1887
Volume 4, Issue 1
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Problemoj de Dulingva Universitata Biblioteko en Nordoeienta OntarioKiel aliloke en nordorienta Ontario, oni trovas dulingvecon ce la Laùrenca Universitato; tie, la biblioteko estas specimena. La urbo Sudbury, plej granda en la nordoeienta Ontario, estas 58% anglalingva, 29% franca, dp, gi respegulas la kanadan nacian ling van mozaikon. Laŭ sia car to la universitato uzas ambaŭ naciajn lingvojn por la instruado.Oni atendas, ke la dungitoj de la universitata biblioteko estu dilingvaj; la posedajoj de la universitato respondas al la dulingva instrua kaj esplora pro-gramo de la universitato; kaj la sistemoj de retrovo de la enhavo de la biblioteko estas dulingvaj. Gis kia grado sukcesas tiu idealo de plene dulingva servo?Unue, la universitato devas varbi dulingvan personaron; profesie, tio estas problemo. Oni atendas, ke la profesia personaro de la biblioteko, kiu komence malmulte scipovas la duan lingvon, kvalifikigos sin en la dua lingvo. Tio certagrade okazis, sed nur post multaj stud- kaj laborhoroj for de la profesia posteno. Estas pli facile, varbi sekretariecan, tehnikan kaj helpan personaron, kiu jam estas dulingva. Sed, se oni emfazas la necesas dulingvecon, ekzistas dangero, ke oni maltrafos aliajn gravajn bezonojn. Pro la plimultedo de la anglalingvaj profesiuloj, la laborlingvo inter la profesiuloj kaj la helpantoj estas kutime la angla.En sia politiko de acetado de libroj, la universitato volas subteni la kursojn, ofertatajn en ambaŭ lingvoj. Fakte aperis dulingva kolekto pri la sociaj sciencoj sed cefe angla kolekto générale. La malmulteco de francaj verkoj rezultas, unue, de manko de plene paralelaj franca kaj angla programoj, kaj due, de la objektiva ekstera manko de franclingva materiaro taŭga, laŭ la instruistaro, al la programoj kaj la studentaro. La registaraj publikaj dokumentoj, tamen, estas plene dulingvaj, laŭ arango kim la nacia registaro. La nuna ekonomia malfacilo krome limigas la acetpovon. Ekzistas dulingva sistemo de retrovo de monografa-Jbj. La universitato faras publikajn anoncojn dulingve, kio aldonas tradukkostojn. La Laŭrenca Universitato frontas la edukajn bezonojn de du apartaj socioing-vistikaj grupoj, laŭ la spirito de la kanada nacia idento.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.4.1.02mou
1980-01-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.4.1.02mou
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error