1887
Volume 12, Issue 2
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

SHRNUTÍAmerická čeština Čecho-Američanů první generaceShrnutí článku v češtině. Tématem článku je jazyk prnvní generace češkých přistěhovalců žijících na zemědělských usedlostech v Nebrasce. Článek si všímá jazykových a společenských faktorů, které se určitým způsobem projevily ve vývoji americké Češtiny. Autor se zaměruje na jazyk úzce definovatelné jazykové skupiny, jejíž mluvčí jsou přibližně stejně staří, mají podobné vzdělání a puvod a žijí ve stejném prostředí. Na základě způsobu vyjadřování a odchylek od tzv. běžně mluvené češtiny je možno tyto mluvčí rozdělit na plynně hovořící, velmi schopné mluvčí a nedokonalé mluvčí. Rozdíly mezi těmito trěmi skupinami se projevují ve slovní zásobě i gramatice. Tato studie si klade za cíl zhodnotit dlouhodobý sociálně lingvistický vliv angličtiny na americkou češtinu první generace mluvčích. Vliv angličtiny je nepopiratelný, ale zároveň se v americké Češtině objevují rysy společné dalším jazykům, rozvíjejícím se v izolaci, tzn. bez přímého vlivu rodného jazyka emigrantů.RESUMOUsona čehá lingvo de la unua generacio: Socilingvistika etiketoLa artikolo pritraktas la lingvajon de la unua generacio de usončehaj enmigrintoj, vivantaj en kamparaj komunumoj de la ŝtato Nebrasko. La aǔtoro esploras lingvajn kaj sociajn faktorojn evidentajn en la evoluo de la usona cena lingvo, uzata de klare difinita grupo de parolantoj kun samaj aĝe, deveno kaj medio. Lau flueco kaj devojiĝoj de la tradicia cena, oni povas distingi en tiu malvasta grupo de parolantoj plene kompetentajn, kapablajn kaj neperfektajn parolantojn. La diferencoj inter la tri brancoj de parolantoj aperas kaj en la leksikono kaj en la gramatiko. La studo celas taksi la socilingvistikan efikon de la angla lingvo ce usona ceha lingvo de la unua generacio tra periodo de inter sesdek kaj okdek jaroj. Malgrau la eksterduba angla influo, la usona ceha havas komunajn karakterizajojn kun aliaj enklavaj lingvoj, kiuj evoluas izolitaj ekster la cefa fluo de lingva evoluo.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.12.2.01eck
1988-01-01
2023-09-24
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.12.2.01eck
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error