1887
Constructing languages and publics
 • ISSN 1018-2101
 • E-ISSN: 2406-4238
Preview this article:

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/prag.5.2.03gal
1995-01-01
2024-06-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anderson, Benedict
  (1983) Imagined communities: Refections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.
  [Google Scholar]
 2. Békés, Vera
  (1991) “Nekünk nem kell a halzsiros atyafisâg” - Egy tudomâny történeti mitosz nyomâban. In J. Kiss and L. Szfits (eds), Tanulmânyok a magyar nyelvtudomâny tórténetének témaköréböl. Budapest: Akadémiai Kiadó, 89-95.
  [Google Scholar]
 3. Beöthy, Zsolt
  (1896) A magyar irodalom kis-tükre. Budapest: Franklin Tärsulat.
  [Google Scholar]
 4. Berend, I. and Gy. Rânki
  (1974) Economic development in East-Central Europe in the 19th and 20th centuries. New York: Columbia University Press.
  [Google Scholar]
 5. Dirks, Nicholas B
  (ed.) (1992) Colonialism and culture. Ann Arbor: University of Michigan Press.
  [Google Scholar]
 6. Fâbiân, Pâl
  (1984) Nyelvmüvelésünk évszâzadai. Budapest: Gondolât.
  [Google Scholar]
 7. Fâbn, Anna
  (1987) .4z irodalom magânélete. Budapest: Magvetö.
  [Google Scholar]
 8. Gal, Susan
  (1991) Bartók’s funeral: Representations of Europe in Hungarian political rhetoric. American Ethnologist18:3.440-58. doi: 10.1525/ae.1991.18.3.02a00020
  https://doi.org/10.1525/ae.1991.18.3.02a00020 [Google Scholar]
 9. Hanâk, Peter
  (1975) Magyarorszâg a Monarchidban. Budapest: Gondolât.
  [Google Scholar]
 10. Hunfalvy, Pâl
  (1875) Jelentések az orientalistâk Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyüléséröl. Értekezések a nyelv es szép tudomânyok köréböl. Magyar Tudomânyos Akadémia, VI, vol. 6.
  [Google Scholar]
 11. (1876) On the study of Turanian language. London.
  [Google Scholar]
 12. Kosâry, D. and G.B. Németh
  (eds.) A magyar sajtó története: 1867–1892. Vol II/2. Budapest: Akadémiai Kiadó.
  [Google Scholar]
 13. Lâncz, Iren
  (1987) Az ûj ortológia korânak âltalânos nyelvészeti nézetei. Ujvidék: Hungarológiai Intézet.
  [Google Scholar]
 14. Lâncz , Irén
  (1991) Imre Sândornak a nyelvröl valott nézetei. In J. Kiss and L. SzOts (eds.), Tanulmânyok a magyar nyelvtudomâny tórténetének témaköréböl. Budapest: Akadémiai, 435-440.
  [Google Scholar]
 15. Németh, Bêla G
  (1970) A szâzadvégi Nyelvör vita. InMü és személyiség. Budapest: Gondolât, 465-520.
  [Google Scholar]
 16. Ölender, Maurice
  (1992) The languages of paradise: Race, religion and philology in the 19th century. Cambridge MA: Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 17. Pinter, Jenö
  (1934) A magyar irodalom története: A magyar irodalom a XIX szâzad utolsó hamiadâban. vol. VII. Budapest.
  [Google Scholar]
 18. Pukânszky, Bêla
  (1921) Herder intelme a magyarsäghoz. Egyetemes Philologien Közlöny1921:35-39.
  [Google Scholar]
 19. Pusztay, Jânos
  (1977) Az “ugor-török hâborû” utân. Budapest: Magvetö.
  [Google Scholar]
 20. Said, Edward
  (1978) Orientalism. New York: Vintage.
  [Google Scholar]
 21. Szarvas, Gabor
  (1893) Keressétek az igazsâgot. Nyelvör22:441-9.
  [Google Scholar]
 22. Szegedy-Maszâk, Mihâly
  (1988) Romanticism in Hungary. In R. Porter , and M. Teich (eds)Romantidsm in national context. New York: Cambridge University Press, 217-239.
  [Google Scholar]
 23. Taylor, Talbot
  (1990) Which is to be master? Institutionalization of authority in the science of language. In J.E. Joseph & T.J. Taylor (eds.), Ideologies of language. New York” Routledg926
  [Google Scholar]
 24. Vâmbéry, Armin
  (1895) A magyarsâg keletkezése es gyarapodâsa. Budapest: Franklin.
  [Google Scholar]
 25. Verdery, Katherine
  (1991) Nattonal uieology under socialism. Berkeley: University of California Press.
  [Google Scholar]
 26. Warner, Michael
  (1990) The letters of the Republic. New York: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 27. Zsigmond, Gábor
  (1977) Hunfalyvy Pál útja az embertudománytól az etnográfiáig. In Gy. Ortutay (ed.), Népi kultúra - népt társadalom. Budapest: Akadémiai Kiadó, 20-251.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/prag.5.2.03gal
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error