1887
Volume 29 Number 2
 • ISSN 0155-0640
 • E-ISSN: 1833-7139

Abstract

This article examines the use and choice of address pronouns among Finnish and Finland-Swedish students in various situations. The study is based on a questionnaire on address usage distributed to university students in the city of Vaasa in Finland. The aim of the study is to investigate potential differences between the use of T and V in Finnish and Finland-Swedish and to compare the results with those of a recent study on address in Sweden-Swedish. The results reveal that the Finland-Swedish students use V somewhat less than the Finnish students. The Finland-Swedes also use V in fewer contexts, primarily in service situations and occasionally to strangers and public authorities. The Finnish students use V in the same contexts as the Finland-Swedish, but they also use V to older people.

Available under the CC BY-NC 4.0 license.
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.2104/aral0619
2006-01-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Address in some western European languages
  Address in some western European languages 2004 Schoool of Languages, The University of Melbourne. CitedApril 8, 2004. Formerly available fromwww.rumaccc.unimelb.edu.au/Address/Address.html.
 2. Brown, P.; Levinson, S.C.
  1987Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 3. Clyne, M.; Kretzenbacher, H.L.; Norrby, C.; Warren, J.
  2004 ‘Address in some western European languages’. InProceedings of the 2003 Conference of the Australian Linguistic Society, edited byMoskovsky, C.CitedApril 8, 2004. Formerly available fromwww.newcastle.edu.au/school/lang-media/news/als2003/proceedings.html.
  [Google Scholar]
 4. Fremer, M.
  1998 ‘Tilltal och omtal i samtal’. Språkbruk2: 10–17.
  [Google Scholar]
 5. Journal of Pragmatics 1990, Vol.14No.2.
  [Google Scholar]
 6. Kielikello 1999 Vol.2.
  [Google Scholar]
 7. Mara, J.; Huldén, L.
  2000 ‘Långväga främmande tar man i hand när man hälsar’. Hälsningsvanor, tilltal och omtal i Svenskfinland under 1900-talet. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
 8. Mårtensson, E.
  1986 ‘Det nya niandet’. Nordlund10: 35–79.
  [Google Scholar]
 9. Noponen, A.-L.
  1999 ‘Sinä vai te?’ Kielikello 2. CitedJanuary 12, 2004. Formerly available fromwww.kielikello.fi/arkisto/2_99/sina.html.
  [Google Scholar]
 10. Norrby, C.
  1997 ‘Kandidat Svensson, du eller ni – om utvecklingen av tilltalsskicket i svenskan’. InSvenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn, edited byAndersson, A.-B.; Enström, I.; Källström, R.; Nauclér K.Gothenburg: Institutionen för Svenska språket, Göteborgs Universitet.
  [Google Scholar]
 11. 2004 ‘Unga och gamla vill inte nia’. Språkvård4: 26–34.
  [Google Scholar]
 12. 2005 ‘Du, ni, titel eller förnamn?’ Språkbruk2: 5–10.
  [Google Scholar]
 13. 2006 ‘Variation in Swedish address practices’. Australian Review of Applied Linguistics29 (2): 18.1–18.15. doi: 10.2104/aral0618.
  https://doi.org/10.2104/aral0618 [Google Scholar]
 14. Norrby, C.; Håkansson, G.
  2003 ‘Kan jag hjälpa dig med något? Om tilltal i en servicesituation’. Språk och stil13: 5–34.
  [Google Scholar]
 15. Nyblom, H.
  2004 ‘Dua, nia eller tiga? Tilltalsskicket bland finlandssvenska studerande i Vasa’. Unpublished paper given at theInternational Conference on Language, Politeness and Gender CLPG-2004. Helsinki, September2.
  [Google Scholar]
 16. Östergren, O.
  1913 ‘Möjligt och omöjligt i den språkliga utvecklingen’. Språk och stil13: 203–m212.
  [Google Scholar]
 17. Saari, M.
  1995 ‘“Jo, nu kunde vi festa nog”. Synpunkter på svenskt språkbruk i Sverige och Finland’. Folkmålsstudier36: 75–108.
  [Google Scholar]
 18. Seppänen, E.-L.
  1989 ‘Henkilöön viittaaminen puhetilanteessa’. InKieli 4. Suomalaisen keskustelun keinoja I, edited byHakulinen, A.Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  [Google Scholar]
 19. Severinson Eklundh, K.
  1997 ‘Samtalsmönster i elektroniska nätverk’. InSvenskan i IT-samhället, edited byJosephson, O.Uppsala: Hallgren & Fallgren.
  [Google Scholar]
 20. Svenska Finlands Folkting
  Svenska Finlands Folkting 2003Språkfördelningen i Svenskfinland – befolkning enligt språk i svenska och tvåspråkiga kommuner i Finland 31.12.2002. CitedJune 6, 2005. Available fromwww.folktinget.fi/publikationer.html.
  [Google Scholar]
 21. Teleman, U.
  2003Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Stockholm: Norstedts Ordbok.
  [Google Scholar]
 22. Winter, J.
  2004 ‘Svensk du-reform i gungning. Slog aldrig igenom i Finland’. Vasabladet11.1.
  [Google Scholar]
 23. Yli-Vakkuri, V.
  1986Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.2104/aral0619
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error