1887
Volume 18, Issue 2
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

SAMENVATTINGNationalistisch Vlaanderen en de Europese UnieDe Vlaams-nationalisten zijn om twee redenen tegen de Europese eenmaking gekant. Ten eerste zal als gevolg van de Europese functie van Brussel het aantal buitenlanders in en rond de hoofdstad verder toenemen. In Brussel zelf geraakt de Vlaamse minderheid daardoor nog meer in de verdrukking. In de periferie wordt de lokale bevolking geconfronteerd met een nieuwe, anderstalige elite die zich niet aanpast.Ten tweede zal in het Europa zonder grenzen de rol van het Engels steeds belangrijker worden. De Europese Gemeenschap zou enkel in efficiëntie en profijt geïnteresseerd zijn en bijgevolg de talige diversiteit binnen haar grenzen als hinderlijk ervaren. Dat de EG de facto de positie van het Engels in Europa versterkt, blijkt wellicht het duidelijkst uit het feit dat als gevolg van het Erasmus-programma het aantal cursussen in het Engels aan de Vlaamse en Nederlandse universiteiten de jongste jaren sterk gestegen is.Niet alleen de Vlaams-nationalisten, maar ook het officiële Vlaanderen stelt zich defensief op, veel defensiever dan het officiële Nederland. Het officiële Nederland voelt zich helemaal niet bedreigd. De Vlamingen proberen nu via allerlei Algemeen-Nederlandse verenigingen en stichtingen hun taalnationalisme naar Nederland te exporteren. Ze boeken daar zelfs een zeker succes bij.Het Algemeen-Neerlandisme misbruikt Maastricht om zijn eigen project, de Nederlanden, te promoten: samen tegen het Europese monster en tegen het Engels.Natuurlijk is het Nederlands sterk genoeg om de Europese uitdaging aan te kunnen. Het Nederlands is nog nooit zo sterk geweest. En wat Brussel betreft: de Vlaamse aanwezigheid is er gewaarborgd; Brussel is de enige internationale stad waar de Vlamingen politiek beschermd worden.Vlaanderen en Nederland moeten resoluut voor Maastricht kiezen omdat de Europese eenmaking het enige mogelijke antwoord is op de enge nationalismen die overal de kop opsteken. De enige formule ook die ons een multiculturele toekomst kan garanderen. De culturele paragraaf in het verdrag en het Comité van de Regio's vormen belangrijke stappen vooruit.RESUMONaciisma Flandrio fronte al EuropoLa flandraj naciistoj kontraŭas la unuigon de Europo pro du kaŭzoj. Unue pro la europa funkcio de Bruselo la nombro de eksterlandanoj en kaj cirkaŭ la cefurbo plu kreskos. Per tio la situacio de la flandra minoritato en Bruselo farigos eĉ pli malavantaga. Ekster la urbo la loka logantaro pli kaj pli frontas novan, alilingvan kaj ne adaptigeman eliton.Due en la senlima Eŭropo la angla akiros pli kaj pli gravan rolon. Lau ili, la Europa Komunumo interesigas nur pri efikeco kaj prolito kaj do trovas sian lingvan diversecon malhelpa. Ke EK fakte plifortigas la rolon de la angla en Eŭropo, farigas plej evidente per tio, ke pro la Erasmus-pro-gramo la kursoj instruataj per la angla en flandraj kaj nederlandaj universitatoj en la lastaj jaroj grave plimultigis.Ne nur la flandraj naciistoj, sed ankaŭ la flandraj oficialuloj sin tenas defende, multe pli defende ol la nederlandaj oficialuloj. Ĉi-lastaj tute ne sentas minacataj. La flandroj nuntempe — ec kun ioma sukceso — provas transmeti sian lingvan naciismon al Nederlando pere de aro da komunnederlandaj asocioj kaj fondajoj.La komunnederlandismo misuzas Maastricht-on por antaŭenpusi sian propran projekton, La Malaltajn Landojn: komune kontraŭi la europan monstron kaj la anglan.Evidente la nederlanda estas sufiĉe forta por elteni la europan defion. Gi neniam antaŭe estis tiel forta kiel nun. Kaj se temas pri Bruselo: la flandra ceesto tie estas garantiita; Bruselo estas la sola internacia urbo, kie la flandroj estas politike protektataj.Flandrio kaj Nederlando fervore subtenu Maastricht-on, ĉar la unuigo de Eŭropo estas la sola ebla respondo al la malicaj naciismoj, kiuj ĉie burgonas. Gi ankaŭ estas la sola recepto, kiu povas garantii multkulturan estonton. La kultura paragrafo en la traktato de Maastricht kaj la Regiona Komitato estas gravaj antaŭenpasoj.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.18.2.02dep
1994-01-01
2024-05-19
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.18.2.02dep
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error