1887
Volume 23, Issue 1
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Demandoj en la lingvoplanado kaj la lingvoedukado:Superrigardo el Makao sojle de reiro al la cinia suverenecoKiel Honkongo en 1997, ankaŭ Makao — portugala kolonio borde de la kontinenta Cinio — atendas reiri sub la cinian suverenecon la 20-an de decembro 1999. Tiu ci nova epoko, se anticipe prigojata de iuj partoj de la logantaro de Makao, tamen preskaŭ certe kaŭzos pliajn intemajn kontraŭdirojn kaj krizojn en la jam relative malsimpla multlingva kaj multkultura situacio en tiu ci teritorio, precipe en la sfero de la ling va edukado, kiun regas la Baza Lego 1991 de la Aparta Administra Regiono Makao de la Popola Respubliko de Cinio. Tiu lego dekretas la cinan unu el la oficialaj lingvoj de la teritorio, apud gia nun sola oficiala lingvo, la portugala. La situacion ankaŭ ne helpos, cetere, la fortostrecoj de la nuna registaro de Makao por antaûenigi la instruadon de la portugala. Tiu ci referaĵo prezentas perspektivon pri la aktualaj lingvopolitiko kaj lingvoplanado en Makao kaj pri la lingva situacio, precipe rilate al la lingvoj en la edukado. La staton pri la (laŭ instruilo-elekto) kvar cefaj specoj de lernejoj oni profilas por povi taksi, kun kiagrada efikeco ili kapablas proksimiĝi al siaj deklaritaj celoj, kaj kiajn problemojn starigas por ili la baldaûa reiro al la cinia regado. Oni reliefige diskutas ankaû la konstatojn de eta superrigardo farita en Makao surbaze de demandaroj kaj intervjuoj pri la lingvaj uzo, preferoj kaj sintenoj. La studo pricelis specimenan grupon da mezlernejaj lernantoj kaj instruistoj, da universitataj studentoj kaj lekciistoj, kaj da edukaj administrantoj. Oni finas per rekomendoj, surbaze de tiuj konstatoj, pri strategioj por taŭge trakti kelkajn el la problemoj versajne estigontaj el tiu konflikto-ebliga situacio kaj precipe el gia transira fazo.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.23.1.02iss
1999-01-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.23.1.02iss
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error