1887
Volume 23, Issue 2
 • ISSN 1018-2101
 • E-ISSN: 2406-4238

Abstract

Our intention in this article is to document and analyse an exceptional period in Flemish linguistic history that has not received a lot of attention thusfar, viz., the 1950s through the 1980s. We will argue that these decades mark a period best described as an era of hyperstandardisation, as they involved a large-scale, propagandistic, scientifically supported and highly mediatised linguistic standardisation campaign that has thoroughly ideologised language use in all corners of Flemish society. We will propose that the Flemish ‘intermediate variety’ () ought probably to be seen as an unmistakeable side-effect of this hyperstandardisation process rather than as a transitional stage on the road to full standardisation or the result of a decline in standardisation efforts. In addition to this, we will propose that discourses of declining standardisation efforts are difficult to reconcile with the recruitment of linguistic standardisation in the new global economy.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/prag.23.2.06jas
2013-01-01
2024-05-21
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Absillis, K
  (2009a) Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970). Antwerp: Meulenhoff-Manteau.
  [Google Scholar]
 2. (2009b) From now on we speak civilized Dutch: The authors of Flanders, the language of the Netherlands, and the readers of A. Manteau. Language and Literature18: 265-280. doi: 10.1177/0963947009105853
  https://doi.org/10.1177/0963947009105853 [Google Scholar]
 3. (2012) Taal tussen tuin en wildernis. Een aanzet tot een historisch-discursieve analyse van het Vlaamse tussentaaldebat. In K. Absillis , J. Jaspers , and S. Van Hoof (eds.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, pp. 67-97.
  [Google Scholar]
 4. Agha, A
  (2003) The social life of cultural value. Language & Communication23: 231-273. doi: 10.1016/S0271‑5309(03)00012‑0
  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0271-5309(03)00012-0 [Google Scholar]
 5. Androutsopoulos, J
  (2010) The study of language and space in media discourse. In P. Auer , and J.E. Schmidt (eds.), Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. Volume I: Theory and Methods. Berlin, New York: de Gruyter, pp. 740-758.
  [Google Scholar]
 6. Auer, P
  (2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque et al (eds.), Perspectives on Variation. Berlin: Mouton De Gruyter, pp.7-42.
  [Google Scholar]
 7. Bal, N
  (1985) De mens is wat hij doet. BRT-memoires. Louvain: Kritak.
  [Google Scholar]
 8. Bauman, R. , and C. Briggs
  (2003) Voices of Modernity. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511486647
  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511486647 [Google Scholar]
 9. Beheydt, L
  (1991a) Dertig jaar taalprogramma's op de radio. In L. Beheydt (ed.), Taal en omroep. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, pp. 37-52.
  [Google Scholar]
 10. (1991b) Dertig jaar taalprogramma's op de televisie. In L. Beheydt (ed.), Taal en omroep. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, pp. 53-63.
  [Google Scholar]
 11. Beniest, H
  (1963) Een nieuwe A.B.N.-film: De eerste Vlaamse kolder. Zomercapriolen. Bouw zesdaagsenummerVIII: 12-13.
  [Google Scholar]
 12. Blancquaert, E
  (1969) Praktische uitspraakleer van de Nederlandse taal. Antwerp: De Sikkel.
  [Google Scholar]
 13. Blommaert, J
  (1999) Language ideological debates. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. doi: 10.1515/9783110808049
  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1515/9783110808049 [Google Scholar]
 14. Bouveroux, J
  (1965) 15 jaar ABN-kernen. 10 jaar Bouw. BouwX: 4-5.
  [Google Scholar]
 15. Cameron, D
  (1995) Verbal Hygiene. London: Routledge.
  [Google Scholar]
 16. Coupland, N
  (2007) Style. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511755064
  https://doi.org/10.1017/CBO9780511755064 [Google Scholar]
 17. Coupland, N. , and T. Kristiansen
  (2011) Critical perspectives on language (de)standardisation. In T. Kristiansen , and N. Coupland (eds.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, pp. 11-38.
  [Google Scholar]
 18. Craps, G
  (2002) De humanisering van het taalbeleid in Vlaanderen. In J. De Caluwe , et al. (eds.), Taalvariatie en taalbeleid. Antwerpen, Apeldoorn: Garant, pp. 69-86.
  [Google Scholar]
 19. Debrabandere, P
  (1998) Het gebruik van verkavelingsvlaams op televisie moet verboden worden. Ja. De Standaard. 10March 1998.
  [Google Scholar]
 20. De Houwer, A
  (2003) Language variation and local elements in family discourse. Language Variation and Change15: 329-349. doi: 10.1017/S0954394503153033
  https://doi.org/10.1017/S0954394503153033 [Google Scholar]
 21. Dejaeger-Wolff, J
  (1965) De Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal. BouwX: 14-15.
  [Google Scholar]
 22. Depoortere, J
  (1968) Vlaams of Nederlands? BouwXIII: 11-13.
  [Google Scholar]
 23. Deprez, K
  (1981) Naar een eigen identiteit: Resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguistisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen. Unpublished dissertation. K.U.Leuven.
  [Google Scholar]
 24. (1999a) De taal van de Vlamingen. In K. Deprez , and L. Vos (eds.), Nationalisme in België. Identiteiten in beweging (1780-2000). Antwerp: Houtekiet, pp. 103-116.
  [Google Scholar]
 25. (1999b) Flemish Dutch is the language of the Flemings. Belgian Journal of Linguistics13: 13-52. doi: 10.1075/bjl.13.03dep
  https://doi.org/10.1075/bjl.13.03dep [Google Scholar]
 26. Deprez, K. , and L. Vos
  (eds.) (1998) Nationalism in Belgium. Shifting Identities, 1780-1995. Basingstoke: Macmillan.
  [Google Scholar]
 27. De Schryver, J
  (2012) Het einde van de tussentaal en de Vlaamse standaardtaaldiscussie. In K. Absillis , J. Jaspers , and S. Van Hoof (eds.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, pp. 141-165.
  [Google Scholar]
 28. De Schutter, G
  (1973) Eksogeen taalgebruik in Zuid-Nederland. Album Willem Pée. Tongeren: George Michiels, pp. 117-123.
  [Google Scholar]
 29. Deumert, A. , and W. Vandenbussche
  (eds.) (2003) Germanic Standardizations: Past to Present. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. doi: 10.1075/impact.18
  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1075/impact.18 [Google Scholar]
 30. De Wever, B
  (1998) ABN-kernen. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 31. Durnez, G
  (1998) Nierop, Maarten van. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 32. Erickson, F
  (2004) Talk and Social Theory. Ecologies of Speaking and Listening in Everyday Life. Cambridge: Polity Press.
  [Google Scholar]
 33. Florquin, J
  (1965a) Hier spreekt men Nederlands. BouwX : 10-11.
  [Google Scholar]
 34. (1965b) Hier spreekt men Nederlands. BouwXI: 36-38.
  [Google Scholar]
 35. (1965c) Hier spreekt men Nederlands. BouwXI: 22-23.
  [Google Scholar]
 36. (1965d) Hier spreekt men Nederlands. BouwXI: 28-29.
  [Google Scholar]
 37. (1965e) Telegramstijl. BouwX: 14-15.
  [Google Scholar]
 38. (1972) Hier spreekt men Nederlands. Deel 4. Hasselt: Heideland-Orbis.
  [Google Scholar]
 39. Geeraerts, D
  (2003) Cultural models of linguistic standardization. In R. Dirven , R. Frank , and M. Pütz (eds.), Cognitive Models in Language and Thought. Ideologies, Metaphors, and Meanings. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 25-68.
  [Google Scholar]
 40. Geeraerts, D. , S. Grondelaers , and D. Speelman
  (1999) Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Amsterdam: Meertensinstituut.
  [Google Scholar]
 41. Geerts, G
  (1968) Particularisme. BouwXIII: 14-18.
  [Google Scholar]
 42. (1974) Tweetaligheid binnen het Nederlands. Ons Erfdeel17: 645-660.
  [Google Scholar]
 43. Geerts, G. , J. Nootens , and J. van den Broeck
  (1980) Opinies van Vlamingen over dialekt en standaardtaal. In G. Geerts , and A. Hagen (eds.), Sociolinguïstische studies. Groningen: Wolters Noordhoff, pp. 233-256.
  [Google Scholar]
 44. Grondelaers, S. , H. Van Aken , D. Speelman , and D. Geeraerts
  (2001) Inhoudswoorden en preposities als standaardiseringsindicatoren. Nederlandse Taalkunde6: 179–202.
  [Google Scholar]
 45. Grondelaers, S. , and R. van Hout
  (2011) The standard language situation in the Low Countries. Journal of Germanic Linguistics23: 199-243. doi: 10.1017/S1470542711000110
  https://doi.org/10.1017/S1470542711000110 [Google Scholar]
 46. Grondelaers, S. , R. van Hout , and D. Speelman
  (2011) A perceptual typology of standard language situations in the Low Countries. In T. Kristiansen , and N. Coupland (eds.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, pp. 199-222.
  [Google Scholar]
 47. Haeseryn, R
  (1998) Vereniging Algemeen Nederlands. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 48. Heelbrem, J
  (1959) Mijn nuchtere schaduw. BouwIV: 9.
  [Google Scholar]
 49. Heidbuchel, H
  (1961) Taalbrievenbus. BouwVII: 11.
  [Google Scholar]
 50. (1962) ABN-woordenboek. Hasselt: Heideland-Orbis.
  [Google Scholar]
 51. (1963a) A.B.N.: Waarom en hoe? Bouw zesdaagsenummerVIII: 6-7.
  [Google Scholar]
 52. (1963b) Taalbrievenbus. BouwVIII: 4.
  [Google Scholar]
 53. (1964) Ons Nederlands. Bouw veertiendaagsenummerIX: 6-7.
  [Google Scholar]
 54. Heller, M. , and A. Duchêne
  (2007) Discourses of endangerment. Sociolinguistics, globalization and social order. In M. Heller , and A. Duchêne (eds.), Discourses of Endangerment. London: Continuum, pp. 1-13.
  [Google Scholar]
 55. Hendrickx, R
  (1998) Het Taalcharter – met toelichting. vrttaal.net/extra/taalcharter.pdf.
  [Google Scholar]
 56. Hermans, T. , L. Vos , and L. Wils
  (1992) The Flemish Movement. A Documentary History 1780-1990. London: Athlone Press.
  [Google Scholar]
 57. Impe, L
  (2006) Een attitudineel mixed-guise onderzoek naar tussentaal in Vlaanderen. Unpublished master thesis. Leuven.
 58. Jaspers, J
  (2001) Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en Tongval53: 129-153.
  [Google Scholar]
 59. (2006) Stylizing standard Dutch by Moroccan boys in Antwerp. Linguistics and Education17: 131-156. doi: 10.1016/j.linged.2006.09.001
  https://doi.org/10.1016/j.linged.2006.09.001 [Google Scholar]
 60. (2009) Inleiding. In J. Jaspers (ed.), De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie. Leuven : Acco, pp. 1-27.
  [Google Scholar]
 61. (2010) Introduction. In J. Jaspers , et al (eds.), Society and Language Use. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 1-20. doi: 10.1075/hoph.7
  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1075/hoph.7 [Google Scholar]
 62. Jaspers, J. , and F. Brisard
  (2006) Verklaringen van substandaardisering. Leuvense Bijdragen95: 35-70.
  [Google Scholar]
 63. Jaspers, J. , and M. Meeuwis
  (2006) Playing with language in a media-promoted standardisation context. Acta Academica Supplementum2: 111-140.
  [Google Scholar]
 64. Kristiansen, T
  (2001) Two standards. One for the media and one for the school. Language Awareness10: 9-24. doi: 10.1080/09658410108667022
  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/09658410108667022 [Google Scholar]
 65. Lebbe, D
  (1997) Exogeen taalgebruik in Vlaanderen: 25 jaar later. Taal en Tongval (themanummer 10): 113-125.
  [Google Scholar]
 66. Leroy, G
  (1960) Sociaal-culturele aspecten van het gebruik van het A.B.N. bij een onderzoek in de provincie Oost-Vlaanderen. Roeselare: School voor Maatschappelijk Dienstbetoon.
  [Google Scholar]
 67. (1961) Sociaal-culturele aspecten van het gebruik van het A.B.N. BouwVI: 10-11.
  [Google Scholar]
 68. Martens, W
  (2006) De memoires. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 69. Meeus, B
  (1974) A diglossic situation: Standard vs dialect. Trier: L.A.U.T.
  [Google Scholar]
 70. Mugglestone, L
  (2003) Talking proper. The rise of accent as a social symbol. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 71. Notte, J. , and M. Scheirlinck
  (2007/8) Lui Vlaams. Interview met Johan Taeldeman. De nieuwe gemeenschap4: 5-8.
  [Google Scholar]
 72. Pauwels, J.L
  (1954) In hoever geeft het Noorden de toon aan? Nu Nog2: 1-9.
  [Google Scholar]
 73. Rampton, B
  (2011) From ‘multi-ethnic adolescent heteroglossia’ to ‘Contemporary urban vernaculars’. Language & Communication31: 276-294. doi: 10.1016/j.langcom.2011.01.001
  https://doi.org/10.1016/j.langcom.2011.01.001 [Google Scholar]
 74. Selinker, L
  (1972) Interlanguage. International Review of Applied Linguistics10: 209–231. doi: 10.1515/iral.1972.10.1‑4.209
  https://doi.org/10.1515/iral.1972.10.1-4.209 [Google Scholar]
 75. Slembrouck, S. , and M. Van Herreweghe
  (2004) Teletekstondertiteling en tussentaal. De pragmatiek van het alledaagse. In J. De Caluwe , et al (eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent: Academia Press, pp. 853-876.
  [Google Scholar]
 76. s.n
  (1952) Het A.B. en de dialecten. Nu Nog2: 10-11.
  [Google Scholar]
 77. (1959a) Eerste Gebod: Realist zijn. BouwIV: 2.
  [Google Scholar]
 78. (1959b) Taalgebruik in pers en radio. Bouw zesdaagsenummer(los nummer). 5.
  [Google Scholar]
 79. (1961a) Pleidooi voor praktische grootnederlandse werking. BouwVI: 3.
  [Google Scholar]
 80. (1961b) Sociaal-culturele aspecten voor het gebruik van het A.B.N. Lager- en Kleuteronderwijs. BouwVII: 10-11.
  [Google Scholar]
 81. (1963) Nog Zomercapriolen. BouwVIII: 5.
  [Google Scholar]
 82. (1964a) Prijskamp. Bouw9: 15.
  [Google Scholar]
 83. (1965a) Bij een lustrum. BouwX: 3.
  [Google Scholar]
 84. (1965b) Galg en rad proza. BouwXI: 12-13.
  [Google Scholar]
 85. (1965c) Het ABN in Vlaanderen 1965. BouwX: 6-7.
  [Google Scholar]
 86. (1965d) Nieuws! BouwX: 14.
  [Google Scholar]
 87. (1965e) Op zieke benen. BouwXI: 1-3.
  [Google Scholar]
 88. . [the editors] (1960) Beschaafde taal, sociale plicht! BouwVI: 2-3.
  [Google Scholar]
 89. . [the editors] (1961a) Geen vaarwel. BouwVII: 2-3.
  [Google Scholar]
 90. . [the editors] (1961b) Nu meer dan ooit! BouwVII: 2-3.
  [Google Scholar]
 91. . [the editors] (1962) Zijn de bouwers moe? BouwVII: 1.
  [Google Scholar]
 92. . [the editors] (1967) Je interesseert je beslist ook ervoor. BouwXIII: 1.
  [Google Scholar]
 93. Simons, L
  (1998) Heideland. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 94. Taeldeman, J
  (1993) Welk Nederlands voor Vlamingen?In L. De Grauwe , and J. De Vos (eds.), Van sneeuwpoppen tot tasmuurtje. Gent: Bond Gentse Germanisten, pp. 9-28.
  [Google Scholar]
 95. Teirlinck, H
  (1951) Beschaafd. Nu Nog1: 10-11.
  [Google Scholar]
 96. van Bezooijen, R.
  (2004) Dialectattitudes in Vlaanderen en Nederland. In J. De Caluwe , et al (eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent: Academia Press, pp. 777-788.
  [Google Scholar]
 97. Van Causenbroeck, B
  (1998) Grauls, Jan. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 98. Vandekerckhove, R
  (2000) Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. Gent: KANTL.
  [Google Scholar]
 99. (2009) Dialect loss and dialect vitality in Flanders. International Journal of the Sociology of Language196/197: 73-97.
  [Google Scholar]
 100. Vandenbussche, W
  (2010) Standardisation through the media. In P. Gilles et al (eds.), Variatio delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp.309-322.
  [Google Scholar]
 101. Van Den Hende, F
  (1965) De leraar op het bankje. BouwXI: 4-5.
  [Google Scholar]
 102. van der Horst, J
  (2008) Het einde van de standaardtaal. Amsterdam: Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 103. Van de Velde, H
  (1996a) Variatie en verandering in het gesproken standaard-Nederlands (1935–1993). Nijmegen: Catholic University of Nijmegen.
  [Google Scholar]
 104. (1996b) Verkavelingsvlaams. Wat is mij dat nu? In R. van Hout , and Kruijsen (eds.), Taalvariaties. Dordrecht: Foris, pp. 261-271.
  [Google Scholar]
 105. Van Hoof, S
  (2013) Feiten en fictie. Een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictieseries op de Vlaamse openbare omroep (1977-2012). Unpublished Ph.D. dissertation. University of Antwerp.
  [Google Scholar]
 106. Van Mechelen, F
  (1960) Algemeen beschaafd Nederlands in het gezin. BouwVI: 6-7.
  [Google Scholar]
 107. van Nierop, M. , and R. Haeseryn
  (1998) Heidbuchel, Hendrik. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 108. Van Waeyenberge, G
  (1961) Beniest verfilmt de boerenkrijg. In de Kempen trompt de hoorn. BouwVII: 8-9.
  [Google Scholar]
 109. Vastesaeger, M
  (1965) Opgepast voor het ABN. BouwX: 4-5.
  [Google Scholar]
 110. Verdegem, L. , and J. Depoortere
  (1968) Interview met dr. Marc Galle. BouwXIII: 4-8.
  [Google Scholar]
 111. Walschap, G
  (1969) De culturele repressie. Hasselt: Heideland-Orbis.
  [Google Scholar]
 112. W.D. [Driessen, W.]
  (1959) Noord-Zuid-Verbinding. BouwIV: 7-8.
  [Google Scholar]
 113. Willemyns, R
  (1996) Pluricentric principles in the standardization of 19th century Dutch. Word – Journal of the International Linguistics Association47: 63-72.
  [Google Scholar]
 114. (2007) De-standardization in the Dutch language territory at large. In C. Fandrych , and R. Salverda (eds.), Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages. T bingen: Gunter Narr Verlag, pp. 265-279.
  [Google Scholar]
 115. Willemyns, R. , and R. Haeseryn
  (1998) Taal. In R. de Schryver , et al (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 116. Willemyns, R. , and W. Daniëls
  (ed.) (2003) Het verhaal van het Vlaams. Antwerp: Standaard.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/prag.23.2.06jas
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Dutch; Enregisterment; Flanders; Standardisation; Tussentaal
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error