Der Partitiv, der Nominativ und der Genitiv Singular als Objektskasus im Wotischen. Ural-Altaische Jahrbücher36. 57–71.
  [Google Scholar]
 59. Timberlake, Alan
  1977 Reanalysis and Actualization in Syntactic Change. Mechanisms of Syntactic Changeed. by Charles N. Li , 141–177. Austin: University of Texas Press.
  [Google Scholar]
 60. Tveite, Tor.
  2004The Case of the Object in Livonian. A Corpus Based Study. (Castrenianumin Toimitteita 62). Helsinki: Finno-Ugrian Department of Helsinki University.
  [Google Scholar]
 61. Vähämäki, Börje
  1984Existence and Identity. A Study of the Semantics and Syntax of Existential Sentences in Finnish (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut 99). Åbo: Åbo Akademi.
  [Google Scholar]
 62. VVKS = Forsman-Svensson, Pirkko 2011Virtuaalinen vanha kirjasuomi. www.vvks.info/.
  [Google Scholar]
 63. Wande, Erling
  1978 Ackusativmarkering i högfinskan och tornedalsfinskan. Fenno-Ugrica Suecana1.
  [Google Scholar]
 64. Zaenen, Annie , Joan Maling , & Höskuldur Thráinsson
  1985 Case and Grammatical Functions: The Icelandic Passive. Natural Language and Linguistic Theory3. 441–483. doi: 10.1007/BF00133285
  https://doi.org/10.1007/BF00133285 [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/jhl.6.1.02des
Loading
/content/journals/10.1075/jhl.6.1.02des
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error