1887
Volume 2, Issue 3
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

La literaturo pri la dulingva edukado ne donis sufican atenton al la socia situacio, en kiu infano akiras sian propran lingvon. Ci tiu nova esplorkampo provizas la fokuson de la tuta monografio.La lingvo eniras unu koheran kaj funkcikapablan sistemon nur tiam, kiam la homa infano ekzistas kaj kreskas en unu socia medio (vidu capitrojn 1 kaj 2). Tiuj procedoj produktas unusolan, malsimplan kapablon je pluraj lingvoj. La socia uzo de la scio de lingvo-teorio kaj ebleco de tia esplorado por la socilingvistiko estas centra temo de ci tiu monografio. La infano kaj gia cirkaüajo (vidu capitron 3) estas biografia raporto pri la socia kresko de la filo de Fantini: anekdota rakonto informa kaj interesa. La teoriaj demandoj rilataj al la infano kaj ties lingvoakiro (vidu capitron 4) levas multajn interesajn demandojn. Jen kelkaj: la ebleco de la infano diferencigi kaj paroli unu au du lingvojn; la lingvaj elektoj; la etnografio de la komunikado; la formado de sociaj roloj; la privata parolado; la koncepto de la memo; kaj problemoj de stiloj lingvaj.La aütoro donas superrigardon al la lingva kresko de la infano (vidu capitron 5) kaj la koncepto de la lingva interveno estas emfazata. Malfelice, li ne uzas la metodon de erar-analizo, kun suficaj detaloj. La resumo de la eltrovoj de la procedo de ensociigo (vidu capitron 6) konkludas la monografion.Prikonsiderante ci tiun novan esploron, ni perceptas la intelektan valoron de la verko. Gi levas multajn novajn teoriajn demandojn por la fakoj sociologio, psikologio, pedagogio kaj lingvistiko. Kvankam la esplorata infano lernis iom da Esperanto, la detaloj ne suficas. Studo pri la akiro de Esperanto ce infanoj devus esti de grandega intereso, sed dependos plejparte de la sociologia teorio kaj de la demandoj, kiuj formas la centran temon de la monografio.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.2.3.06stc
1978-01-01
2023-09-24
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.2.3.06stc
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error