1887
Volume 7, Issue 2
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

La recenzita libro pritraktas la lingvan situacion en Sovet-Unio el vidpunktoj ling-vistika (klasifiko de la lingvoj en familioj kaj grupoj, tipologia prezento) kaj sociologia.Gi montras la gravecon de la politikaj faktoroj sur diversaj niveloj: difino de "lingvo de USSR" (ekskluzivigas el tiu nocio la lingvoj oficiale uzataj en fremdaj statoj, kiel la germana, pola, greka k.a.); problemo de la averaga formo por la nerusaj lingvoj; ling-va uzado (la situacio estas en multaj okazoj pli diglosia ol dulingvisma). Statistikoj kaj evolutendencoj montras, ke iuj lingvoj (resp. nacioj) efike rezistas al la rusa penetro (armenoj, gruzoj, baltoj, centraziaj nacioj) pro diversaj kaùzoj, dum aliaj estas en-dangerigitaj kaj eble tendencas al formorto.Tiu ci mallonga studo, kun ties ricaj informoj (statistikaj donitajoj, indeksoj rus-lingva kaj franclingva de la lingvoj, lingvoscienca priskribo de la lingvoj kirgiza kaj gruza) estas grava helpilo por la studantoj de la lingva problemo en Sovet-Unio. Gi starigas problemojn, kiujn la tiutemaj sovetiaj libroj generale prisilentas.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.7.2.12duc
1983-01-01
2023-10-04
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.7.2.12duc
Loading
  • Article Type: Book Review
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error