1887
Volume 22, Issue 1
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

TSHOBOKODitogamaano tsa Puo mo BotswanaDitogamaano tsa puo go rewa fa go duwa letsholo la go dira gore batho ba tseye puo nngwe ka tsela nngwe mabapi le go e ithuta, go e kwala, kgotsa tiriso ya yone puo eo (Cooper 1989: 45). Maikaelelo a pampiri e, ke go sekaseka ditiro tsa Lekgotla la Sechaba la Puo ya Setswana mabapi le megopolong e e tswang mo ditshekatshekong tsa mafatshefatshe tsa ditogamaano tsa puo, ele maiteko a go tlhaloganya mathata a Lekgotla le. Pampiri e, e leka go supa gore megopolo e e tswang mo ditshekatshekong tsa mafatshefatshe e ka thusa jang go tlhabolola ditiro tsa Lekgotla le. Ka bokhutshwane, megopolo e e a tlhalosiwa, go baa go bolelwa gore Lekgotla le le simologile jang, maikaelelo a lone ke eng, mme le mathata a lone a a nankolwa. Sa bofelo, mabapi le megopolo ya ditshekatsheko, go ntshiwa kgakololo ya se se ka dirwang go ka tlhabolola ditogamaano tsa ditiro tsa puo mo Botswana. Tse di tlhokang kgato e e bofefo mo ditogamaanong tsa puo ya Setswana, ke tiriso le go rutwa ga yone, ebile di tshwanelwa ke go mekwamekwa mmogo bobeding jwa tsone, ka nako ele nngwe fela.RESUMOLingvoplanado en BotsvanoLingvoplanado rilatas al "intenca klopodo influi la konduton de aliaj personoj koncerne la akiron, strukturon kaj funkcian distribuon de iliaj lingvaj kodoj" (Cooper 1989: 45). La celo de tiu ci referajo estas meti la agadon de la Nacia Secvana Lingva Konsilio (NSLC), lingvoplana organizajo en Botsvano, en la kuntekston de la aktuala lingvoplana teorio por kompreni la lingvoplanajn problemojn de la Konsilio. Gi celas montri kiel la lingvoplana teorio povas animi la agadon de NSLC. La aütoro prezentas simplan teorian kadron, klarigas la originojn, celojn kaj lingvoplanajn problemojn de la Konsilio, kaj fine sugestas, surbaze de la teoria kadro kaj la cititaj problemoj, lingvoplanan modeion por animi lingvoplanan agadon en Botsvano. La plej urgaj kampoj de Secvana lingvoplanado estas statusa kaj akira planado, kaj oni devas samtempe aliri ambaŭ.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.22.1.03nya
1998-01-01
2024-07-22
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.22.1.03nya
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error