1887
Volume 1, Issue 3
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

En 1975 oni festis la centjaran datrevenon de la unua afrikanslingva asocio, la kvindek-jaran kunoficialecon de la afrikansa, kaj la inauguron de monumento al la lingvo. Estis jaro de lingvofesto, la unua tia jaro depost 1959, kiam oni festis la kvindekjar-igon de la Akademio. En tiu jaro disponigis jam la baza stoko da tehnikaj vortaroj. Poste venis stadio de maturigo, de elprovo kaj ampleksigo. La prezidanto de la atom-energia konsilantaro de Sudafriko, Roux, resumas tiun epokon kaj klarvide perceptas novan epokon de malfacilo por la afrikansa - nur jaron post la apero de la referajo eksplodis nigra protesto kontrau la deviga instruado pere de la afrikansa, kaj ce blanka poeto audigis priploro pri la perdo de la afrikansa favore al la angla, tra interstupo de intermiksigo.Per frapaj, trafaj ekzemploj Roux montras la avantagojn de planita lingvo. La afrikansa, per planado de fakuloj, povas krei science valorajn distingojn, kiuj ne ekzistas, ekzemple, en la angla. Gi forigas tradiciajn erarojn kaj misperceptojn, kiuj trovigas en la anlga. Tial gi permesas al la afrikanslingvuloj pensi kaj percepti en sia propra lingvo en la plej disvolviginta fako de la fizika scienco. En la artikolo de Roux parolas aktiva praktikanto de la lingvoplanado.La referajo de C.v.d.M. Brink statistike esploras la uzadon de la du oficialaj lingvoj en diversaj fakrevuoj kaj universitataj tekstoj. La afrikansa estas majoritata en agrikul-turo kaj psikologio. Inter la natursciencoj gi plej prosperas en la fizikoUnu grava artikolo, de E. Raidt, pritraktas la akre debatitan demandon pri la german-eco au kreoleco de la afrikansa. Sed pli taugus recenzi gin en iu lingvistika revuo.Fine, E.P. Groenewald montras la disvolvigon de la afrikansa kiel perilo de la biblio. La unua norma eldono de la biblio estas el 1933 sed jam parte eksmoda. Li ofertas specimenon de pli moderna traduko.Konklude, la Akademio per ci tiu kolekto pruvas la aserton, ke (lau la titolo) la afrikansa estas por gi serioza afero. Nun, gi devas subteni socilingvistikan esploron de la fakta lingvokonduto en multlingva lando.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.1.3.13woo
1977-01-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.1.3.13woo
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error