1887
Volume 35, Issue 2
 • ISSN 0213-2028
 • E-ISSN: 2254-6774
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

This paper explores two different translation strategies to the issue of sound (operetta) stylisation in the poem “Hermitage” [Pustelnia] by Wisława Szymborska (1981), winner of the Nobel Prize in Literature. The methodology borrows from Gideon Toury’s (19952012), Itamar Even-Zohar’s polysystem theory (19781990). A comparative study of two different translations of the poem conducted by two teams of prominent translators is carried out. This method of exploration intends to reveal the underlying translation mode, the first one towards the text’s accuracy and the second one towards the text’s adequacy.

It is argued that the translators’ domesticating procedures, preeminent in the second translation, succeed in recreating the invariant source sound stylisation and the poem’s discursiveness, though at the expense of the semantics of the original. Relying on polysystem theory, the author concludes with the correspondence between the target texts’ divergent positions in the polysystem and their translation modes, each adopted in a different historical and cultural context.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/resla.20029.god
2022-09-21
2024-06-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Barańczak, S.
  (1994) Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji, z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Poznań.
  [Google Scholar]
 2. Bassnett, S.
  (1998) When is a translation not a translation?InS. Bassnett & A. Lefevere (Eds.), Constructing cultures: essays on literary translation (pp.25–40). Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 3. Berman, A.
  (2009) Przekład jako doświadczenie obcego. InP. Bukowski & M. Heydel (Eds.), Współczesne teorie przekładu (pp.249–264). Wydawnictwo Znak.
  [Google Scholar]
 4. Brajerska-Mazur, A.
  (2012) Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie: Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  [Google Scholar]
 5. Cambridge Dictionary
  Cambridge Dictionary. (n.d.). Pustelnik. InCambridge Dictionary.org. RetrievedJuly 22, 2020, fromdictionary.cambridge.org/pl/dictionary/polish-english/pustelnik
  [Google Scholar]
 6. Cambridge Dictionary
  Cambridge Dictionary. (n.d.). Pustynia. InCambridge Dictionary.org. RetrievedJuly 22, 2020, fromdictionary.cambridge.org/pl/dictionary/polish-english/pustynia
  [Google Scholar]
 7. Coseriu, E.
  (1985) Linguistic competence: what is reality?The Modern Language Review, 80(4), xxv–xxxv. 10.2307/3729050
  https://doi.org/10.2307/3729050 [Google Scholar]
 8. Dąbrowska, K.
  (2013, October23). The poetry of existence. Culture.pl. Retrieved fromCulture.pl/en/article/wislawa_szymborska-the-poetry-of-existence
  [Google Scholar]
 9. Even-Zohar, I.
  (1978) Papers in Historical Poetics. Porter Institute.
  [Google Scholar]
 10. (1979) Polysystem Theory. Poetics Today, 1(1–2, Autumn), 287–310. 10.2307/1772051
  https://doi.org/10.2307/1772051 [Google Scholar]
 11. (1990) Polysystem studies. Poetics Today, 11(1), 45–51. https://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/Even-Zohar_1990--Polysystem%20studies.pdf
  [Google Scholar]
 12. (1997) Factors and dependencies in culture: A revised draft for polysystem culture research. Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, XXIV(1, March), 15–34.
  [Google Scholar]
 13. Genette, G.
  (1976) Mimologique. Voyage en Cratylie. Seuil.
  [Google Scholar]
 14. Grądziel-Wójcik, J.
  (2005) Życie z kropką u nogi. Poetyckie renarracje Wisławy Szymborskiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2(2). cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9cdda06e-a09a-4b40-b779-1815094b6f78/c/Joanna_Gradziel-Wojcik.pdf
  [Google Scholar]
 15. Hejwowski, K.
  (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  [Google Scholar]
 16. Hinton, L., Nichols, J., & Ohala, J.
  (Eds.) (1994) Sound symbolism. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 17. Jacobson, R., & Waugh, R. L.
  (1979) The sound shape of language. Indiana University Press.
  [Google Scholar]
 18. (2002) The sound shape of language. Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110889451
  https://doi.org/10.1515/9783110889451 [Google Scholar]
 19. Kabatek, J.
  (2015) Wordplay and discourse traditions. InA. Zirker & E. Winter-Froemel (Eds.), Wordplay and metalinguistic / metadiscursive reflection (pp.218–228). De Gruyter. www.jstor.org/stable/j.ctvbkk30h.12. 10.1515/9783110406719‑010
  https://doi.org/10.1515/9783110406719-010 [Google Scholar]
 20. Kluba, A.
  (2020) Wielka Liczba. Nowa Panorama Literatury Polskiej. Retrieved fromnplp.pl/artykul/wielka-liczba
  [Google Scholar]
 21. Kozak, J.
  (2009) Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  [Google Scholar]
 22. Kryński, M. J., & Maguire, R. A.
  (1981) Introduction. InW. Szymborska, Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska (pp.3–18). Princeton University Press.
  [Google Scholar]
 23. Kubaszczyk, J.
  (2016) Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich. PWN.
  [Google Scholar]
 24. Ligęza, W.
  (2002) O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Wydawnictwo Literackie.
  [Google Scholar]
 25. Magnus, M.
  (1998a) What the Letters Mean? English Consonants. Retrieved fromwww.trismegistos.com/Consonants.html
 26. (1998b) Further research: linguistic methodology. Overview of the phonosemantic literature. Trismegistos. Retrieved fromwww.trismegistos.compp.1–20.
  [Google Scholar]
 27. (2010) Gods in the word. Archetypes in the consonants. Create space Independent Publishing Platform.
  [Google Scholar]
 28. Newmark, P.
  (1981) Approaches to Translation. Pergamon Press.
  [Google Scholar]
 29. (1988) A textbook of translation. Prentice Hall.
  [Google Scholar]
 30. Sapir, E.
  (1929) A study in phonetic symbolism. Journal of Experimental Psychology, 12, 225–239. 10.1037/h0070931
  https://doi.org/10.1037/h0070931 [Google Scholar]
 31. Shibatani, M.
  (1990) The Japanese language. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 32. Sierotwiński, S.
  (1986) Słownik terminów literackich. [Dictionary of literary terms]. Zakład im. Ossolińskich.
  [Google Scholar]
 33. Słownik języka polskiego
  Słownik języka polskiego (1981) Udać. InSłownik języka polskiego. (6th ed., vol.3, p.580). PWN.
  [Google Scholar]
 34. Sommer, P.
  (1995) Smak detalu i inne ogólniki. Stowarzyszenie Literackie Kresy.
  [Google Scholar]
 35. (2005) Po stykach. Słowo/ Obraz/ Terytoria.
  [Google Scholar]
 36. Szymborska, W.
  (1981) Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska. (M. J. Kryński & R. A. Maguire, Trans.). Princeton University Press. 10.1515/9780691213040
  https://doi.org/10.1515/9780691213040 [Google Scholar]
 37. (1997) Nothing twice. Selected Poems. (S. Barańczak & C. Cavanagh, Trans.). Wydawnictwo Literackie.
  [Google Scholar]
 38. Toury, G.
  (1995) Descriptive Translation Studies – and beyond. John Benjamins. 10.1075/btl.4
  https://doi.org/10.1075/btl.4 [Google Scholar]
 39. (2012) Descriptive Translation Studies – and beyond. John Benjamins. 10.1075/btl.100
  https://doi.org/10.1075/btl.100 [Google Scholar]
 40. Ultan, R.
  (1978) Size-sound symbolism. InJ. H. Greenberg, C. A. Ferguson, & E. A. Moravcsik (Eds.), Universals of human language. Phonology (pp.527–568). Stanford University Press.
  [Google Scholar]
 41. Van den Broeck, R.
  (1981) The Limits of Translatability Exemplified by Metaphor Translation. Poetics Today, 2(4), 73–87. 10.2307/1772487
  https://doi.org/10.2307/1772487 [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/resla.20029.god
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error