1887
Volume 18, Issue 1
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

SAMENVATTINGDe politiek van veeltaligheid en het onderwijs in Balochistan (Pakistan)In dit artikel wordt de situatie van meertaligheid in Balochistan (een provincie in het Westen van Pakistan) beschreven. Er is in 1989 vooral op politieke gronden besloten drie minderheidstalen in te voeren als instructietaal in het lager onderwijs: het Pashto, Baluchi en Brahvi. Deze beslissing heeft geleid tot een crisis vanwege belemmeringen op economisch, politiek, linguïstisch en educatief gebied om dit beleid gestalte te geven. Deze belemmeringen worden geanalyseerd. De auteur heeft in Quetta, de hoofdstad van Balochistan, gegevens verzameld. Het in veel met name westerse landen als ideaal beschouwde beleid locale talen als instructietaal te gebruiken in het lager onderwijs, blijkt in Balochistan vooralsnog niet haalbaar te zijn.RESUMOLa politiko de multlingveco kaj la edukado en BaločioEstas priskribata la multlingveco en Baloĉio (provinco en okcidenta Pakistano). Oni tie en 1989 decidis, cefe pro politikaj kaüzoj, enkonduki la tri lingvojn pastua, baloca kaj brahva kiel instrulingvojn en la baza edukado. Pro ekonomiaj, politikaj, lingvaj kaj edukaj malhelpoj en la realigo de tiu politiko, la decido kaüzis krizon. Tiuj malhelpoj estas analizataj. La aütoro kolektis informojn en Kveto, la cefurbo de Baloĉio. La politiko, konsiderata idealo en multaj precipe okcidentaj landoj, laü kiu oni uzu la lokajn lingvojn kiel instrulingvojn en la baza edukado, montrigas en Baločio esti en la nunaj kondiĉoj nerealigebla.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.18.1.05hui
1994-01-01
2023-09-30
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.18.1.05hui
Loading
  • Article Type: Other
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error